dr hab. Piotr Krasny

  • Sztuka nowożytna, głównie baroku i rokoka, m.in. w Małopolsce i na dawnych kresach Rzeczypospolitej, w kontek¶cie europejskim.
  • Sztuka XVIII wieku w krajach monarchii habsburskiej.
  • Nowożytna architektura cerkiewna i klasztory prawosławne i unickie w Polsce.
  • Teoria sztuki nowożytnej.
  Spis publikacji 

 

  Strona główna IHS UJ  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator