dr Rafał Quirini-Popławski

  • Średniowieczna sztuka śródziemnomorska, w szczególności architektura i rzeźba włoska.
  • Rzeźba romańska w Polsce.
  • Średniowieczna sztuka w Basenie Morza Czarnego, zwłaszcza architektura kolonii genueńskich.
  • Sztuka ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, głównie sztuka sakralna dawnych ziem ruskich.

 

  Strona główna IHS UJ  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator