WYKAZ LITERATURY ZALECANEJ DO EGZAMINÓW

WSTĘP DO HISTORII SZTUKI

HISTORIA TECHNIK ARTYSTYCZNYCH

HISTORIA SZTUKI SPOŁECZEŃSTW PIERWOTNYCH

HISTORIA SZTUKI STAROŻYTNEJ

HISTORIA SZTUKI WCZESNOCHRZE¦CIJAŃSKIEJ I BIZANTYŃSKIEJ

HISTORIA SZTUKI ¦REDNIOWIECZNEJ

HISTORIA SZTUKI NOWOŻYTNEJ

HISTORIA SZTUKI NOWOCZESNEJ

HISTORIA SZTUKI XX WIEKU

HISTORIA DOKTRYN ARTYSTYCZNYCH

HISTORIA SZTUKI POWSZECHNEJ I POLSKIEJ

Dodatkowe informacje mog± być umieszczone na stronie www.usosweb.uj.edu.pl 
(dostęp wymaga logowania
).

Skróty:

ArtQ

AVN

BHS

FHA

KAU

PHA

PHS

PKHS

RHS

RK

SDW

ZNUJ

Artium Quaestiones

Ars vetus et nova

Biuletyn Historii Sztuki

Folia Historiae Artium

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

The Pelican History of Art

Prace z Historii Sztuki (Zeszyty Naukowe UJ)

Prace Komisji Historii Sztuki

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik Krakowski

Studia do Dziejów Wawelu

Zeszyty Naukowe UJ

 

 

  Powrót do strony głównej.  
webmaster COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator