WYKAZ LITERATURY 

HISTORIA SZTUKI NOWOCZESNEJ

powrót

(od klasycyzmu do początku XX wieku)

POZYCJE  USUNIĘTE Z LISTY 

w lipcu 2012

A. Opracowania ogólne:

Klasycyzm i klasycyzmy. Materiały sesji SHS, Warszawa 1994

R. Rosenblum i H.W. Janson, Art of the Nineteenth Century. Painting and Sculpture, London 1984 (lub wydanie amerykańskie pod podobnym tytułem)

C. Architektura:

K. Milde, Neurenaissance in der deutschen Architektur des 19. Jahrhunderts, Dresden 1981

A. Rottermund, Rola doktryny Jean-Nicolas-Louis Duranda w architekturze europejskiej 1 poł. XIX wieku, [w:] Myśl o sztuce, Warszawa 1976, s. 143-150

D. Rzeźba:

P. Krakowski, Nagrobki w Staglieno, FHA, XXIV, 1988, s. 97-116

E. Malarstwo:

A. Kowalczykowa, Pejzaż romantyczny, Kraków 1982

A. Konopacki, Ikonografia malarstwa Prerafaelitów. Wybrane aspekty, [w:] Tematy, tradycje i teorie w sztuce doby romantyzmu, Warszawa 1981, s. 123-177

A. Nowakowski, Arnold Böcklin. Chwała i zapomnienie, Kraków 1994

Z. Kępiński, Impresjonizm  (kilka wydań)

T. Gryglewicz, Malarstwo Europy Środkowej 1900-1914, Kraków 1992

Sztuka nowoczesna polska:

Klasycyzm:

Klasycyzm, "Studia z Historii Sztuki", t. XI, Warszawa 1968

Z. Ostrowska-Kębłowska, Architektura pałacowa drugiej połowy XVIII wieku w Wielkopolsce, Poznań 1970

Wiek XIX:

Sztuka XIX wieku w Polsce. Naród - miasto, Materiały Sesji SHS, Warszawa 1979

Sztuka Krakowa i Galicji w wieku XIX. Praca zbiorowa pod red. W. Bałusa, Kraków 1991

M. Poprzęcka, Polskie malarstwo salonowe, Warszawa 1992

Sztuka 2. połowy XIX wieku, Materiały Sesji SHS, Warszawa 1973

Sztuka około 1900, Materiały Sesji SHS, Warszawa 1969

Ponadto przy niektórych pozycjach usunięto gwiazdki *


D
o aktualnej listy lektur dopisano podręczniki Rewalda i Malinowskiego)

 

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator