PUBLIKACJE

INNE KSIĄŻKI WYDANE PRZEZ INSTYTUT

Strona w przygotowaniu.

Wybór publikacji książkowych spoza serii:

ARTIFEX DOCTUS. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesięcioletnią rocznicę urodzin, Kraków 2007, t. 1-2  

Praxis atque theoria. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Małkiewiczowi, Kraków 2006

Lapides viventes. Zaginiony Kraków wieków średnich. Księga dedykowana Profesor Klementynie Żurowskiej, Kraków 2005

Maria Hussakowska, Minimalizm w sztukach wizualnych : demitologizacja koncepcji awangardy w amerykańskim środowisku artystycznym lat sześdziesiątych, Kraków 2003, 281 s., ISBN 8390494574

Magistro et amico – amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, Kraków 2002

Ars Graeca – ars Latina. Studia z historii sztuki dedykowane Profesor Annie Różyckiej Bryzek, Kraków 2001

Mistrzowi Mieczysławowi Porębskiemu - uczniowie. red. T. Gryglewicz et al., Kraków 2001.
462 s.  + il. cz.-b., format 205x207, ISBN: 83-9049445-6-6

Marek Zgórniak, Matejko w Paryżu. Opinie krytyków francuskich z lat 1865-1870, Kraków 1998
(link do księgarni)

Marek Zgórniak, Pędzel Tycjana. Francuscy malarze i krytycy XIX wieku wobec weneckiego Cinquecenta, Kraków 1995  (link do księgarni)


Czasopismo Modus

Seria wydawnicza

Materiały do dziejów sztuki sakralnej (wyd. MCK)

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator