dr hab. Marek Zgórniak

  • Architektura XIX i początku XX wieku (m.in. zagadnienie neorenesansu).
  • Malarstwo europejskie XIX i początku XX wieku, głównie francuskie przed impresjonizmem.
  • Historyzm i malarstwo historyczne (m.in. Matejko).
  • Sztuka w Paryżu w XIX wieku.
  • Krytyka artystyczna w XIX wieku.
  • Dawniej również: architektura 1 poł. XVIII w.  (temat zamknięty).

 Więcej informacji (spis publikacji i materiały dla studentów) na stronie http://users.uj.edu.pl/~zgorniak/


  Strona główna IHS UJ  
webmaster  COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator