PUBLIKACJE

Ars vetus et nova, t. 25

Józef Kremer (1806 - 1875), pod red. Jacka Maja, Kraków 2007, 386 s.
ISBN : 97883-242-0748-0

Treść: 

Józef Kremer - Autobiografia

Isabel Röskau-Rydel - Rodzina Kremerów

Urszula Perkowska - Józef Kremer - wychowanek i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jerzy Starnawski - Uwagi o mowie rektorskiej Józefa Kremera z 1870 roku

Zbigniew Sudolski - Józef Kremer w świetle pamiętników i korespondencji

Julian Dybiec - Józef Kremer w polskiej świadomości naukowej XIX i XX wieku

Stanisław Borzym - Józef Kremer i Henryk Struve

Jan Woleński - Józef Kremer jako logik

Edmund Kowalski - Pojęcie etyki według Józefa Kremera

Bartłomiej Dobroczyński - Józefa Kremera projekt psychologii naukowej

Marta Kudelska - Kultura i sztuka Indii według Józefa Kremera

Joachim Śliwa - Egipt i Bliski Wschód Józefa Kremera

Maria Kalinowska - Wizja Grecji w pismach Józefa Kremera

Joanna Ugniewska - Podróż do Włoch Józefa Kremera

Jan Zieliński - Józef Kremer we Florencji

Krzysztof Żaboklicki - Józef Kremer w Neapolu

Olga Płaszczewska - Literatura i legenda w Podróży do Włoch Józefa Kremera

Olaf Krysowski - Józef Kremer i polscy romantycy

Dariusz Pniewski - Józef Kremer a Cyprian Norwid. Zarys problemu

Magdalena Saganiak - Elementy irracjonalizmu w estetyce Józefa Kremera

Ryszard Kasperowicz - Jacob Burckhardt i Józef Kremer

Piotr Szubert - Posąg jako "duchowe widziadło": o poglądach Józefa Kremera na rzeźbę

Urszula Bęczkowska - Karol Kremer a Józef Kremer: o obecności koncepcji estetycznych 
autora Listów z Krakowa w praktyce architektonicznej i konserwatorskiej krakowskich budowniczych połowy XIX wieku

Małgorzata Woźna-Stankiewicz - Józefa Kremera poglądy na muzykę w kontekście kultury muzycznej XIX wieku


Nowości

Czasopismo Modus

Inne książki wydane przez Instytut

Materiały do dziejów sztuki sakralnej (wyd. MCK)


  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator