PROGRAM STUDIÓW

HISTORIA SZTUKI

WYKAZ ZAJĘĆ w roku akademickim 2012/2013 (sylabus

powrót


Opisy przedmiotów znajdują się na stronie www.usosweb.uj.edu.pl

 
I. Wykłady kursowe (stałe)

WH.IHS-I-01-01 (wykład), WH.IHS-01-02 (egzamin)
Wstęp do historii sztuki - prof. dr hab. Jan Ostrowski,
wykład dla I roku, semestr I i II, 60 godz., czwartek, 8.15-9.45, sala 39

WH.IHS-I-02-03
Historia technik artystycznych (wykład z egzaminem)
wykład konwersatoryjny dla I roku, semestr I:
- Malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne: dr hab. Piotr Krasny, 30 godz., gr.1: środa, 10.00-11.30, gr. 2: środa, 11.30-13.00, Collegium Maius (sala Bobrzyńskiego)
- Architektura, dr Marcin Szyma, 30 godz., gr. 1: wtorek, 10.00-11.30, sala 40, gr. 2: 13.00-14.30, sala 40

WH.IHS-I-03-01 (wykład z egzaminem dla I roku)
Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu, dr Sławomir Skrzyniarz
dla I roku, semestr I, 30 godz., wtorek, godz. 8.15-9.45, sala 39

WH.IHS-0277 (wykład) WH-IHS-I-03-05 (egzamin) 
Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej (wykład monograficzny z egzaminem), semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 14.00-15.30

WH.IHS-0200 (wykład dla III roku studiów licencjackich)
Dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko, Podstawy krytyki artystycznej, semestr II, 20 godz., 2 p. ECTS – łącznie z ćwiczeniami (mgr Wojciech Szymański), 2 grupy, 10 godz. (terminy zajęć zostaną podane w pod koniec I semestru)

WH.IHS-02001 Podstawy krytyki artystycznej - ćwiczenia, mgr Wojciech Szymański, 10 godz, 2 grupy: środa, 13.30-15.00, sala 8 

WH.IHS- I-02-01 (wykład)
WH.IHS- I-02-02 (egzamin)
Podstawy ikonografii od antyku chrześcijańskiego do początku XX wieku, wykład dla I roku,
semestr I i II, 60 godz., wtorek, 11.30-13.00, sala 39
- Ikonografia chrześcijańska, dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, semestr I, 15 godz.
- Ikonografia sztuki średniowiecznej, dr hab. Marek Walczak, semestr I, 15 godz.
- Ikonografia sztuki nowożytnej i XIX wieku, dr hab. Piotr Krasny, semestr II, 30 godz.

WH.IHS-00191 (wykład)
Historia filozofii - dr hab. Janusz Mizera
wykład dla II roku, semestr II, 30 godz., poniedziałek, godz. 15.30-17.00, sala 40

WH.IHS-00192 (wykład z egzaminem)
Historia filozofii - dr hab. Janusz Mizera
wykład dla III roku, semestr I, 30 godz., środa, 16.00-17.30, sala 40

WH.IHS-II-01-01 (wykład z egzaminem)
Prof. dr hab. Wojciech Bałus, Metodologia historii sztuki, dla I roku SUM, semestr I, 30 godz., poniedziałek, godz. 17.00-18.30, sala 39 

WH.IHS-II-01-02 (wykład dla I i II roku SUM z egzaminem)
Prof. dr hab. Wojciech Bałus, Dzieje myśli o sztuce, semestr II, 30 godz. poniedziałek, godz. 17.00-18.30, sala 39

WH.IHS-II-01-03 wykład z egzaminem dla I i II roku SUM
Dr hab. Marcin Brocki,
Antropologia kultury, I semestr, 30 godz., 08.15-09.45, sala 19, ul. św. Anny 6

WH.IHS-II-01-04 (wykład dla I roku SUM)
dr Beata Kwiatkowska-Kopka, Ochrona krajobrazu kulturowego, wykład, semestr II, 30 godz., wtorek, 16.00-17.30, sala 39

II. Konwersatoria specjalistyczne (stałe)
Przedmioty te (obowiązkowe dla studentów dziennych) nie są zaliczane do studenckiego pensum wykładów.

WH.IHS-0050
Muzealnictwo, dr hab. Andrzej Szczerski, konwersatorium dla II  roku, semestr II, 30 godz. wtorek, godz 10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0051
Konserwacja i ochrona zabytków, dr Marcin Szyma , konwersatorium dla II roku, semestr I, 30 godz., czwartek godz. 09.30-11.00, sala 40

III. Ćwiczenia, proseminaria i seminaria
Na I i II roku obowiązuje zaliczenie wszystkich wymienionych poniżej zajęć:

Rok I studiów licencjackich

WH.IHS-I-01-03
Ćwiczenia z bibliografii historyczno-artystycznej i technologii informatycznej, semestr I, 30 godz., dr Michał Kurzej, piątek, godz. 14.30-16.00, sala 40

WH.IHS-I-03-02
Ćwiczenia, Analiza i interpretacja dzieł sztuki starożytnej, dr Sławomir Skrzyniarz
semestr I, 30 godz., gr. 1: wtorek, 10.00-11.30, sala 39, gr. 2: wtorek, 14.30-16.00, sala 39

WH.IHS-I-01-04
Ćwiczenia ze styloznawstwa i opisu dzieła sztuki (sztuka średniowieczna, obowiązkowe na zaliczenie)Semestr II, 30 godz., 3 grupy: Dr Aneta Bukowska, 1: wtorek, godz. 9.45-11.15, 2: wtorek, godz 13.30-15.00; dr Rafał Quirini-Popławski, 3: środa, godz. 9.30-11.00

WH.IHS-I-01-05
Ćwiczenia ze styloznawstwa i opisu dzieła sztuki (sztuka nowożytna, obowiązkowe na zaliczenie), semestr II, 30 godz., 3 grupy: dr M. Kurzej, 1: wtorek, godz 13.30-15.00, 2: środa, 9.30-11.00;  dr hab. A Betlej, 3: wtorek, godz 9.30-11.00

JCJ
Język łaciński (czytaj: informacje organizacyjno-regulaminowe)
dla studentów I roku studiów stacjonarnych - mgr Ewa Śnieżewska, semestr I i II, 120 godz., 4 grupy: gr. 1: poniedziałek, godz. 8.15-9.45, sala 8, czwartek, godz. 10.00-11.30, sala 8, gr. 2 : poniedziałek, 10.00-11.30, sala 8, czwartek, godz. 11.30-13.00, sala 8, gr. 3: poniedziałek, godz. 11.45-13.15, sala 8, czwartek, godz. 13.00-14.30, sala 8

WH.IHS- I-02-06
Nauki pomocnicze historii, ćwiczenia dla I roku, semestr I i II, 60 godz., 4 grupy, Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki, ul. Św. Anny 6 sala 14
- dr hab. Zenon Piech, grupa 1: wtorek 16.00-17.30
- dr hab. Zenon Piech, grupa 2: wtorek, godz. 17.45-19.15
- dr Wojciech Drelicharz, grupa 3: poniedziałek, 9.45-11.15
- dr Wojciech Drelicharz, grupa 4: poniedziałek, 11.30-13.00

Rok II studiów licencjackich

Proseminaria: studentów II roku obowiązuje zaliczenie trzech proseminariów.
Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej.

WH.IHS-0014
Proseminarium historii sztuki średniowiecznej, semestr I i II, 60 godz.; 4 grupy:
- dr Rafał Quirini-Popławski, 1 grupa; środa, 11.30-13.00, sala 43
- dr  Rafał Quirini-Popławski, 2 grupa: piątek, 9.30-11.00, sala 43
- dr Sławomir Skrzyniarz, 3 grupa, środa, godz. 13.15-14.45, sala 43
- dr Sławomir Skrzyniarz, 4 grupa, środa, godz. 14.30-16.00, sala 40

WH.IHS-0015
Proseminarium historii sztuki nowożytnej, semestr I i II, 60 godz.; 4 grupy
- dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer, 1 grupa, czwartek, godz. 11.00-12.30, sala 40
- dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer, 2 grup, czwartek, godz. 13.00-14.30, sala 40
- dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer, 3 grupa, piątek, godz. 11.00-12.30, sala 43
- Prof. dr hab. Marcin Fabiański, 4 grupa, środa, godz. 09.45-11.15, sala 43

WH.IHS-0016
Proseminarium historii sztuki nowoczesnej, semestr I i II, 60 godz.; 4 grupy
- dr Urszula Bęczkowska, 1 grupa: poniedziałek, godz. 8.30-10.00, sala 40
- dr Urszula Bęczkowska, 2 grupa: poniedziałek, godz. 10.15-11.45, sala 40
- dr Urszula Bęczkowska, 3 grupa:  poniedziałek, godz. 12.00-13.30, sala 40
- dr hab. Andrzej Szczerski, 4 grupa: poniedziałek, godz. 17.00-18.30, sala 40

Rok III studiów licencjackich

Obowiązuje zaliczenie dwóch seminariów (główne, poboczne)  z różnych epok stylowych (sztuka bizantyńska, średniowieczna, nowożytna, nowoczesna) –  seminaria tzw. młodsze (niższe).

Seminarium historii sztuki średniowiecznej, semestr I-II, 60 godz.
WH.IHS-0022. Dr hab. Marek Walczak: środa, godz. 15.15-16.45, sala 43 

Seminarium historii sztuki średniowiecznej, semestr I-II, 60 godz.
WH.IHS-0236. Dr hab. Teresa Rodzińska Chorąży: wtorek, godz. 16.00-17.30, sala 40    

Seminarium historii sztuki bizantyńskiej, semestr I-II, 60 godz.
WH.IHS-0023. Dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka: czwartek, godz. 14.30-16.00, sala 8 
 
Seminarium historii sztuki nowożytnej, semestr I-II, 60 godz.
WH.IHS-0026. Prof. dr hab. Marcin Fabiański: czwartek, 11.30-13.00, sala 36
WH.IHS-0025. Prof. dr hab. Jan Ostrowski: czwartek, godz. 10.00-11.30, sala 36
WH.IHS-0021. Dr hab. Andrzej Betlej: poniedziałek, godz. 14.00-15.30, sala 36

Seminarium historii sztuki nowoczesnej, semestr I i II, 60 godz.
WH.IHS-0031. Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz: wtorek, godz. 11.15-12.45, sala 8
WH.IHS-0032. Dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko: czwartek, godz. 11.30-13.00, sala 39
WH.IHS-0030. Dr hab. Marek Zgórniak: wtorek, godz. 9.30-11.00, sala 36

Rok I - II  studiów magisterskich uzupełniających 

Studentów I roku studiów magisterskich uzupełniających obowiązują dwa seminaria (główne i poboczne) z różnych epok stylowych. Na II roku – z cyfrą 1 na końcu kodu, ze względu na różnice punktowe ECTS.

WH.IHS-0034. Seminarium historii sztuki średniowiecznej, dr hab. Marek Walczak,  semestr I i II, 60 godz.: środa, godz. 10.00-11.30, sala 8  
WH.IHS-00341. Seminarium historii sztuki średniowiecznej, dr hab. Marek Walczak 

WH.IHS-0037. Seminarium historii sztuki bizantyńskiej, dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, semestr I i II, 60 godz.: czwartek, godz. 14.30-16.00, sala 8
WH.IHS-00371. Seminarium historii sztuki bizantyńskiej, dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka

WH.IHS-0033. Seminarium historii sztuki nowożytnej, dr hab. Andrzej Betlej, semestr I-II, 60 godz.: poniedziałek, 11.30-13.00, sala 36
WH.IHS-00331 Seminarium historii sztuki nowożytnej, dr hab. Andrzej Betlej,

WH.IHS-0039. Seminarium historii sztuki nowożytnej, prof. dr hab. Marcin Fabiański, semestr I i II, 60 godz.:, czwartek, 11.30-13.00, sala 36
WH.IHS-00391. Seminarium historii sztuki nowożytnej, prof. dr hab. Marcin Fabiański

WH.IHS-0041. Seminarium historii sztuki nowożytnej, dr hab. Piotr Krasny, semestr I i II,60 godz.: środa, godz. 17.45-19.15, sala 8
WH.IHS-00411. Seminarium historii sztuki nowożytnej, dr hab. Piotr Krasny

WH.IHS-0043. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, Prof. dr hab. Wojciech Bałus, semestr I i II, 60 godz., wtorek, godz. 14.30-16.00, sala 8
WH.IHS-00431. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, Prof. dr hab. Wojciech Bałus

WH.IHS-0042. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, semestr I i II, 60 godz.: wtorek, godz. 09.30-11.00, sala 8
WH.IHS-00421. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz

WH.IHS-0045. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko, semestr I i II, 60 godz.: środa, godz. 10.00-11.30, sala 40
WH.IHS-00451. Seminarium historii sztuki nowoczesnej dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko

WH.IHS-0044. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, dr hab. Marek Zgórniak, semestr I i II, 60 godz.: wtorek, godz. 11.15-12.45, sala 36
WH.IHS-00441. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, dr hab. Marek Zgórniak,

WH.IHS-0036. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, dr hab. Andrzej Szczerski: poniedziałek, godz. 15.30-17.00, sala 40
WH.IHS-00361. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, dr hab. Andrzej Szczerski


IV. Wykłady monograficzne

Opisy wykładów dostępne są ze strony http://www.ihs.uj.edu.pl/sylabus_2012_2013/Spis_wykladow.html (link)

Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyńska

WH.IHS-0277. Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka,  Ikona: kult i tradycja artystyczna, wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 14.00-15.30, sala 39

WH.IHS-0276. Dr Sławomir Skrzyniarz, Kształtowanie się ikonografii Chrystusowego oblicza w pierwszym tysiącleciu, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 18.30-20.00, sala 39

Sztuka średniowieczna

WH.IHS-0281. Dr hab. Marek Walczak, Sztuka gotycka w Czechach (malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne), wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz 13:30, sala 39 

WH.IHS-0279. Dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, Recepcja antyku w sztuce średniowiecznej, wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 13.00-14.30, sala 39

WH.IHS-0280. Dr Rafał Quirini-Popławski, Sztuka romańska – powszechna i polska. Podstawowe zagadnienia, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS,  czwartek, godz.17.45-19.15, sala 40

WH.IHS-0286. Dr Rafał Quirini-Popławski, Łacinnicy, Grecy i Turcy. Sztuka w basenie Morza Egejskiego (XIII-XIV w.), wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz. 18.00-19.30, sala 40

WH.IHS-0278. Dr Aneta Bukowska, Sztuka wczesnośredniowieczna w Krakowie, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz. 16.15-17.45, sala 40

WH.IHS-0285.  Dr Aneta Bukowska, Galia-Germania-Italia w X wieku - wybrane zagadnienia ze sztuki średniowiecznej,  wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek 9.00-10.30, s. 40

WH.IHS-0143. Dr Marcin Szyma, Architektura gotycka w Czechach, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, 17.30-19.00, sala 39

WH.IHS-0144. Dr Marcin Szyma, Miasto średniowieczne, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek 14.45-16.15, sala 39

WH.IHS-0298. Mgr Anna Wyszyńska, Historia kostiumu do końca XVI wieku. Wybrane zagadnienia, 15 godz. 1 p. ECTS, czwartek 16.15-17.45 sala 40

Sztuka nowożytna

WH.IHS-0282. Prof. dr hab. Marcin Fabiański, Początki renesansu w malarstwie toskańskim, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa 08.00-9.30, sala 39

WH.IHS-0288. Prof. dr hab. Piotr Krasny, Wybrane zagadnienia sztuki francuskiej XVII w., wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek 13.00-14.30, sala 39

WH.IHS-0292. Dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer, Rzeźba barokowa w Czechach, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek 14.45-16.15, sala 40

WH.IHS-0283. Dr Michał Kurzej, Wybrabne zagadnienia z architektury polskiej XVII wieku, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 12.00-13.30, sala 39

WH.IHS-0302. Mgr Aleksandra Knapik, Sztuka ogrodów, wykład konwersatoryjny, semestr II, 15 godz., wtorek, 8.30-10.00, sala 39

Sztuka nowoczesna

WH.IHS-0289. Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, Ekspresjonizm i ekspresjonizmy w sztuce XX wieku, wykład monograficzny, semestr I,  30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 13.00-15.30, sala 39

WH.IHS-0284. dr hab. Maria Hussakowska, Sztuka po roku 1945: centra i peryferie, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz.10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0300.  dr hab. Maria Hussakowska, Sztuka konceptualna, wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz.10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0290. dr hab. Andrzej Szczerski, Polish art after 1989, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 3 p .ECTS, środa, godz. 11.30-13.00, sala 39

WH.IHS-0191. dr hab. Marek Zgórniak, Sztuka francuska II Cesarstwa,  wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0076. dr hab. Marek Zgórniak,  Francuskie malarstwo pejzażowe XIX wieku i jego oddziaływanie, wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0291 (konwersatorium dla I i II roku SUM), cz. 1
Mgr Wojciech Szymański, Widok cudzego cierpienia. Fotograficzne obrazy świadectwa, semestr I, 30 godzin, 1 p. ECTS, środa, 12.00-13.30, sala 8

WH.IHS-0291 (konwersatorium dla I i II roku SUM) cz. 2
Mgr Wojciech Szymański, Widok cudzego cierpienia. Fotograficzne obrazy świadectwa, semestr II, 30 godzin, 1 p. ECTS,   środa, 12.00-13.30, sala 8

WH.IHS-0306. Mgr Marta Lisok, Antropologia zmysłów w sztuce współczesnej, wykład konwersatoryjny, 15 godz., 1 p. ECTS, piątek  12:30-14:00, sala 40

WH.IHS-0297. Mgr Rafał Ochęduszko, Architektura XX-lecia międzywojennego w Krakowie, 15 godz., 1 p. ECTS, piątek 10.00-11.30, sala 40

Inne

WH.IHS-0229. Mgr Ewa Skotniczna, Rynek sztuki, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa 16.00-17.30, sala 8

WH.IHS-0166
Dr Sybilla Stanisławska-Kloc, Prof. Andrzej Matlak, Prawo  własności intelektualnej, semestr II (pierwsza połowa), 15 godz. 1 p. ECTS, wtorek godz. 14.30-16.00, sala 39

Zajęcia w terenie:
Szczegółowy harmonogram będzie podany w komunikatach IHS.

WH.IHS-0046. Terenowe ćwiczenia zabytkoznawcze (dawniej praktyka  inwentaryzatorska), po III roku, opiekun – dr Rafał Quirini-Popławski, 5 p. ECTS.

WH.IHS-0131. Sztuka Małopolski, Ziemia Sandomierska, Okolice Krzeszowic i Olkusza, dr hab. Andrzej Betlej, dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, ćwiczenia terenowe,  obowiązkowe dla studentów stacjonarnych I roku, semestr II

WH.IHS-0160. Sztuka Śląska, dr Michał Kurzej, ćwiczenia terenowe,  obowiązkowe dla studentów stacjonarnych II roku, semestr II, 5 p. ECTS

WH.IHS-0185. Łódź, Warszawa, prof. dr hab. Piotr Krasny, dr Urszula Bęczkowska, ćwiczenia terenowe obowiązkowe dla studentów stacjonarnych III roku, semestr II, 5 p. ECTS

Egzaminy:

WH.IHS-0010 – Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej

WH-IHS-0011 – Historia sztuki średniowiecznej

WH.IHS-0012 – Historia sztuki nowożytnej

WH.IHS-0018 – Historia sztuki nowoczesnej (do początków XX wieku)

WH.IHS-0048 – Historia sztuki XX wieku


   

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator