dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer

  • Sztuka nowożytna, głównie XVIII wieku w Czechach, na Morawach, na ¦l±sku                           i w południowych Niemczech.
  • Osiemnastowieczna rzeĽba w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski.
  • Kolekcjonerstwo magnackie.
  • Sztuka sakralna na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

 

  Strona główna IHS UJ  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator