dr Michał Kurzej Michał Kurzej

  • Architektura i rzeĽba XVI i XVII w., w Małopolsce i na terenach s±siednich
  • Stiukowa rzeĽba i dekoracja architektoniczna
  • Symbolika form w architekturze nowożytnej
  • Metodologia historii sztuki
  Spis publikacji

 

  Strona główna IHS UJ  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator