mgr Anna Łach-Sekuła


1.  Sprawy finansowo księgowe,
2.  Umowy cywilno-prawne,
3.  Dokumentacia dot. planu i wykonania zajęć dydaktycznych.

 

  Strona główna IHS UJ  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator