PROGRAM STUDIÓW

OCHRONA DÓBR KULTURY

WYKAZ ZAJĘĆ w roku akademickim 2012/2013 (sylabus

powrót


Opisy przedmiotów znajdują się na stronie www.usosweb.uj.edu.pl

 

I rok studiów licencjackich

I. Wykłady kursowe (stałe)

WH.ODK-I- 03-01
Wstęp do historii sztuki – dr hab. Andrzej Betlej
wykład, semestr I, 30 godz., poniedziałek, 16.00-17.30, sala 8

WH.ODK-I-03-04
Styloznawstwo – dr hab. Andrzej Betlej
wykład, semestr II, 30 godz., środa, godz. 8.30-10.00, sala 39

WH.ODK-I-03-03
Historia technik artystycznych
wykład konwersatoryjny dla I roku, semestr I:
- Malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne: dr hab. Piotr Krasny, 30 godz., środa, 13.30-15.00, Collegium Maius, Sala Bobrzyńskiego
- Architektura, dr Marcin Szyma, 30 godz., wtorek, 08.00-09.30, sala 8

WH-ODK-I-02-01
Wykład, Ochrona dóbr kultury w ujęciu historycznym. Doktryny konserwatorskie, dr Beata Kwiatkowska-Kopka, wykład, semestr II, 30 godz., wtorek, 16.00-17.30, sala 39

WH-ODK-I-03-07
Wykład, Nauki pomocnicze historii w praktyce badań nad zabytkami kultury, dr Piotr Rabiej
30 godz., II semestr, wtorek, 9.45-11.15, Zakład Nauk Pomocniczych Historii, ul. Św. Anny 6, sala 14

WH.ODK-I-01-01
Wykład, Muzealnictwo, dr hab. Andrzej Szczerski, 30 godz., semestr I, środa, 08.15-09.45, sala 40

WH.ODK-I-01-3
Wykład, Inwentaryzacja zabytków w zbiorach muzealnych, dr Tomasz Zaucha, 30 godz., semestr II, piątek, godz 15.00-16.30, Collegium Novum, sala 56

WH.ODK-I-01-5
Wykład, Inwentaryzacja zabytków sztuki w terenie, dr Michał Kurzej, 30 godz., semestr II, wtorek, godz. 17.30-19.00, sala 40

II. Konwersatoria specjalistyczne (stałe)

WH-ODK-I-02-02
Wykład, Prawo w ochronie zabytków. Wprowadzenie do ochrony zabytków. Instytucjonalne i organizacyjne formy ochrony zabytków mgr inż arch. Jacek Chrząszczewski
konwersatorium, 15 godz., I semestr, środa, 17.30-19.00, sala 39

WH-ODK-I-02-02
Wykład, Prawo w ochronie zabytków. Wprowadzenie do ochrony zabytków. Instytucjonalne i organizacyjne formy ochrony zabytków, dr. Sybilla Stanisławska-Kloc, konwersatorium, 15 godz. II semestr (druga połowa), wtorek godz. 14.30-16.00, sala 39.

WH-ODK-I-02-03
Wykład zakończony egzaminem, Konserwacja zabytków architektury mgr inż. arch. Piotr Stępień, środa godz. 16.00-17-30, sala 40

WH.ODK-I-01-07
Wykład konwersatoryjny w terenie, Analiza zabytków in situ, prof. dr hab. Piotr Krasny (objazd)


III. Ćwiczenia, proseminaria i seminaria

WH-ODK-I-02-05
Konserwacja zabytków malarstwa i rzeźby (ćwiczenia),mgr Marcin Ciba, 30 godz., II semestr, 2 grupy, 1: środa, godz. 14.00-15.30, 2” czwartek, 12.00-13.30

WH.ODK-I-03-02
Wstęp do historii sztuki – ćwiczenia – Dr Aneta Bukowska
semestr I, 30 godz., piątek, 12:00-13.30, sala 56 Collegium Novum

WH.ODK-I-03-05
Styloznawstwo (ćwiczenia - średniowiecze) – Dr Sławomir Skrzyniarz
semestr II, 30 godz, 2 grupy, 1: wtorek, godz 12.00-13.30, 2: czwartek, godz 10.00, 11.00

WH.ODK-I-03-6
Styloznawstwo- sztuka nowożytna (ćwiczenia na zaliczenie) – mgr Julia Czapla
semestr II, 30 godz., 2 grupy: 1: poniedziałek, 15.00-16.30, 2: czwartek 14.00-15.30

WH.ODK-I-01-04
Ćwiczenia, Inwentaryzacja zabytków w zbiorach muzealnych, mgr Bogumiła Śniegocka, 30 godz., semestr II, czwartek, godz. 16.15-17.45, sala 8

WH.ODK-I-04-1
Wykład, Technologia informatyczna w badaniach nad dziedzictwem kulturowym (ćwiczenia na zaliczenie), mgr Piotr Pajor, semestr II, 30 godz., środa, godz. 17.45-19.15, sala 40

WH.ODK-01-02
Ćwiczenia w terenie, Muzealnictwo, mgr Wojciech Szymański, 15 godz., semestr I, wtorek, godz. 11.00-12.30

WH.ODK-I-1-06
Ćwiczenia w terenie, Inwentaryzacja zabytków sztuki w terenie, dr Michał Kurzej, 30 godz., semestr II,  środa, godz. 11.45-13.15


II rok studiów licencjackich

I. Wykłady kursowe (stałe)

WH.ODK-024
Wykład, Historia sztuki powszechnej, Semestr I i II, 120 godzin, dr hab. Marek Walczak, dr hab. Piotr Krasny, dr Urszula Bęczkowska, prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, poniedziałek, 10.15-11.45, sala 39 i czwartek, 13.00-14.30, sala 39 (część dr Bęczkowskiej: środa, godz 13.30-15.00, sala 40)

WH.ODK-016
Wykład, Inwentaryzacja zabytków sztuki w terenie, dr Michał Kurzej, 30 godz., semestr II, wtorek, godz. 17.30-19.00, sala 40

WH.ODK-014
Wykład, Inwentaryzacja zabytków w zbiorach muzealnych, dr Tomasz Zaucha, 30 godz., semestr II, piątek, godz 15.00-16.30, Collegium Novum, sala 56

WH.ODK-018
Wykład, Wstęp do archeologii, dr Anna Gawlik, 30 godz., semestr I, środa, 10.00-11.30, Instytut archeologii, ul. Gołębia 11, Sala Gotycka

WH.ODK-020
Wykład, Wstęp do etnografii, prof. dr hab. Czesław Robotycki, 30 godz., semestr II, poniedziałek, godz. 13.00-14.30,  Instytut Etnologii i Antropologii kulturowej, ul. Gołębia 9, sala 23.

WH.ODK-022
Wykład, Muzealnictwo, dr hab. Andrzej Szczerski, 30 godz., semestr I, środa, 14.00-15.30, sala 39

WH.ODK-023
Wykład, Prawna i konserwatorska ochrona zabytków archeologicznych, Prof. dr hab. Jan Chochorowski, semestr II, czwartek, godz 9.30-11.00, Instytut archeologii, ul. Gołębia 11, Sala Gotycka

II. Ćwiczenia, proseminaria i seminaria

WH.ODK-025
Proseminarium historii sztuki, Dr Michał Wiśniewski, 60 godz., semestr I i II, wtorek, 08.00-09.30, sala 40

WH.ODK-015
Ćwiczenia w terenie, Inwentaryzacja zabytków sztuki w terenie, dr Michał Kurzej, 30 godz., semestr II, wtorek, godz. 15.30-17.00

WH.ODK-013
Ćwiczenia, Inwentaryzacja zabytków w zbiorach muzealnych, dr Tomasz Zaucha, 30 godz., semestr II, czwartek, godz. 15.30-19.30

WH.ODK-017
Ćwiczenia, Wstęp do archeologii, Dr Anna Gawlik, 30 godz., semestr II, czwartek, 10.30-12.00, Instytut Archeologii, ul. Gołębia 11, Sala Gotycka

WH.ODK-019
Ćwiczenia Wstęp do etnografii, prof. dr hab. Czesław Robotycki, 30 godz., semestr II, środa 9:30-11, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, ul. Gołębia 9, sala 20

WH.ODK-021
Ćwiczenia w terenie, Muzealnictwo, mgr Wojciech Szymański, 15 godz., semestr I, wtorek, godz. 15.00-16.30

WH.ODK-027
Praktyka inwentaryzacyjna, dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży

WH.ODK-026
Praktyka w muzeum historyczno-artystycznym, etnograficznym lub archeologicznym, prof. dr hab. Piotr Krasny

Szczegółowy harmonogram zostanie podany w komunikatach IHS

III rok studiów licencjackich

I. Wykłady kursowe (stałe)

WH.ODK-035
Wykład Historia sztuki polskiej, dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. dr hab. Piotr Krasny, prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, 120 godz., semestr I-II, poniedziałek 15.30-17.00, sala 39 i środa 16.00-17.30, sala 39

WH.ODK-I-030
Wykład Zabytki kultury w odbiorze społecznym, dr hab. Marek Walczak, 30 godz., semestr I, poniedziałek 12.00-13.30, sala 39

WH.ODK-028
Wykład, Ochrona dóbr kultury a ich udostępnianie w turystyce, dr Dominik Ziarkowski, semestr I, piątek, 14.30-16.00, Collegium Novum, sala 56

II. Konwersatoria specjalistyczne (stałe)

WH.ODK-032
Wykład, Zarządzanie obiektami zabytkowymi, dr Michał Wiśniewski, 30 godz., semestr I, piątek, 08.00-09.30, sala 40

WH.ODK-031
Wykład Wprowadzenie do geografii artystycznej i kulturowej, Dr Michał Kurzej, 30 godz., semestr I, piątek 12.30-14.00, sala 40

WH.ODK-038
Dziedzictwo artystyczne ziemi ruskiej, konwersatorium w terenie, 30 godz., 4 p. ECTS

III. Ćwiczenia, proseminaria i seminaria

WH.ODK-I-029
Ćwiczenia Zabytki kultury w odbiorze społecznym, mgr Kinga Blaschke, 30 godz., I semestr, czwartek, 14.30-16.00, sala 40

WH.ODK-036
Seminarium licencjackie, 60 godz., I-II semestr
- prof. dr hab. Piotr Krasny, wtorek 08.30-10.00, sala 8
- dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, wtorek 11.30-13.00, sala 40 

IV. Wykłady monograficzne

Opisy wykładów dostępne są ze strony http://www.ihs.uj.edu.pl/sylabus_2012_2013/Spis_wykladow.html (link)

Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyńska

WH.IHS-0277. Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka,  Ikona: kult i tradycja artystyczna, wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 14.00-15.30, sala 39

WH.IHS-0276. Dr Sławomir Skrzyniarz, Kształtowanie się ikonografii Chrystusowego oblicza w pierwszym tysiącleciu, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 18.30-20.00, sala 39  

Sztuka średniowieczna

WH.IHS-0281. Dr hab. Marek Walczak, Sztuka gotycka w Czechach (malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne), wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz 13:30, sala 39

WH.IHS-0280. Dr Rafał Quirini-Popławski, Sztuka romańska – powszechna i polska. Podstawowe zagadnienia, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS,  czwartek, godz.17.45-19.15, sala 40

WH.IHS-0286. Dr Rafał Quirini-Popławski, Łacinnicy, Grecy i Turcy. Sztuka w basenie Morza Egejskiego (XIII-XIV w.), wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz. 18.00-19.30, sala 40

WH.IHS-0278. Dr Aneta Bukowska, Sztuka wczesnośredniowieczna w Krakowie, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz. 16.15-17.45, sala 40

WH.IHS-0285.  Dr Aneta Bukowska, Galia-Germania-Italia w X wieku - wybrane zagadnienia ze sztuki średniowiecznej,  wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek 9.00-10.30, s. 40.

WH.IHS-0143. Dr Marcin Szyma, Architektura gotycka w Czechach, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, , 17.30-19.00, sala 39

WH.IHS-0144. Dr Marcin Szyma, Miasto średniowieczne, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek 14.45-16.15, sala 39

WH.IHS-0298. Mgr Anna Wyszyńska, Historia kostiumu do końca XVI wieku. Wybrane zagadnienia, 15 godz., 1 p. ECTS, czwartek 16.15-17.45, sala 40

Sztuka nowożytna

WH.IHS-0282. Prof. dr hab. Marcin Fabiański, Początki renesansu w malarstwie toskańskim, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa 08.00-9.30, sala 39

WH.IHS-0288. Prof. dr hab. Piotr Krasny, Wybrane zagadnienia sztuki francuskiej XVII w., wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek 13.00-14.30, sala 39

WH.IHS-0292. Dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer, Rzeźba barokowa w Czechach, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek  14.45-16.15, sala 40

WH.IHS-0283. Dr Michał Kurzej, Wybrane zagadnienia z architektury polskiej XVII wieku, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 12.00-13.30, sala 39

WH.IHS-0302. Mgr Aleksandra Knapik, Sztuka ogrodów, wykład konwersatoryjny, semestr II, 15 godz., wtorek, 8.30-10.00 , sala 39 

Sztuka nowoczesna

WH.IHS-0289. Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, Ekspresjonizm i ekspresjonizmy w sztuce XX wieku, wykład monograficzny, semestr I,  30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 13.00-15.30, sala 39

WH.IHS-0284. dr hab. Maria Hussakowska, Sztuka po roku 1945: centra i peryferie, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz.10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0300.  dr hab. Maria Hussakowska, Sztuka konceptualna, wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz.10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0290. dr hab. Andrzej Szczerski, Polish art after 1989, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 3 p .ECTS, środa, godz. 11.30-13.00, sala 39

WH.IHS-0191. dr hab. Marek Zgórniak, Sztuka francuska II Cesarstwa,  wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0076. dr hab. Marek Zgórniak,  Francuskie malarstwo pejzażowe XIX wieku i jego oddziaływanie, wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0306. Mgr Marta Lisok, Antropologia zmysłów w sztuce współczesnej, wykład konwersatoryjny, 15 godz., 1 p. ECTS, piątek  12:30-14:00, sala 40.

WH.IHS-0297. Mgr Rafał Ochęduszko, Architektura XX-lecia międzywojennego w Krakowie, 15 godz., 1 p. ECTS, piątek 11.00-12.30, sala 40

Teoria sztuki, metodologia, inne

WH.IHS-0229. Mgr Ewa Skotniczna, Rynek sztuki, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa 16.00-17.30, sala 8
 

   

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator