DEKLARACJA O EKSTERNISTYCZNYM TRYBIE ZALICZANIA PRZEDMIOTÓW

UWAGA: od roku akademickiego 2007/8 deklaracja odbywa się na zasadach objaśnionych 
na stronie internetowej "Komunikaty Sekretariatu IHS" (zob. link).

Poniżej skopiowano stamtąd instrukcję obowiązującą 25 IX 2007:

Studenci studiów niestacjonarnych zobowiązani są złożyć deklaracje - jakie zajęcia (przedmioty, egzaminy) deklarują zaliczyć w bieżącym roku akademickim. Deklaracje należy wydrukować ze swojej strony (www.usosweb.uj.edu.pl) z zakładki deklaracja (po zalogowaniu się swoim hasłem i wejściem jak do rejestracji na zajęcia,  zakładka deklaracja ukazuje się z lewej strony na samym dole, by wydrukować należy wejść  w „wydruk rejestracji”. Drukują się te przedmioty (egzaminy) na które student  zapisał się wcześniej. Deklarację można wydrukować gdy przedmioty będą miały status A – zaakceptowane (czyli nie w ostatniej chwili – uwaga wyżej [w "Komunikatach"] o czasie migracji danych). W przypadku lektoratów jeśli się nie wydrukują,  należy je  obowiązkowo dopisać ręcznie. Podpisaną deklarację należy złożyć w sekretariacie do 22 października (czwarty poniedziałek miesiąca).

Ostateczna korekta deklaracji będzie jeszcze możliwa w dniach 7-15 stycznia 2008 r.
Deklaracja stanowić będzie podstawę rozliczenia studenta.

Brak zaliczenia deklarowanego przedmiotu skutkuje sankcjami regulaminowymi.

Wykłady monograficzne nie są obowiązkowe, jednak studentów studiów niestacjonarnych także obowiązuje uzyskanie w ciągu roku akademickiego minimum 60 punktów ECTS.


------------------

Link do starej (nieaktualnej) wersji deklaracji (PDF)  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator