INSTYTUT HISTORII SZTUKI UJ


Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa
„Kraków w sztuce, sztuka w Krakowie”
15 – 17 października 2007


Porządek konferencji

15 X 2007 (poniedziałek)   Konferencja trwa od 12.00 do 16.00

12.00         wykład wprowadzający prof. dr hab. Wojciecha Bałusa

ok. 12.30     Dominik Kuryłek, Kolekcja sztuki w Muzeum Narodowym w Krakowie,

13.00          Marcin Bogucki, Gry z przestrzenią. Kraków w twórczości plastycznej i teatralnej
                   Tadeusza Kantora


13.45         Jakub Adamski, Przejawy myślenia historycznego w architekturze Krakowa XIV –                      XVII w.

14.30        Magdalena Bińczycka, Destrukcja społecznej przestrzeni dzieła sztuki

18.00         zwiedzanie Collegium Maius (2 grupy, zwiedzanie z przewodnikiem)


16 X 2007 (wtorek)   Konferencja trwa od 10.00 do 16.00

10.00     Aleksandra Stępień , Kaplica biskupa Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego -  próba
             interpretacji w kontekście wystroju wschodniej części ambitu Katedry Wawelskiej


10.45     Marek Maksymczak, Ku powszechnej równości. Gwaszowe i akwarelowe
              przedstawienia Szoferów Andrzeja Wróblewskiego


11.30     Agata Pietrasik, Pomiędzy miejscem pamięci a symbolem zapomnienia. Nowe
              konteksty fabryki Schindlera


12.15     Agnieszka Świętosławska, Michał Stachowicz (1768-1825), prekursor polskiego
              malarstwa rodzajowego


13.00      Błażej Ciarkowski, Architektura i urbanistyka jako narzędzia walki klas - Kraków na
               tle innych polskich miast po roku 1945


13.45       Piotr Sikora, Nie ma sztuki, jest tylko Rahim Blak

14.30       Karolina Lenarczyk, Kobieta o kobiecie – Małgorzata Markiewicz

20.00       impreza integracyjna w klubie Folia Koncept

17 X 2007 (środa)    Konferencja trwa od 10.00 do 14.00

10.00     Justyna Budzik, Głos Wieży Ratuszowej. Projekcja publiczna Krzysztofa Wodiczki
              w Krakowie


10.45       Marianna Otmianowska, Wstępna analiza Antiphonarium De Tempore Et De Sanctis
                 MS. CZART. 3464


11.30      Maciej Jarzewicz, Ja, płótno i reszta. Autoportrety Tadeusza Kantora

12.15       Magdalena Olszewska, Stanisław August Poniatowski w Krakowie

13.00       Weronika Burman, Wystrój malarski synagogi Kupa w Krakowie

15.00       zakończenie Konferencji w Muzeum S. Wyspiańskiego (kamienica Szołayskich) – odczyt
                Karoliny Kaczmarek, Wyspiańskiego autoportrety z kobietami

 
*
Afisz, Patroni Medialni i Partnerzy (jpg)

  Strona główna UJ  
webmaster  COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator