REGULAMIN STUDIÓW w Uniwersytecie JagiellońskimObowiązujący od 1 X 2009:


link do pliku pdf


na stronie Działu Nauczania http://www.uj.edu.pl/dydaktyka/index.php
-----------
Linki do starych regulaminów:

Regulamin obowiązujący do 30 IX 2009:
http://www.uj.edu.pl/dydaktyka/studenci.php?id=1

 

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator