WYKAZ LITERATURY ZALECANEJ DO EGZAMINÓW

HISTORIA SZTUKI XX WIEKU

powrót

ZAKRES EGZAMINU

Egzamin obejmuje najistotniejsze tendencje w sztuce pomiędzy 1905 a 1990 r. Wymagana jest przede wszystkim znajomość faktów dotyczących architektury, rzeźby i malarstwa, a w sporadycznych przypadkach innych sztuk wizualnych. Szczególny nacisk położony jest na tendencje awangardowe w sztuce europejskiej i amerykańskiej (po 1940 r.). O tym, że sztuka polska należy do sztuki europejskiej, nie musimy przypominać. Poza ogólną orientacją w faktografii konieczne jest opanowanie podstawowych założeń teoretycznych poszczególnych kierunków. Oczywiście wymagana jest znajomość dzieł i umiejętność ich opisu.

ZALECANA LITERATURA

A. Opracowania ogólne:

A. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1972, 1978 (książka zalecana jako podręcznik)

M. Porębski, Dzieje sztuki w zarysie, t. 3: Wiek XIX i XX, Warszawa 1988

B. Architektura:

R. Banham, Rewolucja w architekturze, WAiF, Warszawa 1979

A. Kotula, P. Krakowski, Architektura współczesna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1967

Ch. Jencks, Architektura postmodernistyczna, Arkady, Warszawa 1987

C. Style, kierunki, tendencje:

Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, WAiF, Warszawa 1980

Ch. Baumgarth, Futuryzm, WAiF, Warszawa 1978

U. Czartoryska, Od Pop-artu do sztuki konceptualnej, WAiF, Warszawa

M. Hussakowska, Spadkobiercy Duchampa? Kraków 1984

M. Hussakowska, Minimalizm, Kraków 2003

K. Janicka, Surrealizm, WAiF, Warszawa 1973

A. Kępińska, Energie sztuki, Warszawa  1990

A. Kotula, P. Krakowski, Sztuka abstrakcyjna, WAiF, Warszawa 1973

A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba współczesna, WAiF, Warszawa 1980

E. Kuryluk, Hiperrealizm - Nowy realizm, WAiF, Warszawa 1979

P. Krakowski, O sztuce nowej i najnowszej, PWN, Warszawa 1981

G. Naylor, Bauhaus, WAiF, Warszawa 1977

P. Overy, De Stijl, WAiF, Warszawa 1979

T. Pawłowski, Happening, Wiedza Powszechna, Warszawa 1982

M. Porębski, Kubizm, WAiF, Warszawa 1980

H. Richter, Dadaizm, WAiF, Warszawa 1983

A. Turowski, W kręgu konstruktywizmu, WAiF, Warszawa 1979

J. Willett, Ekspresjonizm, WAiF, Warszawa 1976

D. Sztuka polska

A. Olszewski, Nowa forma w architekturze polskiej, 1900-1925, Warszawa 1967

P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu, Poznań 1999

J. Pollakówna, Malarstwo polskie. Między wojnami 1918-1939, Warszawa 1982

M. Porębski, Pożegnanie z krytyką, Kraków 1983

A. Turowski, Budowniczowie świata, Kraków 2000

A. Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944-1974, wyd. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983

 

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator