WYKAZ LITERATURY ZALECANEJ DO EGZAMINÓW

HISTORIA SZTUKI STAROŻYTNEJ

powrót

 

ZAKRES EGZAMINU

Podstawowe wiadomości z zakresu sztuki egipskiej (kanon w architekturze świątynnej i w sztukach przed­stawieniowych), sztuka egejska, sztuka starożytnej Grecji, sztuka hellenistyczna, sztuka Etrusków, sztuka rzymska do IV wieku n.e. Egzamin będzie się składał z dwóch części - testu ilustrowanego slajdami i części ustnej. Część ustna obejmować będzie pytania przekrojowe (np. ewolucja architektury świątynnej w starożytności, rola sztuki w propagandzie politycznej, dzieje portretu), porównawcze (np. różnice między architekturą grecką i rzymską) i szczegółowe (np. sztuka czasów Hadriana).

ZALECANA LITERATURA

Starożytny Wschód:

A. Mierzejewski, Sztuka starożytnego Wschodu, t. 1-2, Warszawa 1983

A. Mierzejewski, Mezopotamia, [w:] Sztuka świata, t. 1, Warszawa 1989, s. 175-249

J. Śliwa, Archeologia starożytnego Wschodu, różne wydania

Egipt:

K. Michałowski, Nie tylko piramidy. Sztuka dawnego Egiptu, Warszawa 1966

J. Lipińska, Historia rzeźby, reliefu i malarstwa starożytnego Egiptu, Warszawa 1979

J. Lipińska, Sztuka egipska, Warszawa 1982

K. Myśliwiec, Ch. Desroches Noble­court, Starożytny Egipt, [w:] Sztuka świata, Warszawa 1989, t. 1, s. 55-173

Sztuka egejska:

B. Rutkowski, Sztuka egejska, Warszawa 1987

Sztuka grecka:

M. L. Bernhard, Historia starożytnej sztuki greckiej, 4 tomy:

- Sztuka grecka archaiczna, Warszawa 1989

- Sztuka grecka V w. p.n.e., Warszawa 1991 (wyd. III)

- Sztuka grecka IV w. p.n.e., Warszawa 1992 (wyd. II)

- Sztuka hellenistyczna, Warszawa 1993 (wyd. II)

J. Boardman, Sztuka grecka, tł. M. Burdajewicz, b.m. 1999

K. Michałowski, Jak Grecy tworzyli sztukę, Warszawa 1970

M. Nowicka, Z dziejów malarstwa greckiego i rzymskiego, Warszawa 1988

E. Papuci-Władyka, Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa-Kraków 2001

T. Wujewski, Symbolika architektury greckiej, Poznań 1995

Sztuka etruska i rzymska:

W. Dobrowolski, Sztuka Etrusków, Warszawa 1977

W. Dobrowolski, Malarstwo etruskie, Warszawa 1979

A. Sadurska, W cieniu Panteonu, Warszawa 1965

A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu (od epoki królów do schyłku Republiki), Warszawa 1975

A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu epoki Cesarstwa, Warszawa 1980

J.A. Ostrowski, Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa-Kraków 1999

Kultura świata antycznego:

K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1987 (wyd. VIII)

W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 1: Estetyka starożytna, Wrocław-Kraków 1960

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, red. E. Wipszycka, t. 1-3

 

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator