dr hab. Andrzej Szczerski

  • Sztuka 20-lecia międzywojennego w Europie Środkowej.
  • Sztuka polska po 1945 roku.
  • Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej ok. 1900.
  • Historia wzornictwa w XX wieku.
    Komunikaty i materiały dla studentów

 

  Strona główna IHS UJ  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator