PROGRAM STUDIÓW

HISTORIA SZTUKI

WYKAZ ZAJĘĆ w roku akademickim 2010/2011 (sylabus

powrót


Kliknięcie na kod przedmiotu otwiera stronę z opisem

 

I. Wykłady kursowe (stałe)

WH.IHS-00031 (wykład), WH.IHS-00032 (egzamin)
Wstęp do historii sztuki - prof. dr hab. Jan Ostrowski,
wykład dla I roku, semestr I i II, 60 godz., czwartek, 8.15-9.45, sala 39


WH.IHS-0002
Historia technik artystycznych
wykład konwersatoryjny dla I roku, semestr I:
- Malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne: dr hab. Piotr Krasny, 30 godz., gr.1: środa, 13.00-14.30, gr. 2: środa, 14.30-16.00, Collegium Maius (sala Bobrzyńskiego)
- Architektura, dr Marcin Szyma, 30 godz., gr. 1: wtorek, 10.00-11.30, sala 8, gr. 2: 13.00-14.30, sala 8

WH.IHS-00071 (wykład z egzaminem)
Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu, dr Sławomir Skrzyniarz

dla I roku, semestr I,
30 godz., wtorek, godz. 8.15-9.45, sala 39

WH.IHS-00072
Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu, dr Sławomir Skrzyniarz
ćwiczenia, semestr I, 30 godz. semestr I, 30 godz., gr. 1: wtorek, 10.00-11.30, sala 39, gr. 2: wtorek, 14.30-16.00, sala 39

WH.IHS- 01111 (wykład)
WH.IHS- 0111 (egzamin)
Podstawy ikonografii od antyku chrześcijańskiego do początku XX wieku, wykład dla I roku,
semestr I i II, 60 godz., wtorek, godz. 11.30-13.00, sala 39
- Ikonografia chrześcijańska, dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, semestr I, 15 godz.
- Ikonografia sztuki średniowiecznej, dr hab. Marek Walczak, semestr I, 15 godz.
- Ikonografia sztuki nowożytnej i XIX wieku, dr hab. Piotr Krasny , semestr II, 30 godz.

WH.IHS-00192
Historia Filozofii – dr hab. Michał Bohun
Wykład dla II roku, semestr II, 30 godz.,  środa, godz. 8.30-10.00, sala 40

WH.IHS-00192 (wykład z egzaminem)
Historia filozofii - 
dr hab. Michał Bohun
wykład dla III roku, semestr I, 30 godz., środa, 8.30-10.00, sala 40 

WH.IHS-0235 (wykład z egzaminem)
Prof. dr hab. Wojciech Bałus, Metody i kierunki badań w historii sztuki, dla I roku u.s.m, semestr I, 30 godz., poniedziałek, godz. 15.00-16.30, sala 39  

WH.IHS-00471 (wykład)
WH.IHS-0047 (egzamin)
Prof. dr hab. Wojciech Bałus, Historia doktryn artystycznych
dla I roku u.s.m., semestr II, 30 godz., poniedziałek, godz. 15.00-16.30, sala 39 

WH.IHS-0237 (wykład z egzaminem)
Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, Problemy współczesnej kultury wizualnej, wykład dla I r. u.s.m., semestr II, 30 godz., środa, godz. 14.00-15.30, sala 39  

WH.IHS-0238 
Dr hab. Marcin Brocki, Antropologia kulturowa, wykład dla I r. u.s.m., semestr II, 30 godz., czwartek, godz. 10.30-12.00, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, ul. Św. Anny 6

 
II. Konwersatoria specjalistyczne (stałe)

Przedmioty te (obowiązkowe dla studentów dziennych) nie są zaliczane do studenckiego pensum wykładów.

WH.IHS-0050
Muzealnictwo, dr hab. Andrzej Szczerski, konwersatorium dla II  roku, semestr II, 30 godz., wtorek, godz. 11.45-13.15, sala 8

WH.IHS-0051
Konserwacja i ochrona zabytków, dr Marcin Szyma , konwersatorium dla II  roku, semestr II, 30 godz., wtorek, godz. 10.00-11.30, sala 8


III. Ćwiczenia, proseminaria i seminaria

Na I i II roku obowiązuje zaliczenie wszystkich wymienionych poniżej zajęć:

Rok I studiów licencjackich

WH.IHS-0004

Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia z bibliografii, semestr I, 30 godz., dr Wojciech Walanus 
grupa 1 -
 czwartek, godz. 9.45-11.15, sala Koła Naukowego
grupa 2 - czwartek, godz. 11.30-13.00, sala Koła Naukowego
grupa 3 - piątek, godz. 9.45-11.15, sala 40
grupa 4 - piątek, godz. 11.30-13.00, sala
40 

WH.IHS-0005

Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa (średniowiecze). Semestr II,
30 godz., 5 grup: dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży 1 grupa (wtorek, godz. 10.00-11.30), dr Rafał Quirini-Popławski 1 grupa (wtorek, godz. 10.00-11.30),  
mgr Jakub Adamski 1 grupa (środa, godz. 13.00-14.30), mgr M. Szyndlarewicz 2 grupy (wtorek, godz. 10.00-11.30; wtorek, godz. 13.00-14.30).

WH.IHS-0006
Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa (nowożytność), semestr II, 30 godz., 4 grupy: dr (hab.) Andrzej Betlej 1 grupa (środa, godz. 11.00-12.30), dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer 3 grupy (wtorek, godz. 9.00-10.30; piątek, godz. 9.00-10.30; piątek, godz. 11.00-12.30)
.  

Język łaciński (czytaj: informacje organizacyjno-regulaminowe)
dla studentów I roku studiów stacjonarnych - mgr Ewa Śnieżewska, semestr I i II, 120 godz.: (rejestracja poprzez strony JCJ), gr. 1: poniedziałek, godz. 8.30-10.00, sala 39 , czwartek, godz. 10.00-11.30, sala 8, gr. 2 : poniedziałek, 10.15-11.45, sala 39, czwartek, godz. 11.30-13.00, sala 8, gr. 3: poniedziałek, godz. 12.00-13.30, sala 39, czwartek, godz. 13.00-14.30, sala 8, gr 4: poniedziałek, godz. 14.30-16.00, sala 8/sala 36, piątek, godz. 11.00-12.30, sala 8.

WH.IHS-0008 – grupa II (czytaj: informacje organizacyjno-regulaminowe)
Język łaciński dla studentów I roku studiów niestacjonarnych – mgr Ewa Rzeszot, semestr I - II, 120 godz., poniedziałek, godz. 15.30-17.00, czwartek, godz. 11.30-13.00, Jagiellońska 10, III p. 

WH.IHS-00091 
Podstawy logiki, dr Katarzyna Idziak, wykład konwersatoryjny, dla I roku, semestr I, 30 godz., 4 grupy, gr. 1: środa, godz.11.00-12.30, sala 36 (Koła Naukowego),  gr. 2: środa godz. 13.00-14.30, Instytut Filozofii, Grodzka 52, sala 28, II p., gr.3: środa, godz. 14.30-16.00,
Instytut Filozofii, Grodzka 52, sala 28, II p., grupa 4: środa, godz. 16.15-17.45, sala 8 

WH.IHS- 0017
Nauki pomocnicze historii, ćwiczenia dla I roku, semestr I i II, 60 godz., 4 grupy,
Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki, Studencka 3:
- dr hab. Zenon Piech, grupa 1: wtorek 16.00-17.30  
- dr hab. Zenon Piech,
grupa 2: wtorek 17.45-19.15
- dr Wojciech Drelicharz,
grupa 3: środa, 11.00-12.30
- dr Wojciech Drelicharz,
grupa 3: środa, 12.45-14.15 

WH.IHS-0164 
Podstawy technologii informacyjnej, dr Michał Kurzej, semestr II, 30 godz. 2 grupy: wtorek, godz. 16.30-18.00; środa, godz. 17.30-19.00, sala 39 

Rok II studiów licencjackich

Proseminaria: studentów II roku obowiązuje zaliczenie trzech proseminariów.
Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej.

WH.IHS-0014
Proseminarium historii sztuki średniowiecznej, semestr I i II, 60 godz.; 4 grupy:
- dr Rafał Quirini-Popławski, 1 grupa; środa, godz. 11.30-13.00, sala 40
- dr 
Rafał Quirini-Popławski, 2 grupa: piątek, godz. 9.30-11.00, sala 8
- dr Sławomir Skrzyniarz, środa, godz. 14.30-16.00, sala 36
- dr Marcin Szyma, środa, godz. 13.00-14.30, sala 36

WH.IHS-0015
Proseminarium historii sztuki nowożytnej, semestr I i II, 60 godz.; 4 grupy
- prof. dr hab. Jan Ostrowski, czwartek, godz. 10.00-11.30, sala 40
- dr Andrzej Betlej,  piątek, godz. 13.30-15.00, sala 8
- dr Katarzyna Brzezina-
Scheuerer, 1 grupa: poniedziałek, godz. 10.15-11.45, sala 8
- dr Katarzyna Brzezina-
Scheuerer, 2 grupa: poniedziałek, godz. 12.00-13.30, sala

WH.IHS-0016
Proseminarium historii sztuki nowoczesnej, semestr I i II, 60 godz.; 4 grupy
- dr Urszula Bęczkowska, 1 grupa: poniedziałek, godz. 8.30-10.00, sala 40
- dr Urszula Bęczkowska, 2 grupa: poniedziałek, godz. 10.15-11.45, sala 40
- dr Urszula Bęczkowska, 3 grupa:  poniedziałek, godz. 12.00-13.30, sala 40
- dr hab. Andrzej Szczerski, 4 grupa: poniedziałek, godz. 15.00-16.30, sala 40 

Rok III studiów licencjackich

Obowiązuje zaliczenie dwóch seminariów (główne, poboczne)  z różnych epok stylowych (sztuka bizantyńska, średniowieczna, nowożytna, nowoczesna) –  seminaria tzw. młodsze (niższe).

Seminarium historii sztuki średniowiecznej, semestr I i II, 60 godz.
WH.IHS-0022. Dr hab. Marek Walczak: czwartek, godz. 11.30-13.00, sala 40
   
WH.IHS-0236. Dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży: wtorek, godz. 16.00-17.30, sala 40    

Seminarium historii sztuki bizantyńskiej, semestr I i II, 60 godz.
WH.IHS-0023. Dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka: czwartek, godz. 14.30-16.00, sala 8  
 
Seminarium historii sztuki nowożytnej, semestr I i II, 60 godz.
WH.IHS-0027. Dr hab. Piotr Krasny: środa, godz. 16.15-17.45, sala 40 
WH.IHS-0021. Dr Andrzej Betlej: piątek, godz. 15.00-16.30, sala 8   


Seminarium historii sztuki nowoczesnej, semestr I i II, 60 godz.

WH.IHS-0031. Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz: wtorek, godz. 11.30-13.00, sala 40
WH.IHS-0032. Dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko: czwartek, godz. 11.30-13.00, sala 39
WH.IHS-0030. Dr hab. Marek Zgórniak: wtorek, godz. 9.30-11.00, sala 36 
WH.IHS-0028. Dr hab. Andrzej Szczerski: poniedziałek, godz. 16.45-18.15, sala 40    

Rok I - II  studiów magisterskich uzupełniających  

Studentów I roku studiów magisterskich uzupełniających obowiązują dwa seminaria (główne i poboczne) z różnych epok stylowych. Na II roku – z cyfrą 1 na końcu kodu, ze względu na różnice punktowe ECTS.

WH.IHS-0034. Seminarium historii sztuki średniowiecznej, dr hab. Marek Walczak,  semestr I i II, 60 godz.: środa, godz. 10.30-12.00, sala 8
WH.IHS-00341. Seminarium historii sztuki średniowiecznej, dr hab. Marek Walczak 

WH.IHS-0035. Seminarium historii sztuki średniowiecznej, dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży,  semestr I i II, 60 godz., wtorek, godz. 16.00-17.30, sala 40   
WH.IHS-00351. Seminarium historii sztuki średniowiecznej, dr 
hab. Teresa Rodzińska-Chorąży 

WH.IHS-0037. Seminarium historii sztuki bizantyńskiej, dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, semestr I i II, 60 godz.: czwartek, godz. 14.30-16.00), sala 8
WH.IHS-00371. Seminarium historii sztuki bizantyńskiej, dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka

WH.IHS-0040. Seminarium historii sztuki nowożytnej, prof. dr hab. Jan Ostrowski (w zastępstwie za  prof. M. Fabiańskiego), semestr I i II, 60 godz.: poniedziałek, godz. 13.30-15.00, sala 40
WH.IHS-00401. Seminarium historii sztuki nowożytnej, 
prof. dr hab. Jan Ostrowski (w zastępstwie za  prof. M. Fabiańskiego)

WH.IHS-0041. Seminarium historii sztuki nowożytnej, dr hab. Piotr Krasny, semestr I i II,60 godz.: środa, godz. 17.45-19.15, sala 8
WH.IHS-00411. Seminarium historii sztuki nowożytnej, dr hab. Piotr Krasny,


WH.IHS-0042. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, semestr I i II, 60 godz. : wtorek, godz. 9.45-11.15, sala 40
WH.IHS-00421. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz

WH.IHS-0044. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, dr hab. Marek Zgórniak, semestr I i II, 60 godz.: wtorek, godz. 11.15-12.45, sala 
36
WH.IHS-00441. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, dr hab. Marek Zgórniak,

WH.IHS-0045. Seminarium historii sztuki nowoczesnej dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko, semestr I i II, 60 godz.: środa, godz. 10.00-11.30, sala 40
WH.IHS-00451. Seminarium historii sztuki nowoczesnej dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko,

IV. Wykłady monograficzne  

Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyńska

WH.IHS-0230. Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka,  Wątki cesarskie w sztuce bizantyńskiej,
wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 16.00-17.30, sala 39

WH.IHS-0231. Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, Bizantyńskie malowidła w Polsce Jagiellonów,  wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 16.00-17.30, sala 39

WH.IHS-0232. Dr Sławomir Skrzyniarz, Bizantyńska architektura sakralna od IV do XV w.: forma, funkcja, symbolika, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 18.00-19.30, sala 39 

WH.IHS-0233. Dr Sławomir Skrzyniarz, Wczesnobizantyńska architektura Cylicji i Izaurii, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 18.00-19.30, sala 39

Sztuka średniowieczna

WH.IHS-0209. Dr hab. Marek Walczak, Giotto i protorenesans wieku XIV, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz. 13.00-14.30, sala 39

WH.IHS-0207. Dr Rafał Quirini-Popławski, Sztuka chrześcijańska Półwyspu Pirenejskiego od V do XV w., wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS,  czwartek, godz.16.00-17.30, sala 40

WH.IHS-0208. Dr Rafał Quirini-Popławski, Od Fatymidów do Osmanów. Sztuka środkowych ziem islamu od X do XVIII w., wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz.16.00-17.30, sala 40

WH.IHS-0205. Dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, Sztuka Europy Środkowej do schyłku XII w. (Polska, Czechy, Węgry), wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 13.00-14.30, sala 39

WH.IHS-0206. Dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, Podstawy ikonografii architektury średniowiecznej,  wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz. 13.00-14.30, sala 40  

WH.IHS-0210. Dr Marcin Szyma, Architektura gotycka w Polsce, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, 14.30-16.00, sala 40

WH.IHS-0211. Dr Marcin SzymaArchitektura Niderlandów do początku wieku XVI , wykład konwersatoryjny, semestr II, 15 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 16.00-17.30, sala 40

WH.IHS-0212. Mgr Jakub AdamskiArchitektura gotycka południowych pobrzeży Bałtyku, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 13.30-15.00, sala 39  

Sztuka nowożytna

WH.IHS-0224. Prof. dr hab. Zbigniew Bela, Rzemiosła artystyczne w "Sekretach" Aleksego z Piemontu (Wenecja, 1555), wykład konwersatoryjny, semestr I, 15 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 11.30-13.00, sala 8

WH.IHS-0214. Dr (hab.) Andrzej Betlej, Rzeźba i malarstwo w Rzymie w XVII w. Wybrane zagadnienia, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 16.30-18.00, sala 8  

WH.IHS-0213. Dr hab. Piotr Krasny, Wybrane zagadnienia z historii sztuki nowożytnej w Królestwie Węgierskim, wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 8.15-9.45, sala 39  

Sztuka nowoczesna

WH.IHS-0215. Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, Najwybitniejsi  polscy malarze XX wieku, wykład monograficzny, semestr I,  30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 12.00-13.30, sala 39

WH.IHS-0216. Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz,  Między modernizmem a postmodernizmem. Sztuka ostatnich 40 lat, wykład monograficzny, semestr II,  30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 12.00-13.30, sala 39  

WH.IHS-0217. Dr hab. Maria Hussakowska, Amerykańskość sztuki przed/po abstrakcyjnym ekspresjonizmie, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz.10.00-11.30, sala 39  

WH.IHS-0218. Dr hab. Maria Hussakowska, Fotografia medium konceptualizmu, wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz.10.00-11.30, sala 39  

WH.IHS-0075. Dr hab. Marek Zgórniak, Sztuka francuska w okresie klasycyzmu
, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0220. Dr hab. Marek Zgórniak,  Artyści polscy w Paryżu w XIX wieku, wykład monograficzny, semestr II,  30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0222. Dr Urszula Bęczkowska, Malarstwo polskie XIX i początku XX wieku, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 17.30-19.00, sala 40  

WH.IHS-0219. Dr hab. Andrzej Szczerski, Art and modernisation projects in 20th century, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 3 p .ECTS, wtorek, godz. 10.00-11.30, sala 39 (wykład w języku angielskim)  

WH.IHS-0221. Mgr Wojciech Szymański, Uran i melancholia. Homoseksualna Europa 1900-2000, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 14.00-15.30, sala 39 

WH-IHS-0243. Profesor Stefan Muthesius, Aspects of the history of 19th and 20th-century architecture, domestic design and applied arts/design, wykład konsersatoryjny, semestr II, 60 godz, 5 p. ECTS, wtorek i środa, godz. 13.00-14.10 i 14.50-16.00 (wykład w języku angielskim) 

Teoria sztuki, metodologia, inne

WH.IHS-0234. Prof. dr hab. Wojciech Bałus, Podstawy interpretacji dzieła sztuki, konwersatorium dla III roku studiów licencjackich, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek godz. 13.00-14.30, sala 40  

WH.IHS-0200. Dr hab. Maria Hussakowska, Krytyka artystyczna, semestr II, 20 godz., 2 p. ECTS, czwartek, godz. 13.00-14.30, sala 8 - łącznie z ćwiczeniami (mgr Wojciech Szymański), 4 grupy, 15 godz.: 1. czwartek, godz. 16.00-17.30, sala 8 (I połowa semestru); 2. czwartek, godz. 16.00-17.30, sala 8 (II połowa semestru); 3. czwartek, godz. 17.30-19.00, sala 8 (I połowa semestru); 4. czwartek, godz. 17.30-19.00, sala 8 (II połowa semestru)     

WH.IHS-0225. Mgr Rafał Ochęduszko, Historia doktryn artystycznych: Teoria sztuki w XX w., ćwiczenia, semestr II, 30 godz., 1 p .ECTS, poniedziałek, godz. 13.30-15.00, sala 39    

WH.IHS-0223. Mgr Ewa Małgorzata Tatar, „Bliskie czytanie” czy „polityka interpretacji”. Jak czytać/pisać o sztuce, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek godz. 13.00-14.30, sala 40 

WH.IHS-0229. Mgr Ewa Ciecińska-Skotniczny, Rynek sztuki, wykład konwersatoryjny, 30 godz., 1 p. ECTS, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek godz. 17.30-19.00, sala 40  

WH.IHS-0166. Dr Sybilla Stanisławska-Kloc, Prawa własności intelektualnej, semestr II (I połowa semestru), 15 godz., wtorek, godz. 14.45-16.15, sala 39

Zajęcia w terenie:

Szczegółowy harmonogram będzie podany w komunikatach IHS.

WH.IHS-0046. Terenowe ćwiczenia zabytkoznawcze (dawniej praktyka  inwentaryzatorska), po III roku, opiekun - Rafał Quirini-Popławski, 5 p. ECTS  

WH.IHS-0131. Sztuka Małopolski, Ziemia Sandomierska, Okolice Krzeszowic i Olkusza, dr Andrzej Betlej, ćwiczenia terenowe,  obowiązkowe dla studentów stacjonarnych I roku, semestr II

WH.IHS-0160. Sztuka Śląska, dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer, ćwiczenia terenowe,  obowiązkowe dla studentów stacjonarnych II roku, semestr II, 5 p. ECTS

WH.IHS-0185. Łódź, Warszawa, dr hab. Andrzej Szczerski, ćwiczenia terenowe obowiązkowe dla studentów stacjonarnych III roku, semestr II, 5 p. ECTS

WH.IHS-0227. Sztuka Rzymu w okresie średniowiecznym, dr hab. Marek Walczak, ćwiczenia terenowe, semestr I, 30 godz. 1 p. ECTS

WH.IHS-0228. Sztuka Rzymu w okresie nowożytnym, dr Andrzej Betlej, ćwiczenia terenowe, semestr I, 30 godz. 1p. ECTS 

WH.IHS-0239. Obowiązkowe ćwiczenia terenowe dla studentów studiów II stopnia

WH.IHS-0240. Pomorze Zachodnie, Meklemburgia, objazd zabytkoznawczy, 24 III - 1 IV 2011

WH.IHS-0241. Belgia i Holandia, objazd zabytkoznawczy, 3 IV - 17 IV 2011

WH.IHS-0242. Sztuka przedromańska i romańska w Krakowie i Małopolsce, dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży (zajęcia w terenie)

Pozostałe kody:

Egzaminy  (zob. informacje i wykaz literatury zalecanej - link):

II rok
WH.IHS-0010.    Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej (dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka)                                  

WH.IHS-0011.     Historia sztuki średniowiecznej (dr hab. Marek Walczak)
WH.IHS-0012.     Historia sztuki nowożytnej (prof. dr hab. Jan Ostrowski)

III rok
WH.IHS-0018.     Historia sztuki nowoczesnej [do początku XX wieku] (dr hab. Marek  Zgórniak)
WH.IHS-0048.     Historia sztuki XX wieku (dr hab. Maria Hussakowska)
WH.IHS-0049L.   Historia sztuki powszechnej i polskiej (egzamin komisyjny)

WH.IHS-0052.     Praca magisterska
WH.IHS-0053.     Egzamin magisterski


   

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator