DYŻURY PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH w r. akad. 2012/2013 (I semestr)


Dyrektor Instytutu:                          
dr hab. Andrzej Betlej             wtorek  9.00 - 10.30
                                                    środa  9.00 - 10.30
                                                    czwartek 9.00 - 10.30
                                   
Zastępca dyrektora Instytutu:
dr hab. Teresa Rodzińska -Chorąży     poniedziałek 11.30 - 13.00    
                                                                     środa 14.00 - 15.30
                           
prof. dr hab. Wojciech Bałus           poniedziałek   12.00 - 13.00
dr Urszula Bęczkowska                  poniedziałek  13.30 - 14.30
dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer       piątek 12.30 - 13.30
dr Aneta Bukowska                        czwartek  17.45 - 18.45
prof. dr hab. Marcin Fabiański           tel. 12/421-23-48
prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz       wtorek  14.45 - 15.45
dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko     środa  12.00 - 13.00
prof. dr hab. Piotr Krasny               wtorek 10.15 - 11.15
                                                        środa 15.30 - 16.30
dr Michał Kurzej                              środa  14.00 - 14.45
prof. dr hab. Jan K. Ostrowski              tel. 12/422-19-50
dr Rafał Quirini-Popławski                    środa  10.00 - 11.00
dr Sławomir Skrzyniarz                  środa  12.00 - 13.00
dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka      czwartek 16.00 - 17.00
dr hab. Andrzej Szczerski             środa 12.00 - 13.00
dr Marcin Szyma                            wtorek  16.00 - 17.00
dr hab. Marek Walczak                  środa 12.30 - 13.30 
dr hab. Marek Zgórniak                  środa  12.00 - 13.00

mgr Kinga Blaschke                   czwartek 13.30 - 14.30
mgr Wojciech Szymański               środa 13.30 - 14.30


   


  Powrót do strony głównej.  
webmaster COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator