STRUKTURA INSTYTUTU

Dyrekcja
Dyrektor: dr hab. Andrzej Betlej
Zastępca ds. studenckich: dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży

Sekretariat
mgr Julia Chyra, mgr Anna Łach-Sekuła

Zakład Historii Sztuki Bizantyńskiej
Kierownik: dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka
Adiunkci:
prof. dr hab. Piotr Krasny dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka,
dr Sławomir Skrzyniarz

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej
Kierownik: dr hab. Marek Walczak
Prof. em.: prof. dr hab. Jerzy Gadomski
Adiunkci: 
dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży,  dr hab. Marek Walczak,  
dr Rafał Quirini-Popławski,  dr Marcin Szyma

Zakład Historii Sztuki Nowożytnej
Kierownik: prof. dr hab. Marcin Fabiański
Prof. em.: prof. dr hab. Adam Małkiewicz
Profesorowie: prof. dr hab. Marcin Fabiański, prof. dr hab. Jan Ostrowski 

Adiunkt: dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer
Asystent: dr Michał Kurzej

Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz 
Adiunkci: dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko, dr
hab. Andrzej Szczerski,  dr hab. Marek Zgórniak 

Zakład Studiów Miejskich
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Bałus
Adiunkci: dr hab. Andrzej Betlej dr Urszula Bęczkowska

Biblioteka
Kierownik: mgr Aleksander Siemaszko
Pracownicy: mgr Anna Baranowa, mgr Krystyna Czerni, mgr Krystyna Kurdziel
godziny otwarcia: 
poniedziałek - czwartek  10.00-14.00, 15.00-19.00
piątek do 18.00
tel. 12 663 1845

Fototeka
dr Wojciech Walanus
tel. 012 663 1856; serwis internetowy: www.fototeka.ihs.uj.edu.pl

Pracownia fotograficzna
kierownik: mgr inż. Michał Śmidowicz, Adam Rzepecki,
tel. 12 663 1857 

Kliknięcie na nazwisko otwiera stronę z informacją o osobie.

Historia sztuki wykładana jest na Uniwersytecie Jagiellońskim od r. 1882, kiedy utworzono tu pierwszą na ziemiach polskich Katedrę Historii Sztuki (Zob. Stulecie Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1882-1982), Kraków 1990 ("Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Historii Sztuki", zeszyt 19)). W obecnej siedzibie, w Collegium Iuridicum przy ul. Grodzkiej 53, Instytut Historii Sztuki działa od r.1992.

  Powrót do strony głównej.  
webmaster COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator