PUBLIKACJE

NOWOŚCI

Ars vetus et nova, t. XXVIII:
Barok i barokizacja,
pod red.  K. Brzeziny i J.  Wolańskiej,
Kraków 2007
448 s.
ISBN : 97883-242-0799-2
Ars vetus et nova, t. XXVII:
Piotr Piotrowski, Sztuka według polityki.
Od melancholii do pasji, Kraków 2007
258 s. + 88 il.
ISBN : 97883-242-0928-6

Ars vetus et nova, t. XXVI:
Wojciech Bałus, Sztuka sakralna Krakowa
w wieku XIX. cz. II. Wyspiański i Matejko
, Kraków 2007
264 s.
ISBN : 97883-242-0703-9
Ars vetus et nova, t. XXV:
Józef Kremer (1806 - 1875),
pod red. J. Maja, Kraków 2007
386 s.
ISBN : 97883-242-0748-0

zob. spis treści
ARTIFEX DOCTUS. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
,
Kraków 2007, t. 1-2, 462 + 302 s.
ISBN: 9788323323266  
Ars vetus et nova, t. XXIV:
Piotr Bernatowicz,  Picasso za żelazną kurtyną. Recepcja artysty i jego sztuki
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
w latach 1945-1970,
Kraków 2006, 240 s.
ISBN : 97883-242-0634-6

Praxis atque theoria. Studia ofiarowane profesorowi Adamowi Małkiewiczowi
,
Kraków 2006, 309 s.
ISBN : 8360560056Ars vetus et nova, t. XXIII:

Paweł Dettloff, Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce 1918-1939. Teoria i praktyka, Kraków 2006
ok. 500 s.
ISBN : 83-242-0778-3
AVN22


Ars vetus et nova, t. XXII:

Adam Organisty, Joseph Langer (1865-1918). Życie i twórczość wrocławskiego artysty,
Kraków 2006
401 s. + 200 il.
ISBN : 83-242-0786-4
AVN22
Ars vetus et nova, t. XXI:
Wojciech Walanus, Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce 1490-1540
Kraków 2006
392 s. + 209 il.
ISBN : 83-242-0642-6
AVN21

Ars vetus et nova, t. XX
Marek Walczak, Rzeźba architektoniczna 
w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego
, Kraków 2006, 553 s. + 320 il.
ISBN: 83-242-0737-6


Ars vetus et nova, t. XIX:
Tomasz Gryglewicz, Kraków i artyści.
Teksty o malarzach i grafikach środowiska krakowskiego drugiej połowy wieku XX
,
Kraków 2005, 189 s. + 90 il.
ISBN: 83-242-0523-3

zob. zdjęcia
Ars vetus et nova, t. XIX

Ars vetus et nova, t. XVIII:
Adam Małkiewicz, Z dziejów polskiej
historii sztuki. Studia i szkice
,
Kraków 2005, 238 s. + 24 il.
ISBN: 83-242-0515-2

Ars vetus et nova, t. XVIII

Ars vetus et nova, t. XVII: 
Jerzy Gadomski, Jan Wielki,
krakowski malarz z drugiej połowy wieku XV

Kraków 2005, 135 s. + 55 il.
ISBN 83-242-0443-1

zob. fragmenty:
strona tytułowa, spis treści, wstęp,
wstęp cd., ilustracje, ilustracje 
Ars vetus et nova, t. XVIICzasopismo Modus

Seria wydawnicza

Inne książki wydane przez Instytut

Materiały do dziejów sztuki sakralnej (wyd. MCK)


  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator