prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz

  • Malarstwo XIX i XX wieku.
  • Sztuka około r. 1900 i pierwszej połowy XX wieku w Europie Środkowej.
  • Sztuka polska po II wojnie światowej.
  • Metodologia badań nad sztuką XX wieku.
  • Krytyka artystyczna (członek AICA - Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki).

 

  Strona główna IHS UJ  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator