PROGRAM STUDIÓW

HISTORIA SZTUKI

WYKAZ ZAJĘĆ w roku akademickim 2011/2012 (sylabus

powrót


Opisy przedmiotów znajdują się na stronie www.usosweb.uj.edu.pl

 
I. Wykłady kursowe (stałe)

WH.IHS-00031 (wykład), WH.IHS-00032 (egzamin)
Wstęp do historii sztuki - prof. dr hab. Jan Ostrowski,
wykład dla I roku, semestr I i II, 60 godz., czwartek, 8.15-9.45, sala 39


WH.IHS-0002
Historia technik artystycznych
wykład konwersatoryjny dla I roku, semestr I:
- Malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne: dr hab. Piotr Krasny, 30 godz., gr.1: środa, 13.00-14.30, gr. 2: środa, 14.30-16.00, Collegium Maius (sala Bobrzyńskiego)
- Architektura, dr Marcin Szyma, 30 godz., gr. 1: wtorek, 10.00-11.30, sala 8, gr. 2: 13.00-14.30, sala 8

WH.IHS-00071 (wykład z egzaminem)
Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu, dr Sławomir Skrzyniarz

dla I roku, semestr I, 30 godz., wtorek, godz. 8.15-9.45, sala 39

WH.IHS-00072
Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu, dr Sławomir Skrzyniarz
ćwiczenia, semestr I, 30 godz. semestr I, 30 godz., gr. 1: wtorek, 10.00-11.30, sala 39, gr. 2: wtorek, 14.30-16.00, sala 39

WH.IHS- 01111 (wykład)
WH.IHS- 0111 (egzamin)
Podstawy ikonografii od antyku chrześcijańskiego do początku XX wieku, wykład dla I roku,
semestr I i II, 60 godz., wtorek, godz. 11.30-13.00, sala 39
- Ikonografia chrześcijańska, dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, semestr I, 15 godz.
- Ikonografia sztuki średniowiecznej, dr hab. Marek Walczak, semestr I, 15 godz.
- Ikonografia sztuki nowożytnej i XIX wieku, dr hab. Piotr Krasny , semestr II, 30 godz.

WH.IHS-00191
Historia Filozofii – dr hab. Janusz Mizera
Wykład dla II roku, semestr II, 30 godz., poniedziałek, 17.30-19.00, sala 8

WH.IHS-00192 (wykład z egzaminem)
Historia filozofii - 
dr hab. Michał Bohun
wykład dla III roku, semestr I, 30 godz., środa, 8.30-10.00, sala 40 

WH.IHS-0235 (wykład z egzaminem)
Prof. dr hab. Wojciech Bałus, Metody i kierunki badań w historii sztuki, dla I roku u.s.m, semestr I, 30 godz., poniedziałek, godz. 13.00-14.30, sala 40  

WH.IHS-00471 (wykład)
WH.IHS-0047 (egzamin)
Prof. dr hab. Wojciech Bałus, Historia doktryn artystycznych, semestr II, 30 godz., poniedziałek, 14.00-15.30, sala 40    

WH.IHS-0237 (wykład z egzaminem)
Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, Problemy współczesnej kultury wizualnej, wykład dla I r. u.s.m., semestr I, 30 godz., środa, godz. 12.00-13.30, sala 39  

WH.IHS-0238
Dr hab. Marcin Brocki, Antropologia kultury, wykład dla I r.  u.s.m., semestr II, 30 godz., 3 p. ECTS, czwartek 12.45-14.15 IEiAK, ul. św. Anny 6, p. 23

II. Konwersatoria specjalistyczne (stałe)

Przedmioty te (obowiązkowe dla studentów dziennych) nie są zaliczane do studenckiego pensum wykładów.

WH.IHS-0050
Muzealnictwo, dr hab. Andrzej Szczerski, konwersatorium dla II  roku, semestr II, 30 godz., wtorek, 14.30-16.00, sala 40

WH.IHS-0051
Konserwacja i ochrona zabytków, dr Marcin Szyma, konwersatorium dla II  roku, semestr I, 30 godz., wtorek, godz. 8.15-9.45, sala 40

III. Ćwiczenia, proseminaria i seminaria

Na I i II roku obowiązuje zaliczenie wszystkich wymienionych poniżej zajęć:

Rok I studiów licencjackich

WH.IHS-0004

Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia z bibliografii, semestr I, 30 godz., dr Wojciech Walanus 
grupa 1 -
 czwartek, godz. 9.45-11.15, sala 40
grupa 2 -
czwartek, godz. 11.30-13.00, sala 40
grupa 3 - piątek, godz. 9.45-11.15, sala 40

WH.IHS-0005

Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa (średniowiecze). Semestr II,
30 godz., 3 grupy: dr Marcin Szyma, 1 grupa, wtorek, 9.30-11.00, Dr Aneta Bukowska, 3 grupy, czwartek, 11.00-12.30, piątek, 9.00-10.30, 11.00-12.30

WH.IHS-0006
Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa (nowożytność), semestr II, 30 godz., 3 grupy: Dr hab. Andrzej Betlej 1 grupa, wtorek, 9.30-11.00, Dr Michał Kurzej, 2 grupy, piątek 1300-14.30, 15.00-16.30, Mgr Michał Hankus, 1 grupa, czwartek, 10.00-11.30  

Język łaciński (zob: informacje organizacyjno-regulaminowe)
dla studentów I roku studiów stacjonarnych - mgr Ewa Śnieżewska, semestr I i II, 120 godz.: 3 grupy: gr. 1: poniedziałek, godz. 8.15-9.45, sala 8, czwartek, godz. 10.00-11.30, sala 8; gr. 2: poniedziałek, 10.00-11.30, sala 8, czwartek, godz. 11.30-13.00, sala 8; gr. 3: poniedziałek, godz. 11.45-13.15, sala 39, czwartek, godz. 13.00-14.30, sala 8.

WH.IHS-00091 
Podstawy logiki, dr Katarzyna Idziak, wykład konwersatoryjny, dla I roku, semestr I, 30 godz., 3 grupy, gr. 1: środa, godz.13.00-14.30, sala 8;  gr. 2: środa godz. 14.30-16.00, sala 36; gr.3: środa, godz. 16.15-17.45, sala 8. 

WH.IHS- 0017
Nauki pomocnicze historii, ćwiczenia dla I roku, semestr I i II, 60 godz., 4 grupy, Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki, Św. Anny 6, sala 14:
- dr hab. Zenon Piech, grupa 1: wtorek, godz. 16.00-17.30  
- dr hab. Zenon Piech,
grupa 2: wtorek,  godz. 17.45-19.15
- dr Wojciech Drelicharz,
grupa 3: poniedziałek, 9.45-11.15
- dr Wojciech Drelicharz,
grupa 4: środa, 11.30-13.00 

WH.IHS-0164 
Podstawy technologii informacyjnej, Dr Michał Kurzej, semestr II, 30 godz., poniedziałek, 13.30-15.00 (grupa 1), środa 17.45-19.15 (grupa 2), sala 39

Rok II studiów licencjackich

Proseminaria: studentów II roku obowiązuje zaliczenie trzech proseminariów.
Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej.

WH.IHS-0014
Proseminarium historii sztuki średniowiecznej, semestr I i II, 60 godz.; 4 grupy:
- dr Rafał Quirini-Popławski, 1 grupa; środa, godz. 11.30-13.00, sala 40
- dr 
Rafał Quirini-Popławski, 2 grupa: piątek, godz. 9.30-11.00, sala 8
- dr Sławomir Skrzyniarz, środa, godz. 14.30-16.00, sala 40
- dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, środa, godz. 13.00-14.30, sala 40

WH.IHS-0015
Proseminarium historii sztuki nowożytnej, semestr I i II, 60 godz.; 4 grupy
- dr hab. Andrzej Betlej,  piątek, godz. 13.30-15.00, sala 8
- prof. dr hab. Marcin Fabiańskii, czwartek, godz. 8.15-9.45, sala 8   
- prof. dr hab. Jan Ostrowski, 1 grupa: czwartek, godz. 10.00-11.30, sala 36

- prof. dr hab. Jan Ostrowski, 2 grupa: czwartek, godz. 11.30-13.00, sala 36

WH.IHS-0016
Proseminarium historii sztuki nowoczesnej, semestr I i II, 60 godz.; 4 grupy
- dr Urszula Bęczkowska, 1 grupa: poniedziałek, godz. 8.15-9.45, sala 40
- dr Urszula Bęczkowska, 2 grupa: poniedziałek, godz. 9.45-11.15, sala 40
- dr Urszula Bęczkowska, 3 grupa:  poniedziałek, godz. 11.30-12.00, sala 40
- dr hab. Andrzej Szczerski, 4 grupa: poniedziałek, godz. 15.30-17.00, sala 40 

Rok III studiów licencjackich

Obowiązuje zaliczenie dwóch seminariów (główne i poboczne)  z różnych epok stylowych (sztuka bizantyńska, średniowieczna, nowożytna, nowoczesna) –  seminaria tzw. młodsze (niższe).

Seminarium historii sztuki średniowiecznej, semestr I i II, 60 godz. 
WH.IHS-0236. Dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży: wtorek, godz. 16.00-17.30, sala 40    
WH.IHS-0022. Dr hab. Marek Walczak: czwartek, godz. 11.30-13.00, pokój 58   

Seminarium historii sztuki bizantyńskiej, semestr I i II, 60 godz.
WH.IHS-0023. Dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka: czwartek, godz. 14.30-16.00, sala 8  
 
Seminarium historii sztuki nowożytnej, semestr I i II, 60 godz.   
WH.IHS-0021. Dr hab. Andrzej Betlej: piątek, godz. 15.00-16.30, sala 8 

WH.IHS-0026. Prof. dr hab. Marcin Fabiański, środa, godz. 10.00-11.30, sala 36.  
WH.IHS-0027. Dr hab. Piotr Krasny: środa, godz. 16.15-17.45, sala 40 

Seminarium historii sztuki nowoczesnej, semestr I i II, 60 godz.
WH.IHS-0031. Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz: wtorek, godz. 11.30-13.00, sala 40
WH.IHS-0032. Dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko: czwartek, godz. 11.30-13.00, sala 39
WH.IHS-0030. Dr hab. Marek Zgórniak: wtorek, godz. 9.45-11.15, sala 36 

Rok I - II  studiów magisterskich uzupełniających  

Studentów I roku studiów magisterskich uzupełniających obowiązują dwa seminaria (główne i poboczne) z różnych epok stylowych. Na II roku – z cyfrą 1 na końcu kodu, ze względu na różnice punktowe ECTS.

WH.IHS-0035. Seminarium historii sztuki średniowiecznej, dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży,  semestr I i II, 60 godz., wtorek, godz. 16.00-17.30, sala 40   
WH.IHS-00351. Seminarium historii sztuki średniowiecznej, dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży 

WH.IHS-0034. Seminarium historii sztuki średniowiecznej, dr hab. Marek Walczak,  semestr I i II, 60 godz.: środa, godz. 10.30-12.00, sala 8
WH.IHS-00341. Seminarium historii sztuki średniowiecznej, dr hab. Marek Walczak 

WH.IHS-0037. Seminarium historii sztuki bizantyńskiej, dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, semestr I i II, 60 godz.: czwartek, godz. 14.30-16.00), sala 8  
WH.IHS-00371. Seminarium historii sztuki bizantyńskiej, dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka  

WH.IHS-0033. Seminarium historii sztuki nowożytnej,  dr hab. Andrzej Betlej,  semestr I i II, 60 godz.: poniedziałek, godz. 15.30-17.00, sala 8
WH.IHS-00331. Seminarium historii sztuki nowożytnej,  dr hab. Andrzej Betlej

WH.IHS-0039. Seminarium historii sztuki nowożytnej, prof. dr hab. Marcin Fabiański, semestr I i II, 60 godz.: środa, godz. 10.00-11.30, sala 36
WH.IHS-00391. Seminarium historii sztuki nowożytnej, prof. dr hab. Marcin Fabiański

WH.IHS-0041. Seminarium historii sztuki nowożytnej, dr hab. Piotr Krasny, semestr I i II, 60 godz.: środa, godz. 17.45-19.15, sala 8
WH.IHS-00411. Seminarium historii sztuki nowożytnej, dr hab. Piotr Krasny,

WH.IHS-0041. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, prof. dr hab. Wojciech Bałus, semestr I i II, 60 godz. : wtorek, godz. 13.00-14.30, sala 40
WH.IHS-00411. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, prof. dr hab. Wojciech Bałus

WH.IHS-0042. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, semestr I i II, 60 godz. : wtorek, godz. 9.45-11.15, sala 40
WH.IHS-00421. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz

WH.IHS-0045. Seminarium historii sztuki nowoczesnej dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko, semestr I i II, 60 godz.: środa, godz. 10.00-11.30, sala 40
WH.IHS-00451. Seminarium historii sztuki nowoczesnej dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko   

WH.IHS-0036. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, dr hab. Andrzej Szczerski, semestr I i II, 60 godz.: poniedziałek, godz. 17.00-18.30, sala 40
WH.IHS-00361. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, dr hab. Andrzej Szczerski

WH.IHS-0044. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, dr hab. Marek Zgórniak, semestr I i II, 60 godz.: wtorek, godz. 11.30-13.00, sala 36
WH.IHS-00441. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, dr hab. Marek Zgórniak  


IV. Wykłady monograficzne  

Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyńska

WH.IHS-0248. Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka,  Sztuka bizantyńska. Wybrane zagadnienia, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 16.00-17.30, sala 39

WH.IHS-0249. Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, Tradycje antyczne w sztuce bizantyńskiej,  wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 16.00-17.30, sala 39

WH.IHS-0250. Dr Sławomir Skrzyniarz, Architektura bizantyńska w Grecji, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 18.00-19.30, sala 39

WH.IHS-0251. Dr Sławomir Skrzyniarz, Ikonografia wczesnochrześcijańskiej rzeźby sarkofagowej, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 18.00-19.30, sala 39  

Sztuka średniowieczna

WH.IHS-0252. Dr hab. Marek Walczak, Architektura Gotycka w Anglii, wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 13.00-14.30, sala 39 

WH.IHS-0255. Dr Rafał Quirini-Popławski, Kamienna rzeźba romańska w Polsce, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS,  czwartek, godz.16.00-17.30, sala 40

WH.IHS-0256. Dr Rafał Quirini-Popławski, Sztuka krzyżowców w Syro-Palestynie i na Cyprze, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz. 17.30-19.00, sala 40

WH.IHS-0253. Dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, Sztuka Karolińska i Ottońska,  wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 13.00-14.30, sala 39

WH.IHS-0254. Dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, Romanizm i gotyk. Identyfikacja-interpretacja-narracja,  wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, (termin zajęć zostanie podany pod koniec I semestru)

WH.IHS-0257. Dr Marcin Szyma, Architektura gotycka we Włoszech, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz. 14.30-16.00, sala 40

Sztuka nowożytna

WH.IHS-0259. Prof. dr hab. Marcin Fabiański, Rzeźba włoska wczesnego renesansu, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 8.15-9.45, sala 39

WH.IHS-0260. Prof. dr hab. Marcin Fabiański, Architektura nowożytna we Francji, wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 8.15-9.45, sala 39

WH.IHS-0258. Dr hab. Andrzej Betlej, Patronat artystyczny polskiej magnaterii w XVII i XVIII wieku, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 14.30-16.00, sala 8

WH.IHS-0261. Dr hab. Piotr Krasny, Sztuka niderlandzka XVII w., wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 14.30-16.00, sala 39

WH.IHS-0263. Dr Michał Kurzej, Architektura polska XVII w. – wybrane zagadnienia, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz. 14.30-16.00, sala 40

Sztuka nowoczesna

WH.IHS-0264. Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, Między abstrakcją a figuracją – Sztuka okresu międzywojennego, wykład monograficzny, semestr II,  30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 11.30-13.00, sala 39

WH.IHS-0265. Dr hab. Maria Hussakowska, Muzea i kobiety, wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0266. Dr hab. Maria Hussakowska, Rzeźba po 1945: obiekty, procedury, materiały, wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz. 10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0067. Dr hab. Marek Zgórniak, Malarstwo romantyzmu we Francji i jego oddziaływanie,  wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0220. Dr hab. Marek Zgórniak,  Sztuka na wystawach światowych w Paryżu, 1855-1900, wykład monograficzny, semestr II,  30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 9.45-10.15, sala 39

WH.IHS-0269. Dr Andrzej Szczerski, History of 20th century design, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 3 p .ECTS, wtorek, godz. 17.30-19.00, sala 39

WH.IHS-0270. Mgr Wojciech Szymański, Etyka, erotyka, dramat. Postminimalizm w sztukach wizualnych, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 11.45-13.15, sala 39

WH.IHS-0273. Mgr Agata Wójcik, Orientalizm w malatstwie XIX wieku, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz. 16.00-17.30, sala 40 

Krytyka artystyczna, rynek sztuki

WH.IHS-0200. Dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko, Podstawy krytyki artystycznej, semestr II, 20 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz. 13.00-14.30, sala 40

WH.IHS-02001. Mgr Wojciech Szymański, Podstawy krytyki artystycznej - ćwiczenia, semestr II, 10 godz., 1 p. ECTS, piątek, godz. 13.00-14.30, sala 40

WH.IHS-0229. Mgr Ewa Skotniczna, Rynek sztuki, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 14.30-16.00, sala 8

Zajęcia w terenie:

Szczegółowy harmonogram będzie podany w komunikatach IHS.

WH.IHS-0046. Terenowe ćwiczenia zabytkoznawcze (dawniej praktyka  inwentaryzatorska), po III roku, opiekun – dr Rafał Quirini-Popławski, 5 p. ECTS.

WH.IHS-0131. Sztuka Małopolski, Ziemia Sandomierska, Okolice Krzeszowic i Olkusza, dr hab. Andrzej Betlej, ćwiczenia terenowe,  obowiązkowe dla studentów stacjonarnych I roku, semestr II

WH.IHS-0160. Sztuka Śląska, dr Michał Kurzej, ćwiczenia terenowe,  obowiązkowe dla studentów stacjonarnych II roku, semestr II, 5 p. ECTS

WH.IHS-0185. Łódź, Warszawa, dr Urszula Bęczkowska, ćwiczenia terenowe obowiązkowe dla studentów stacjonarnych III roku, semestr II, 5 p. ECTS

Pozostałe kody:

Egzaminy 
(zob. informacje i wykaz literatury zalecanej - link):

II rok
WH.IHS-0010.    Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej (dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka)                                  
WH.IHS-0011.     Historia sztuki średniowiecznej (dr hab. Marek Walczak)
WH.IHS-0012.     Historia sztuki nowożytnej (prof. dr hab. Jan Ostrowski)

III rok
WH.IHS-0018.     Historia sztuki nowoczesnej [do początku XX wieku] (dr hab. Marek  Zgórniak)
WH.IHS-0048.     Historia sztuki XX wieku (dr hab. Maria Hussakowska)
WH.IHS-0049L.   Historia sztuki powszechnej i polskiej (egzamin komisyjny)

WH.IHS-0052.     Praca magisterska
WH.IHS-0053.     Egzamin magisterski


   

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator