INSTYTUT HISTORII SZTUKI UJ

 Aktualności minione   

Instytut Historii Sztuki
i Muzealnicze Studia Kuratorskie UJ
mają zaszczyt zaprosić na wykład

„Sen o rozkoszy w globalnej wiosce krążącego kapitału”

prof.  Andrzeja Turowskiego

z Université de Bourgogne w Dijon

Spotkanie odbędzie się 24 stycznia 2009 (sobota) o godz. 17.00
w Instytucie Historii Sztuki UJ
ul. Grodzka 53, sala 40 (I p.)

Sesja naukowa
SZTUKA I PODRÓŻOWANIE


Organizatorzy:
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Ojcowski Park Narodowy

Termin: 22-24 września 2008

TOWARDS REWRITING?
New Approaches to Byzantine Art and Archaeology 
Krakow Symposium on Byzantine Art and Archaeology
September 8–10, 2008

Instytut Historii Sztuki UJ
zaprasza na wykład

CONTEMPORARY BELGIAN ART

który wygłosi
Prof. dr Willem Elias

wykładowca Vrije Universiteit Brussel, dyrektor Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK) w Gandawie
od r. akademickiego 2005/6 prof. dr Willem Elias jest również wykładowcą gościnnym na muzealniczych studiach kuratorskich w IHS UJ

poniedziałek, 2.06.2008, g. 9.15, w sali nr 40

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
i MIRIAD Manchester Metropolitan University
zapraszają na seminarium

The Legacy of 1968 for contemporary art in Central Eastern Europe
and beyond

które odbędzie się 26 kwietnia 2008 roku w sali konferencyjnej Auditorium Maximum UJ (II piętro),

ul. Krupnicza 33. Początek obrad o godz. 9.30
Zob. program.

W styczniu 2008 ukazała się książka Barok i barokizacja. Materiały sesji Oddziału Krakowskiego  Stowarzyszenia Historyków Sztuki, pod red. K. Brzeziny i J. Wolańskiej
(Ars vetus et nova, t. XXVIII)W grudniu 2007 ukazała się książka prof. Wojciecha Bałusa
Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX. cz. II. Wyspiański i Matejko
(Ars vetus et nova, t. XXVI)

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ organizuje w dniach 15-17 października 2007
 Konferencję Naukową "Kraków w sztuce, Sztuka w Krakowie".

Zob. program.

Konferencji towarzyszy konkurs fotograficzny (termin zgłaszania prac: do 20 września).
(czytaj więcej)

XIV Konferencja Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów
26–30 IX 2007
KSZTAŁTOWANIE SIĘ I ROZWÓJ HISTORII SZTUKI W NIEMCZECH, POLSCE
ORAZ EUROPIE ŚRODKOWEJ
(czytaj więcej)
PROGRAMM / PROGRAM

18 V 2007 odbyła się w Instytucie uroczystość wręczenia
Profesorowi Jerzemu Gadomskiego dwutomowej księgi 

ARTIFEX DOCTUS

W dniach od 22 do 24 marca 2007 odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 
EUROPEJSKIE MALARSTWO HISTORYCZNE WIEKU XIX. 
WZAJEMNE POWIĄZANIA - WSPÓLNE TEMATY - ODRĘBNOŚCI
zorganizowana wspólnie przez Muzeum Narodowe w Krakowie i Instytut Historii Sztuki UJ

W lutym 2007 ukazała się oczekiwana książka dra Pawła Dettloffa
Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce 1918-1939. Teoria i praktyka
(Ars vetus et nova, t. XXIII).

W styczniu 2007 ukazała się oczekiwana książka dra Adama Organistego 
Joseph Langer (1865-1918). Życie i twórczość wrocławskiego artysty
(Ars vetus et nova, t. XXII).

10 stycznia 2007 w Galerii Camelot odbyła się uroczystość wręczenia
Profesorowi Adamowi Małkiewiczowi tomu studiówPraxis atque theoriaW grudniu 2006 ukazała się książka dra Wojciecha Walanusa
Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce 1490-1540
(Ars vetus et nova, t. XXI).

Zob. ogłoszenie wydawcy

W październiku 2006 ukazała się książka dra Marka Walczaka
Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego
(Ars vetus et nova, t. XX)

KONFERENCJA NAUKOWA
Reinterpreting the Past: traditionalist artistic trends in Central and Eastern Europe of the 1920s and 1930s
Organizatorzy: Instytut Sztuki PAN w Warszawie i Instytut Historii Sztuki UJ.
Sesja w Warszawie 21 IX 2006
Sesja w Krakowie 23 IX 2006 (w Głównym Gmachu MNK, Al. 3 Maja 1, od godz. 10.00)
program pdf (873 KB)

W marcu 2006 ukazała się księga dedykowana prof. Klementynie Żurowskiej
pt. LAPIDES VIVENTES. 
Wręczenie księgi odbyło się w Instytucie 25 IV 2006.

  Strona główna UJ  
webmaster  COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator