dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży

  • Architektura wczesnopiastowska na tle europejskiej architektury pierwszego tysiąclecia.
  • Polska architekturą romańska i jej związki z Europą Zachodnią.
  • Metodologia badań nad architekturą średniowieczną.
  • Średniowieczna rzeźba architektoniczna.

 

  Strona główna IHS UJ  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator