EGZAMIN WSTĘPNY

Zob. Dział Rekrutacji na Studia UJ (link)
Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia II stopnia dla kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu absolutoryjnego z historii sztuki powszechnej i polskiej (link)
       

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator