WYKAZ LITERATURY ZALECANEJ DO EGZAMINÓW 

HISTORIA TECHNIK ARTYSTYCZNYCH

powrót

 

Nie sposób wskazać jednego podręcznika do dziejów technik artystycznych. 
Wszystkie wskazane książki należy traktować jako literaturę pomocniczą.

1. L.B. Alberti, De re aedificatoria libri decem, tłum. I. Biegańska, Warszawa 1960

2. W. Borusiewicz, Budownictwo murowane w Polsce. Zarys sztuki strukturalnego kształtowania do końca XIX wieku, Warszawa - Kraków 1985

3. J. Gimpel, Jak budowano w średniowieczu, Warszawa 1968.

4. H. Jabłczyńska-Jędrzejewska, Dawne zaprawy budowlane, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, III, 1958, z. 1

5. L. Kajzer, Wstęp do badań archeologiczno-architektonicznych, Łódź 1984

6. Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego, 1659, opr. A. Miłobędzki, Wrocław 1957

7. L. Majdecki, Historia ogrodów, Warszawa 1978.

8. Z. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.

9. J. Rajchel, Kamienny Kraków. Spojrzenie geologa, Kraków 2004. H. Sygietyńska, Kamień w architekturze i rzeźbie Warszawy, Warszawa 1978.

10. W. Tatarkiewicz, Czarny marmur w Krakowie, „Prace Komisji Historii Sztuki”, X, 1952

11. I. Tłoczek, Polskie budownictwo drewniane, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980

12. T. Tołwiński, Urbanistyka, t. I-II, Warszawa 1937.

13. Witruwiusz, De architectura libri decem, tłum. K. Kumaniecki, Warszawa 1956

14. W. Wróbel, Zarys dziejów budowy miast w Polsce, Warszawa 1971

15. A. Wyrobisz, Budownictwo murowane w Małopolsce w XIV, XV w., Wrocław 1963 (Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu, t. III).

16. A. Wyrobisz, Stan badań nad historią budownictwa w Polsce do końca XVIII w., Wrocław 1964 (Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu, t. IV).

17. J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i rzeźby

18. W. Ślesiński, Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

19. J. Montagu, Roman Baroque Sculpture. The Industry of Art, New Haven – London 1993.

20. J. Montagu, Gold, Silver, Bronze. Metal Sculpture of the Roman Baroque, New Haven – London 1996. 

21. M. Baxandall, The Limewood Sculptors of Renaissance Germany, New Haven – London 1982.

23. A. Lipińska, Wewnętrzne światło. Południowoniderlandzka rzeźba w Europie Środkowowschodniej, Wrocław 2007.

23. J. Werner, Technika i technologia sztuk graficznych, liczne wydania.

24. G. Krużel, Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki, Kraków 1999.

25. M. Gradowski, Dawne złotnictwo. Technika i terminologia, liczne wydania.

26. L. Chrościcki, Porcelana. Znaki wytwórni europejskich, Wrocław 1974.

27. L. Chrościcki, Fajans. Znaki wytwórni europejskich, Wrocław 1989.

 

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator