DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność naukowa Instytutu Historii Sztuki obejmuje historię sztuki europejskiej i polskiej od średniowiecza do współczesności oraz nowoczesną sztukę amerykańską. Badania podejmowane zespołowo i indywidualnie dotyczą następującej problematyki:

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej:

 • Malarstwo średniowieczne (tablicowe, ścienne i miniaturowe) w Polsce i Europie
 • Rzeźba średniowieczna w Polsce w kontekście europejskim
 • Architektura gotycka w Polsce na tle europejskim

Pracownia Historii Architektury Wczesnośredniowiecznej:

 • Początki i rozwój architektury średniowiecznej w Polsce
 • Związki architektury wczesnopiastowskiej z architekturą europejską
 • Polska sztuka romańska w kontekście europejskim
 • Konsultacje badań archeologicznych

Zakład Historii Sztuki Bizantyńskiej:

 • Sztuka bizantyńska i pobizantyńska w Europie
 • Zabytki sztuki bizantyńskiej w Polsce
 • Zabytki sztuki bizantyńsko-ruskiej na ziemiach Polski

Zakład Historii Sztuki Nowożytnej:

 • Malarstwo, rzeźba oraz architektura renesansu i baroku w Europie
 • Nowożytna sztuka Polski w kontekście europejskim
 • Teoria sztuki w Polsce i Europie do roku 1800

Pracownia Badań nad Sztuką Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej:

 • Nowożytna architektura, malarstwo i rzeźba ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
 • Nowożytna sztuka cerkiewna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
 • Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej

Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej:

 • Sztuka polska i europejska w XIX wieku
 • Sztuka Europy Środkowej na przełomie stuleci XIX i XX
 • Sztuka polska, europejska i amerykańska w XX wieku
 • Teoria sztuki i krytyka artystyczna w XIX i XX wieku

Zakład Studiów Miejskich:

 • Sztuka sakralna w mieście od średniowiecza po czasy współczesne
 • Urbanistyka miast Europy Środkowej
 • Centra miejskie Rzeczypospolitej
  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator