dr Marek Walczak

  • Europejska i polska sztuka gotycka.
  • Architektura gotycka Krakowa i Małopolski.
  • Ikonografia świętych w zachodnioeuropejskim malarstwie średniowiecznym .

 

  Strona główna IHS UJ  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator