dr hab. Andrzej Betlej
  • Architektura i rzeźba XVII i XVIII w. w Polsce, m.in. dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej, zwłaszcza ziem ruskich Korony.
  • Nowożytna architektura zakonna (głównie w kręgu jezuitów).
  • Teoria architektury od XVI do XVIII wieku.
  • Wzorniki i sztychy ornamentalne w XVIII wieku.
  • Twórczość Giacomo Briano SJ, Franciszka Placidiego, Sebastiana Sierakowskiego.

    Więcej informacji na stronie prywatnej: http://www.andrzej.betlej.info/

  Strona główna IHS UJ  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator