PROGRAM STUDIÓW

OCHRONA DÓBR KULTURY

WYKAZ ZAJĘĆ w roku akademickim 2010/2011 (sylabus

powrót


Kliknięcie na kod przedmiotu otwiera stronę z opisem

I. Wykłady kursowe (stałe)

WH.ODK- 002
Wstęp do historii sztuki – dr Andrzej Betlej
wykład, semestr I, 30 godz., środa, 9.00-10.30, sala 8  

WH.ODK-008
Styloznawstwo – dr Andrzej Betlej
wykład, semestr II, 30 godz., środa, godz. 9.00-10.30, sala 8

WH.ODK-003
Historia technik artystycznych
wykład konwersatoryjny dla I roku, semestr I:
- Malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne: dr hab. Piotr Krasny, 30 godz., środa, 11.30-13.00, Collegium Maius, Sala Bobrzyńskiego
- Architektura, dr Marcin Szyma, 30 godz., środa, 14.45-16.15, sala 40

WH.ODK-012
Ochrona dóbr kultury w ujęciu historycznym. Doktryny konserwatorskie – dr Paweł Dettloff
wykład, semestr I i II, 60 godz., wtorek, 16.15-17.45, sala 8

WH.ODK-005
Antropologiczne i kulturoznawcze perspektywy badań nad dziedzictwem kulturowym - prof. dr hab. Jan Święch
wykład, 30 godz, I semestr, czwartek, 17.00-18.30, ul. Św. Anny 6, sala 14 (I p.)

WH.ODK-006
Nauki pomocnicze historii w praktyce badań nad zabytkami kultury - dr Piotr Rabiej
30 godz, II semestr, wtorek, godz. 13.00-14.30, Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki, ul. Studencka 3   

II. Konwersatoria specjalistyczne (stałe)

WH.ODK-004
Prawo w ochronie zabytków. Wprowadzenie do ochrony zabytków. Instytucjonalne i organizacyjne formy ochrony zabytków - mgr inż arch. Jacek Chrząszczewski
konwersatorium, 15 godz., I semestr, środa, 17.30-19.00, sala 39 

Prawo w ochronie dóbr kultury - Dr Sybilla Stanisławska-Kloc, konwersatorium, 15 godz., semestr II (II połowa semestru), wtorek, godz. 14.45-16.15, sala 39 

WH.ODK-009
Konserwacja zabytków architektury - mgr inż. arch. Piotr Stępień
konwersatorium, 30 godz, II semestr, środa, godz. 16.00-17.30, sala 8   
Konserwacja zabytków malarstwa i rzeźby - mgr Marcin Ciba,
konwersatorium, 30 godz, II semestr, 2 grupy: 1. środa, godz. 14.00-15.30, 2. czwartek, godz. 13.30-15.00, klasztor Dominikanów (szczegóły zostaną podane w trakcie spotkania organizacyjnego). 

III. Ćwiczenia, proseminaria i seminaria

WH.ODK-001
Wstęp do historii sztuki – ćwiczenia - mgr Kinga Blaschke
semestr I, 30 godz., wtorek, 11:00-12.30, sala 40 

WH.ODK-007
Styloznawstwo - ćwiczenia terenowe (średniowiecze) 
– mgr Magdalena Szyndlarewicz
Semestr II, 30 godz., czwartek, godz. 11.30-13.00
Styloznawstwo - ćwiczenia terenowe (nowożytność) – mgr Kinga Blaschke
Semestr II, 30 godz., poniedziałek, godz. 11.30-13.00  

WH.ODK-011
Podstawy technologii informacyjnej, dr Michał Kurzej, semestr II, 30 godz., wtorek, godz. 17.45-19.15, sala 39

IV. Wykłady monograficzne

Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyńska

WH.IHS-0230. Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka,  Wątki cesarskie w sztuce bizantyńskiej,
wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 16.00-17.30, sala 39

WH.IHS-0231. Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, Bizantyńskie malowidła w Polsce Jagiellonów,  wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 16.00-17.30, sala 39

WH.IHS-0232. Dr Sławomir Skrzyniarz, Bizantyńska architektura sakralna od IV do XV w.: forma, funkcja, symbolika, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 18.00-19.30, sala 39 

WH.IHS-0233. Dr Sławomir Skrzyniarz, Wczesnobizantyńska architektura Cylicji i Izaurii, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 18.00-19.30, sala 39

Sztuka średniowieczna

WH.IHS-0209. Dr hab. Marek Walczak, Giotto i protorenesans wieku XIV, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz. 13.00-14.30, sala 39

WH.IHS-0207. Dr Rafał Quirini-Popławski, Sztuka chrześcijańska Półwyspu Pirenejskiego od V do XV w., wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS,  czwartek, godz.16.00-17.30, sala 40

WH.IHS-0208. Dr Rafał Quirini-Popławski, Od Fatymidów do Osmanów. Sztuka środkowych ziem islamu od X do XVIII w., wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz.16.00-17.30, sala 40

WH.IHS-0205. Dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, Sztuka Europy Środkowej do schyłku XII w. (Polska, Czechy, Węgry), wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 13.00-14.30, sala 39

WH.IHS-0206. Dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, Podstawy ikonografii architektury średniowiecznej,  wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz. 13.00-14.30, sala 40  

WH.IHS-0210. Dr Marcin Szyma, Architektura gotycka w Polsce, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, 14.30-16.00, sala 40

WH.IHS-0211. Dr Marcin SzymaArchitektura Niderlandów do początku wieku XVI , wykład konwersatoryjny, semestr II, 15 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 16.00-17.30, sala 40  

WH.IHS-0212. Mgr Jakub AdamskiArchitektura gotycka południowych pobrzeży Bałtyku, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 13.30-15.00, sala 39  

Sztuka nowożytna

WH.IHS-0224. Prof. dr hab. Zbigniew Bela, Rzemiosła artystyczne w "Sekretach" Aleksego z Piemontu (Wenecja, 1555), wykład konwersatoryjny, semestr I, 15 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 11.30-13.00, sala 8

WH.IHS-0214. Dr Andrzej Betlej, Rzeźba i malarstwo w Rzymie w XVII w. Wybrane zagadnienia, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 16.30-18.00, sala 8   

WH.IHS-0213. Dr hab. Piotr Krasny, Wybrane zagadnienia z historii sztuki nowożytnej w Królestwie Węgierskim, wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 8.15-9.45, sala 39   
Sztuka nowoczesna

WH.IHS-0215. Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, Najwybitniejsi  polscy malarze XX wieku, wykład monograficzny, semestr I,  30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 12.00-13.30, sala 39

WH.IHS-0216. Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz,  Między modernizmem a postmodernizmem. Sztuka ostatnich 40 lat, wykład monograficzny, semestr II,  30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 12.00-13.30, sala 39  

WH.IHS-0217. Dr hab. Maria Hussakowska, Amerykańskość sztuki przed/po abstrakcyjnym ekspresjonizmie, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz.10.00-11.30, sala 39  

WH.IHS-0218. Dr hab. Maria Hussakowska, Fotografia medium konceptualizmu, wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz.10.00-11.30, sala 39  

WH.IHS-0075. Dr hab. Marek Zgórniak, Sztuka francuska w okresie klasycyzmu
, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0220. Dr hab. Marek Zgórniak,  Artyści polscy w Paryżu w XIX wieku, wykład monograficzny, semestr II,  30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0222. Dr Urszula Bęczkowska, Malarstwo polskie XIX i początku XX wieku, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 17.30-19.00, sala 40   

WH.IHS-0219. Dr hab. Andrzej Szczerski, Art and modernisation projects in 20th century, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 3 p .ECTS, wtorek, godz. 10.00-11.30, sala 39 (wykład w języku angielskim)  

WH.IHS-0221. Mgr Wojciech Szymański, Uran i melancholia. Homoseksualna Europa 1900-2000, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 14.00-15.30, sala 39 

WH-IHS-0243. Profesor Stefan Muthesius, Aspects of the history of 19th and 20th-century architecture, domestic design and applied arts/design, wykład konsersatoryjny, semestr II, 60 godz, 5 p. ECTS, wtorek i środa, godz. 13.00-14.10 i 14.50-16.00 (wykład w języku angielskim) 

Teoria sztuki, metodologia, inne

WH.IHS-0200. Dr hab. Maria Hussakowska, Krytyka artystyczna, semestr II, 20 godz., 2 p. ECTS, czwartek, godz. 13.00-14.30, sala 8 - łącznie z ćwiczeniami (mgr Wojciech Szymański), 4 grupy, 15 godz.: 1. czwartek, godz. 16.00-17.30, sala 8 (I połowa semestru); 2. czwartek, godz. 16.00-17.30, sala 8 (II połowa semestru); 3. czwartek, godz. 17.30-19.00, sala 8 (I połowa semestru); 4. czwartek, godz. 17.30-19.00, sala 8 (II połowa semestru)     

WH.IHS-00471 (wykład)
Prof. dr hab. Wojciech Bałus, Historia doktryn artystycznych
semestr II, 30 godz., poniedziałek, godz. 15.00-16.30, sala 39 

WH.IHS-0225. Mgr Rafał Ochęduszko, Historia doktryn artystycznych: Teoria sztuki w XX w., ćwiczenia, semestr II, 30 godz., 1 p .ECTS, poniedziałek, godz. 13.30-15.00, sala 39      

WH.IHS-0223. Mgr Ewa Małgorzata Tatar, „Bliskie czytanie” czy „polityka interpretacji”. Jak czytać/pisać o sztuce, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek godz. 13.00-14.30, sala 40 

WH.IHS-0229. Mgr Ewa Ciecińska-Skotniczny, Rynek sztuki, wykład konwersatoryjny, 30 godz., 1 p. ECTS, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek godz. 17.30-19.00, sala 40

WH.IHS-0166. Dr Sybilla Stanisławska-Kloc, Prawa własności intelektualnej, semestr II (I połowa semestru), 30 godz., wtorek, godz. 14.45-16.15, sala 39

   

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator