PROGRAM STUDIÓW

WYKAZ ZAJĘĆ w roku akademickim 2008/9 

powrót


I. Wykłady kursowe (stałe)

WH.IHS-0003/1/2
Wstęp do historii sztuki - prof. dr hab. Jan Ostrowski, wykład dla I roku, semestr I i II, 60 godz., czwartek, 8.00-9.30, sala 39

WH.IHS-0002
Historia technik artystycznych
wykład konwersatoryjny dla I roku, semestr I:
- Malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne, dr hab. Piotr Krasny, 30 godz., 2 grupy: gr. 1 środa 13.00-14.30, gr. 2 środa 14.30-16.00, Collegium Maius (sala Bobrzyńskiego)
- Architektura, dr Marcin Szyma, 30 godz., 2 grupy: gr. 1 wtorek 10.00-11.30, sala 39, gr. 2 wtorek 11.30-13.00, sala 8

WH.IHS-00071
Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu, dr Sławomir Skrzyniarz
wykład dla I roku, semestr I,
30 godz., wtorek, godz. 8.15-9.45, sala 39;  ćwiczenia, semestr I, 30 godz. 2 grupy: 30 godz.: gr. 1 wtorek 10.00-11.30, gr.2  wtorek, godz. 11.30-13.00, sala 39/Koło

WH.IHS- 0111
Podstawy ikonografii od antyku chrześcijańskiego do początku XX wieku, wykład dla I roku,
semestr I i II, 60 godz.: semestr I: poniedziałek 15.15-16.45, sala 39; semestr II: wtorek, godz.
11.30-13.00, sala 39
- Ikonografia od późnego antyku do reformy gregoriańskiej XI w., dr hab. Małgorzata   Smorąg-Różycka, semestr I, 15 godz.
- Ikonografia sztuki średniowiecznej, dr hab. Marek Walczak, semestr I, 15 godz.
- Ikonografia sztuki nowożytnej i XIX wieku, dr hab. Piotr Krasny , semestr II, 30 godz.

WH.IHS-00192
Historia filozofii - dr hab. Janusz Mizera, wykład dla III roku, semestr I - II, 60 godz., wtorek 14.30-16.00, sala 40  


II. Konwersatoria specjalistyczne (stałe)

Przedmioty te (obowiązkowe dla studentów dziennych) nie są zaliczane do studenckiego pensum wykładów.

WH.IHS-0050
Muzealnictwo, dr Andrzej Szczerski, konwersatorium dla II i IV roku, semestr I, 30 godz., gr. 1 - II rok: : poniedziałek 15.15-16.45, sala 40,  gr. 2 - IV rok: poniedziałek 13.30-15.00, sala 40 

WH.IHS-0051
Konserwacja i ochrona zabytków, dr Zbigniew Beiersdorf, dr Marcin Szyma , konwersatorium (z zajęciami w terenie) dla II i IV roku, 30 godz.,  dr Marcin Szyma – dla II roku, semestr II, środa, godz. 14.00-15.30, sala 40; dr Zbigniew Beiersdorf  - dla IV roku, semestr II, poniedziałek, godz. 17.30-19.00,  sala 40. Pierwsze zajęcia organizacyjne odbędą się 2 III.                

III. Ćwiczenia, proseminaria i seminaria

Na I i II roku obowiązuje zaliczenie wszystkich wymienionych poniżej zajęć:

Rok I

WH.IHS-0004

Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia z bibliografii, semestr I, 30 godz., 3 grupy  30 godz.: 

Grupa 1 – dr Urszula Bęczkowska: poniedziałek, godz. 8.30- 10.00, sala 8
Grupa 2 – 
mgr Ewa Małgorzata Tatar: wtorek, 14.00-15.30, sala 8
Grupa 3 – mgr Ewa Małgorzata Tatar: wtorek, 16.00-17.30, sala Koła

WH.IHS-0005

Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa (średniowiecze). Semestr II,
30 godz., 4 grupy:  dr Rafał Quirini-Popławski 2 grupy: gr. 1 – wtorek, godz. 9.00-10.30, gr. 2 – piątek, godz. 9.00-10.30; mgr Aneta Bukowska 2 grupy:  gr. 3 – wtorek, godz. 9.00-10.30, gr. 4 - piątek, godz. 9.00-10.30

WH.IHS-0006
Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa (nowożytność), semestr II, 30 godz., 4 grupy: dr Andrzej Betlej 2 grupy: gr. 1 – wtorek, godz. 9.00-10.30, gr. 2 – piątek, godz. 9.00-10.30; dr Katarzyna Brzezina  2 grupy: gr. 3 – poniedziałek, godz. 9.00-10.30, gr. 4 – wtorek,  9.00-10.30

WH.IHS-0008 – grupa I (zob. komunikaty IHS)
Język łaciński dla studentów I roku studiów stacjonarnych - mgr Ewa Śnieżewska, semestr i II, 120 godz.: 
gr. 1 poniedziałek, godz. 9.45-11.15, sala 40,  
czwartek, godz. 9.45-11.15, sala 8
gr. 2 poniedziałek, godz. 11.30-13.00, sala 36, czwartek, godz. 11.20-12.50, sala 8. 
Rejestracja w JCJ: www.zapisy.uj.edu.pl 

WH.IHS-0008 – grupa II (
zob. komunikaty IHS)
Język łaciński dla studentów I roku studiów niestacjonarnych – mgr Ewa Rzeszot, semestr I - II, 120 godz: poniedziałek, godz. 15.30-17.00, czwartek, godz. 11.00-12.30, ul. Jagiellońska 10, III p. 

WH.IHS-00091 
Podstawy logiki, dr Katarzyna Idziak, wykład konwersatoryjny, dla I roku, semestr I, 30 godz., 2 grupy: gr. 1 środa, godz. 13.00-14.30, gr. 2 środa, godz. 14.30-16.00, Instytut Filozofii, ul. Grodzka 52, sala 28, II p.

WH.IHS- 0017
Nauki pomocnicze historii, ćwiczenia dla I roku - dr hab. Zenon Piech, semestr I i II, 60 godz., gr. 1 wtorek, godz. 16.00-17.30; gr. 2: wtorek, godz. 17.45-18.15, ul. Studencka 3  

Rok II

Proseminaria: studentów II roku obowiązuje zaliczenie trzech proseminariów.
Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej.

WH.IHS-0014
Proseminarium historii sztuki średniowiecznej, semestr I i II, 60 godz.; 4 grupy:
- dr Teresa Rodzińska-Chorąży, 2 grupy: gr. 1 wtorek, godz. 16.00-17.30, sala 40, gr. 2 piątek,                 11.15-12.45, sala 8
- dr Sławomir Skrzyniarz: czwartek, godz. 13.00-14.30, sala 8
- dr Marcin Szyma: środa, godz. 12.30-14.00, sala 40

WH.IHS-0015
Proseminarium historii sztuki nowożytnej, semestr I i II, 60 godz.; 4 grupy
- prof. dr hab. Marcin Fabiański: poniedziałek, godz. 12.00-13.30, sala 39
- prof. dr hab. Jan Ostrowski: czwartek, godz. 9.30-11.00, sala 40
- dr Andrzej Betlej: poniedziałek, godz. 10.15-11.45), sala 39
- dr Katarzyna Brzezina: piątek, godz. 8.15-9.45, sala 40   

WH.IHS-0016
Proseminarium historii sztuki nowoczesnej, semestr I i II, 60 godz.; 4 grupy
- dr hab. Marek Zgórniak: wtorek, godz. 11.15-12.45, sala 36 
- dr Urszula Bęczkowska, 2 grupy: gr. 1: poniedziałek, godz. 10.15-11.45, sala 8,
    gr. 2 poniedziałek, 12.00-13.30, sala 8
- dr Andrzej Szczerski: poniedziałek, godz.16.00-17.30, sala 40

WH.IHS-0164 
Podstawy technologii informacyjnej - mgr Michał Kurzej, semestr II, 30 godz. 1p. ECTS: 2 grupy: gr. 1 – poniedziałek, godz. 17.30-19.00, sala 39; gr. 2 – wtorek, godz. 17.30-19.00, sala 39

Rok III

Obowiązuje zaliczenie dwóch seminariów (główne, poboczne)  z różnych epok stylowych (sztuka bizantyńska, średniowieczna, nowożytna, nowoczesna) –  seminaria tzw. młodsze (niższe).

 Seminarium historii sztuki średniowiecznej, semestr I i II, 60 godz.
 WH.IHS-0022. Dr hab. Marek Walczak (tematyczne: Blask królewskiego majestatu) czwartek, godz. 11.30-13.00, sala 40    

Seminarium historii sztuki bizantyńskiej, semestr I i II, 60 godz.
WH.IHS-0023. Dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka: czwartek, godz. 14.30-16.00, sala 8  
 
Seminarium historii sztuki nowożytnej, semestr I i II, 60 godz.
WH.IHS-0026. Prof. dr hab. Marcin Fabiański: piątek, godz. 15.30-17.00, sala 40
WH.IHS-0027. Dr hab. Piotr Krasny: środa, godz. 16.15-17.45, sala 40

Seminarium historii sztuki nowoczesnej, semestr I i II, 60 godz.
WH.IHS-0029. Prof. dr hab. Wojciech Bałus: poniedziałek, godz.11.30-13.00, sala 40
WH.IHS-0030. Dr hab. Marek Zgórniak: wtorek, godz. 9.30-11.00, sala 
36
WH.IHS-0031. Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz: wtorek, godz. 11.30-13.00, sala 40
WH.IHS-0032. Dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko: czwartek, godz. 11.30-13.00, sala 39

Rok IV - V

Studentów IV i V roku obowiązuje zaliczenie jednego seminarium – tzw. starsze (wyższe) na IV roku, a seminarium na V roku – z cyfrą 1 na końcu kodu (seminaria mają różną punktację ECTS).

WH.IHS-0034. Seminarium historii sztuki średniowiecznej, dr hab. Marek Walczak,  semestr I i II, 60 godz.: środa, godz. 10.00-11.30, sala 8
WH.IHS-00341. Seminarium historii sztuki średniowiecznej, dr hab. Marek Walczak 

WH.IHS-0037. Seminarium historii sztuki bizantyńskiej, dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, semestr I i II, 60 godz.: czwartek, godz. 14.30-16.00), sala 8
WH.IHS-00371. Seminarium historii sztuki bizantyńskiej, dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka

WH.IHS-0039. Seminarium historii sztuki nowożytnej, prof. dr hab. Marcin Fabiański, semestr I i II, 60 godz.: piątek, godz. 15.30-17.00), sala 40
WH.IHS-00391. Seminarium historii sztuki nowożytnej, prof. dr hab. Marcin Fabiański,

WH.IHS-0041. Seminarium historii sztuki nowożytnej, dr hab. Piotr Krasny, semestr I i II,60 godz.: środa, godz. 17.45-19.15), sala 8
WH.IHS-00411. Seminarium historii sztuki nowożytnej, dr hab. Piotr Krasny,


WH.IHS-0043. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, prof. dr hab. Wojciech Bałus,  60 godz.: poniedziałek, godz.11.30-13.00), sala 40
WH.IHS-00431. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, prof. dr hab. Wojciech Bałus,

WH.IHS-0042. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, semestr I i II, 60 godz. : wtorek, godz. 10.00-11.30, sala 40
WH.IHS-00421. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz

WH.IHS-0044. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, dr hab. Marek Zgórniak, semestr I i II, 60 godz.: wtorek, godz. 9.30-11.00, sala 
36
WH.IHS-00441. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, dr hab. Marek Zgórniak,

 WH.IHS-0045. Seminarium historii sztuki nowoczesnej dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko, semestr I i II, 60 godz.: środa, godz. 10.00-11.30, sala 40
WH.IHS-00451. Seminarium historii sztuki nowoczesnej dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko,

IV. Wykłady monograficzne

Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyńska

WH.IHS-0135. Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka,  Ikona w Bizancjum: kult i dzieje artystyczne, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz.15.30-17.00, sala 39

WH.IHS-0136. Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, Sztuka Rusi, cz. 2: XV-XVII w.,  wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz.15.30-17.00, sala 39

WH.IHS-0137. Dr Sławomir Skrzyniarz, Sztuka Rawenny V-VI w., wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz. 13.00-14.30, sala 39

WH.IHS-0138. Dr Sławomir Skrzyniarz, Urbanistyka i architektura Rzymu od starożytności do średniowiecza, wykład konwersatoryjny, semestr II, 15 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 8.15-9.45, sala 39

Sztuka średniowieczna

WH.IHS-0139. Dr hab. Marek Walczak, Sztuka w Rzymie od czasów karolińskich do Roku Świętego 1300, wykład monograficzny, semestr I, 15 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 8.15-9.45, sala 39

WH.IHS-0140. Dr Rafał Quirini-Popławski, Architektura i rzeźba romańska, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz.17.00-18.30, sala 39

WH.IHS-0141. Dr Rafał Quirini-Popławski, Sztuka łacińska we wschodniej części Basenu Śródziemnomorskiego oraz w Basenie Czarnomorskim w XII-XV w., wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz.16.00-17.30, sala 40

WH.IHS-0092. Dr Teresa Rodzińska-Chorąży, Wybrane zagadnienia sztuki średniowiecznej, wykład konwersatoryjny,  semestr I-II, 60 godz., 2 p. ECTS, wtorek, godz. 14.30-16.00, sala 39 --- wykład odwołany.

WH.IHS-0142. Dr Teresa Rodzińska-Chorąży, Sztuka przedromańska i romańska w Polsce,  wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, piątek, godz.13.00-14.30, sala 40

WH.IHS-0143. Dr Marcin Szyma, Architektura gotycka w Czechach, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 8.15-9.45, sala 40

WH.IHS-0144. Dr Marcin Szyma, Miasto średniowieczne, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz.11.30-13.00, sala 40

Sztuka nowożytna

WH.IHS-0145. Prof. dr hab. Marcin Fabiański,  Malarstwo włoskie ok. 1500 cz. 1, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 13.30-15.00, sala 39

WH.IHS-0146. Prof. dr hab. Marcin Fabiański,  Malarstwo włoskie ok. 1500 cz. 2, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 13.30-15.00, sala 39

WH.IHS-0147. Dr hab. Piotr Krasny, Malarstwo i rzeźba we Francji w XVII wieku, wykład monograficzny, semestr I , 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 13.00-14.30, sala 39

WH.IHS-0148. Dr hab. Piotr Krasny, Sztuka w życiu Kościoła reformowanego  w XVI -XVIII wieku, wykład monograficzny, semestr II , 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 13.00-14.30, sala 39

WH.IHS-0151. Dr Andrzej Betlej, Urbanistyka i architektura Rzymu XVI-XVII wieku, wykład konwersatoryjny, I-II semestr, 45 godz., 2 p. ECTS, poniedziałek, godz. 8.15-9.45, sala 39

WH.IHS-0149. Dr. Katarzyna Brzezina, Sztuka na Śląsku  w XVII  i XVIII w. (wybrane zagadnienia), wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, piątek, godz. 9.45-11.15, sala 40

WH.IHS-0150. Dr Katarzyna Brzezina, Renesans w Europie Środkowej (wybrane zagadnienia), semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, piątek, godz. 9.45-11.15, sala 40

Sztuka nowoczesna

WH.IHS-0152. Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz,  Artysta – dzieło interpretacja w sztuce nowoczesnej, wykład monograficzny, semestr I,  30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 12.00-13.30), sala 39

WH.IHS-0153. Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, Malarstwo polskie w okresie międzywojennym, wykład monograficzny, semestr II,  30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 12.00-13.30, sala 39 

WH.IHS-0154. Dr hab. Maria Hussakowska, Fotografia w sztuce XX wieku, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz.10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0155. Dr hab. Maria Hussakowska, Miejsce dla sztuki. Teoria i praktyka, wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz.10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0076. Dr hab. Marek Zgórniak, Francuskie malarstwo pejzażowe w XIX wieku i jego oddziaływanie, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0156. Dr hab. Marek Zgórniak,  Sztuka w Rzymie w XIX wieku, wykład monograficzny, semestr II,  15 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 10.00-10.45, sala 39

WH.IHS-0159. Dr Urszula Bęczkowska, Architektura XIX wieku w Europie (od klasycyzmu do secesji), wykład konwersatoryjny, semestr I, 45 godz., 2 p. ECTS, środa, godz. 17.15-18.45, sala 39

WH.IHS-0157. Dr Andrzej Szczerski, Sztuka II połowy XX w., wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz.,1 p. ECTS, wtorek, godz. 17.30-19.00, sala 39

WH.IHS-0158. Dr Andrzej Szczerski, Sztuka polska po 1989 roku, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p .ECTS --- wykład odwołany

WH.IHS-0165. Mgr Ewa Małgorzata Tatar, Między konceptualizmem a feminizmem.  Sztuka kobiet w Polsce w latach 70, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz. 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 13.30-15.00, sala 40

Teoria sztuki, metodologia, inne

WH.IHS-0047. Prof. dr hab. Wojciech Bałus, Historia doktryn artystycznych, wykład monograficzny (zakończony egzaminem), semestr I, 30 godz., wtorek, godz. 16.00-17.30, sala 39

WH.IHS-0162 Dr Katarzyna Płonka-Bałus, Małopolskie malarstwo książkowe, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 10.00-11.30, sala 8

WH.IHS-0081. Dr Maria Korzeniowska-Marciniak, Rynek dzieł  sztuki, konwersatorium, semestr II,  30 godz., 1 p. ECTS, co drugi czwartek, godz. 13.00-16.00, sala 40.  Pierwsze zajęcia 26 lutego

WH.IHS-0161. Dr Wojciech Walanus, Sztuka średniowieczna i renesansowa w Dalmacji, semestr II, 30 godz.,  1 p. ECTS , środa, godz. 8.30-10.00, sala 40

WH.IHS-0166. Dr Sybilla Stanisławska, dr Andrzej Matlak ….Prawa własności   intelektualnej, wykład konwersatoryjny, semestr II, 15 godz., 1p. ECTS, wtorek, godz. 15.00-16.30, sala 39. 
Wykład zalecany dla wszystkich studentów Wydziału Historycznego. Będzie poświęcony kwestii etyki przygotowywania prac naukowych i plagiatu, a także zagadnieniom autorstwa i autentyczności dzieła w handlu sztuką z punktu widzenia prawa. Jest więc szczególnie zalecany dla osób zainteresowanych handlem antykwarycznym i sztuka współczesną.
 

Lektoraty:

(Rejestracja na lektoraty na stronie: http://www.zapisy usos.uj.edu.pl)

Zajęcia w terenie:

Szczegółowy harmonogram podano w komunikatach IHS.

WH.IHS-0046. Terenowe ćwiczenia zabytkoznawcze (dawniej - praktyka  inwentaryzatorska, po III roku, opiekun - dr  Rafał Quirini-Popławski), 5 p. ECTS

WH.IHS-0131. Sztuka Małopolski, dr Andrzej Betlej, ćwiczenia terenowe,  obowiązkowe dla studentów I roku, semestr II, 5 p. ECTS:  jednodniowy wyjazd do Miechowa – dr hab. Marek Walczak, jednodniowy wyjazd do Czernej – dr hab. Piotr Krasny, trzydniowy wyjazd „Ziemia Sandomierska” – dr Andrzej Betlej, mgr Michał Kurzej.

WH.IHS-0160. Sztuka Śląska, ćwiczenia terenowe,  obowiązkowe dla studentów II roku, semestr II, 5 p. ECTS, dr Katarzyna Brzezina,  dr Teresa Rodzińska.

Urbanistyka i architektura Rzymu, semestr II, ćwiczenia terenowe do wykładów. Termin: 23 III - 3 IV.   WH.IHS-0138. Dr Sławomir Skrzyniarz (od starożytności do średniowiecza),                         
WH.IHS-0139. Dr hab. Marek Walczak (od czasów karolińskich do Roku Świętego 1300),
WH.IHS-0151. Dr Andrzej Betlej (XVI-XVII wieku),
WH.IHS-0156. Dr hab. Marek Zgórniak (w XIX wieku)

WH.IHS-0163. Sztuka Dolnej Nadrenii (wyjazd 8-dniowy),  termin: 16-24. IV.
dr hab. Marek Walczak,  dr Teresa Rodzińska-Chorąży,  dr Marcin Szyma

Pozostałe kody:

Egzaminy:

WH.IHS-00032.  Wstęp do historii sztuki (prof. dr hab. Jan Ostrowski). Kod wykładu dla studentów spoza IHS.
WH.IHS-0010.    Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej (dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka)                                  
WH.IHS-0011.     Historia sztuki średniowiecznej (dr hab. Marek Walczak)
WH.IHS-0012.     Historia sztuki nowożytnej (prof. dr hab. Marcin Fabiański)
WH.IHS-0018.     Historia sztuki nowoczesnej [do początku XX wieku] (dr hab. Marek  Zgórniak)
WH.IHS-0047.     Historia doktryn artystycznych (prof. dr hab. Wojciech Bałus)
WH.IHS-0048.     Historia sztuki XX wieku (dr hab. Maria Hussakowska)
WH.IHS-0049.     Historia sztuki powszechnej i polskiej (egzamin komisyjny)
WH.IHS-0052.     Praca magisterska.
WH.IHS-0053.     Egzamin magisterski.

Wykłady: 

WH.IHS-00031 - Wstęp do historii sztuki (prof. dr hab. Jan Ostrowski).
WH.IHS-01111 -  Podstawy ikonografii od antyku chrześcijańskiego do początku XX wieku

   

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator