dr Sławomir Skrzyniarz

  • Sztuka późnoantyczna i bizantyńska, sztuka wczesnośredniowieczna w Europie Zachodniej.
  • Tradycje antyczne w średniowieczu, przede wszystkim w Bizancjum: recepcja wzorów antycznych w zakresie ikonografii i stylu, losy dzieł sztuki starożytnej (w tym zwłaszcza miejsc i obiektów kultu pogańskiego - świątyń i posągów) oraz stosunku do nich.
  • Architektura bizantyńska.

 

  Strona główna IHS UJ  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator