PROGRAM STUDIÓW

OCHRONA DÓBR KULTURY

WYKAZ ZAJĘĆ w roku akademickim 2011/2012 (sylabus

powrót


Opisy przedmiotów znajdują się na stronie www.usosweb.uj.edu.pl

 

I rok studiów licencjackich

I. Wykłady kursowe (stałe)

WH.ODK- 002
Wstęp do historii sztuki – dr hab. Andrzej Betlej
wykład, semestr I, 30 godz., środa, godz. 9.00-10.30, sala 8  

WH.ODK-008
Styloznawstwo – dr hab. Andrzej Betlej
wykład, semestr II, 30 godz.. Termin zajęć zostanie podany pod koniec I semestru. 

WH.ODK-003
Historia technik artystycznych
wykład konwersatoryjny dla I roku, semestr I:
- Malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne: dr hab. Piotr Krasny, 30 godz., środa, 11.30-13.00, Collegium Maius, Sala Bobrzyńskiego
- Architektura, dr Marcin Szyma, 30 godz., środa, 14.45-16.15, sala 8

WH.ODK-012
Ochrona dóbr kultury w ujęciu historycznym. Doktryny konserwatorskie – dr Paweł Dettloff
wykład, semestr I i II, 60 godz., wtorek, godz. 16.00-17.30, sala 39

WH.ODK-005
Antropologiczne i kulturoznawcze perspektywy badań nad dziedzictwem kulturowym - prof. dr hab. Jan Święch
wykład, semestr I, 30 godz., wtorek, godz. 18.00-19.30, ul. Św. Anny 6, sala 23 

WH.ODK-006
Nauki pomocnicze historii w praktyce badań nad zabytkami kultury - dr Piotr Rabiej
wykład, semestr I, 30 godz., wtorek, godz. 9.45-11.15, Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki, ul. Św. Anny 6, sala 14   

II. Konwersatoria specjalistyczne (stałe)

WH.ODK-004
Prawo w ochronie zabytków. Wprowadzenie do ochrony zabytków. Instytucjonalne i organizacyjne formy ochrony zabytków - mgr inż. arch. Jacek Chrząszczewski
konwersatorium, 15 godz., semestr I, środa, godz. 17.30-19.00, sala 39 


WH.ODK-009
Wykład, Konserwacja zabytków architektury, malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego
- mgr inż. arch. Piotr Stępień, II semestr, 30 godz, środa 16.00-17.30, sala 8
- mgr Marcin Ciba, semestr II, 30 godz., wtorek 12.45-14.15 (gr. 1), środa 14.15-15.45 (gr. 2), klasztor Dominikanów

 III. Ćwiczenia, proseminaria i seminaria

WH.ODK-001
Wstęp do historii sztuki – ćwiczenia -
semestr I, 30 godz., wtorek, 14:30-16.00, sala 40 

WH.ODK-0071
Styloznawstwo - ćwiczenia terenowe (średniowiecze) – Dr Aneta Bukowska
Semestr II, 30 godz., czwartek, 9.00-10.30

WH.ODK-0072
Styloznawstwo – ćwiczenia terenowe (nowożytność) – Mgr Michał Hankus,
Semestr II, 30 godz., poniedziałek, 11.30-13.00
 
WH.ODK-011

Wykład, Podstawy technologii informacyjnej, Dr Michał Kurzej, semestr II, 30 godz., poniedziałek, godz. 16.00-17.30, sala 39 

II rok studiów licencjackich

I. Wykłady kursowe (stałe)

WH.ODK-024
Wykład, Historia sztuki powszechnej, Semestr I i II, 120 godzin, dr hab. Marek Walczak, dr hab. Piotr Krasny, dr Urszula Bęczkowska, prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, poniedziałek,
godz. 10.15-11.45, sala 39 i czwartek, 13.00-14.30, sala 39

WH.ODK-016
Wykład, Inwentaryzacja zabytków sztuki w terenie, dr Michał Kurzej, 30 godz., semestr II czwartek,
godz. 11.00-12.30, sala 40

WH.ODK-014
Wykład, Inwentaryzacja zabytków w zbiorach muzealnych, dr hab. Kazimierze Kuczman, 30 godz., semestr II, środa,
godz. 16.00-17.30, sala 40

WH.ODK-018
Wykład, Wstęp do archeologii, dr Anna Gawlik, 30 godz., semestr I, środa,
godz. 10.00-11.30, Instytut archeologii, ul. Gołębia 11, Sala Gotycka

WH.ODK-020
Wykład, Wstęp do etnografii, prof. dr hab. Czesław Robotycki, 30 godz., semestr II, poniedziałek,
godz. 12.00-13.30, Instytut Etnologii, św. Anny 6, sala 19

II. Konwersatoria specjalistyczne (stałe)

WH.ODK-022
Wykład, Muzealnictwo, dr hab. Andrzej Szczerski, 30 godz., semestr I, środa,
godz. 13.45-15.15, sala 39

WH.ODK-023
Wykład, Prawna i konserwatorska ochrona zabytków archeologicznych, prof. dr hab. Jan Chochorowski, semestr II, czwartek,
godz. 9.00-10.30, Instytut Archeologii, ul. Św. Anny 11, sala Gotycka

III. Ćwiczenia, proseminaria i seminaria

WH.ODK-025
Proseminarium historii sztuki, dr Paweł Dettloff, 60 godz., semestr I i II, wtorek, godz. 17.45-19.15, sala 40

WH.ODK-015
Ćwiczenia, Inwentaryzacja zabytków sztuki w terenie, Dr Michał Kurzej, 30 godz., semestr II, wtorek, 11.30-13.00

WH.ODK-013
Ćwiczenia, Inwentaryzacja zabytków w zbiorach muzealnych, Dr hab. Kazimierz Kuczman, 30 godz., semestr II, środa, 17.45-19.15, sala 40

WH.ODK-017
Ćwiczenia, Wstęp do archeologii, ***, 30 godz., semestr I, środa, godz. 8.15-9.45, Instytut archeologii, ul. Gołębia 11, Sala Gotycka

WH.ODK-019
Ćwiczenia Wstęp do etnografii, prof. dr hab. Czesław Robotycki, 30 godz., semestr II, wtorek, 9.00-10.30, Instytut Etnologii, św. Anny 6, sala 19

WH.ODK-021,
Ćwiczenia w terenie, Muzealnictwo, mgr Wojciech Szymański, 15 godz., semestr I, wtorek, godz. 11.30-13.00

WH.ODK-027
Praktyka inwentaryzacyjna
Szczegółowy harmonogram będzie podany w komunikatach IHS

 
Wykłady monograficzne  

Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyńska

WH.IHS-0248. Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka,  Sztuka bizantyńska. Wybrane zagadnienia, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 16.00-17.30, sala 39

WH.IHS-0249. Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, Tradycje antyczne w sztuce bizantyńskiej,  wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 16.00-17.30, sala 39

WH.IHS-0250. Dr Sławomir Skrzyniarz, Architektura bizantyńska w Grecji, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 18.00-19.30, sala 39

WH.IHS-0251. Dr Sławomir Skrzyniarz, Ikonografia wczesnochrześcijańskiej rzeźby sarkofagowej, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 18.00-19.30, sala 39  

Sztuka średniowieczna

WH.IHS-0252. Dr hab. Marek Walczak, Architektura Gotycka w Anglii, wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 13.00-14.30, sala 39 

WH.IHS-0255. Dr Rafał Quirini-Popławski, Kamienna rzeźba romańska w Polsce, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS,  czwartek, godz.16.00-17.30, sala 40

WH.IHS-0256. Dr Rafał Quirini-Popławski, Sztuka krzyżowców w Syro-Palestynie i na Cyprze, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz.17.30-19.00, sala 40

WH.IHS-0253. Dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, Sztuka Karolińska i Ottońska,  wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 13.00-14.30, sala 39

WH.IHS-0254. Dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, Romanizm i gotyk. Identyfikacja-interpretacja-narracja,  wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, (termin zajęć zostanie podany pod koniec I semestru)

WH.IHS-0257. Dr Marcin Szyma, Architektura gotycka we Włoszech, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, 14.30-16.00, sala 40

Sztuka nowożytna

WH.IHS-0259. Prof. dr hab. Marcin Fabiański, Rzeźba włoska wczesnego renesansu, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 8.15-9.45, sala 39

WH.IHS-0260. Prof. dr hab. Marcin Fabiański, Architektura nowożytna we Francji, wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 8.15-9.45, sala 39

WH.IHS-0258. Dr hab. Andrzej Betlej, Patronat artystyczny polskiej magnaterii w XVII i XVIII wieku, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 14.30-16.00, sala 8 

WH.IHS-0261. Dr hab. Piotr Krasny, Sztuka niderlandzka XVII w., wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 14.30-16.00, sala 39

WH.IHS-0263. Dr Michał Kurzej, Architektura polska XVII w. – wybrane zagadnienia, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz. 14.30-16.00, sala 40

Sztuka nowoczesna

WH.IHS-0264. Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, Między abstrakcją a figuracją – Sztuka okresu międzywojennego, wykład monograficzny, semestr II,  30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 11.30-13.00, sala 39

WH.IHS-0265. Dr hab. Maria Hussakowska, Muzea i kobiety, wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz.10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0266. Dr hab. Maria Hussakowska, Rzeźba po 1945: obiekty, procedury, materiały, wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz.10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0067. Dr hab. Marek Zgórniak, Malarstwo romantyzmu we Francji i jego oddziaływanie,  wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0220. Dr hab. Marek Zgórniak,  Sztuka na wystawach światowych w Paryżu, 1855-1900, wykład monograficzny, semestr II,  30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 9.45-11.15, sala 39

WH.IHS-0269. Dr Andrzej Szczerski, History of 20th century design, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 3 p .ECTS, wtorek, 17.45-19.15, sala 39

WH.IHS-0270. Mgr Wojciech Szymański, Etyka, erotyka, dramat. Postminimalizm w sztukach wizualnych, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek 11.45-13.15, sala 39

WH.IHS-0273. Mgr Agata Wójcik, Orientalizm w malatstwie XIX wieku, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, 16.00-17.30, sala 40

Krytyka artystyczna, rynek sztuki

WH.IHS-0200. Dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko, Podstawy krytyki artystycznej, semestr II, 20 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz. 13.00-14.30, sala 40

WH.IHS-0201. Mgr Wojciech Szymański, Podstawy krytyki artystycznej - ćwiczenia, semestr II, 10 godz., 1 p. ECTS, piątek, godz. 13.00-14.30, sala 40

WH.IHS-0229. Mgr Ewa Skotniczna, Rynek sztuki, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek 14.30-16.00, sala 8  
 

   

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator