PROGRAM STUDIÓW

WYKAZ ZAJĘĆ w roku akademickim 2007/8 

powrót


I. Wykłady kursowe (stałe)

WH.IHS-00031
Wstęp do historii sztuki - prof. dr hab. Marcin Fabiański
wykład dla I roku, semestr I i II, 60 godz. (poniedziałek, godz. 14.30-16.00, sala 39)

WH.IHS-0002
Historia technik artystycznych
wykład konwersatoryjny dla I roku, semestr I:
- Malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne,
dr hab. Piotr Krasny, 30 godz., 2 grupy: gr. 1: (wtorek, godz. 10.15-11.45); gr. 2: (wtorek, godz. 11.45-13.15) Collegium Maius (sala Bobrzyńskiego)
- Architektura, dr Marcin Szyma, 30 godz., 2 grupy: gr. 1:(wtorek, godz. 12.15-13.45, sala 8),
gr. 2 (wtorek, godz. 16.00-17.30, sala 40)

WH.IHS-00071
Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu, dr Sławomir Skrzyniarz
wykład dla I roku, semestr I, 30 godz. (poniedziałek, godz. 18.00-19.30, sala 39)
ćwiczenia, semestr I, 2 grupy: 1. gr. (środa, godz. 13.30-15.00, sala 8), 2. gr. (czwartek, godz. 9.45-11.15, s. 40)

WH.IHS- 0111
Podstawy ikonografii od antyku chrześcijańskiego do początku XX wieku, wykład dla I roku,
semestr I i II, 60 godz.:
-Podstawy ikonografii od antyku chrześcijańskiego do reformy gregoriańskiej, dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, semestr I, 15 godz. (poniedziałek, godz. 12.45-14.15, sala 39)
-Podstawy ikonografii po reformie gregoriańskiej do schyłku średniowiecza, dr Marek Walczak,
I semestr, 15 godz. (poniedziałek, godz. 12.45-14.15, sala 39)
-Ikonografia nowożytna, dr hab. Piotr Krasny , semestr II, 15 godz. (poniedziałek, godz. 12.45-14.15, sala 39)
-Ikonografia, wiek XIX – dr hab. Marek Zgórniak, semestr II, 15 godz. (poniedziałek, godz. 12.45-14.15, sala 39) 


WH.IHS-00191
Historia filozofii - dr hab. Janusz Mizera
wykład dla  II roku, semestr I i II, 60 godz. (środa, godz. 14.00-15.30, sala 40);

WH.IHS-00192
Historia filozofii - dr hab. Janusz Mizera
wykład dla III roku, semestr I i II, 60 godz. (wtorek, godz. 14.30-16.00, sala 40) przedmiot zakończony egzaminem.

II. Konwersatoria specjalistyczne (stałe)

Przedmioty te (obowiązkowe dla studentów dziennych) nie są zaliczane do studenckiego pensum wykładów.

WH.IHS-0050
Muzealnictwo, dr Andrzej Szczerski, konwersatorium dla IV roku, semestr II, 30 godz. (środa, godz. 13.45-15.15, sala 39)

WH.IHS-0051
Konserwacja i ochrona zabytków, dr Zbigniew Beiersdorf, konwersatorium (z zajęciami w terenie) dla IV roku, 2 grupy, semestr II, 30 godz. (wtorek, godz. 18.00-19.30, sala 40)  

III. Ćwiczenia, proseminaria i seminaria

Na I i II roku obowiązuje zaliczenie wszystkich wymienionych poniżej zajęć:

Rok I

WH.IHS-0004
Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia z bibliografii, dr Rafał Quirini-Popławski,
semestr I, 30 godz.; 3 grupy (gr. 1: czwartek, godz. 16.00-17.30, sala 8; gr. 2: piątek, godz. 9.30-11.00, sala 8;  gr. 3: piątek, godz. 11.15-12.45, sala 8). Zaliczenie na podstawie testu.

WH.IHS-0005
Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa (średniowiecze). Semestr II,
30 godz., 3 grupy: dr Teresa Rodzińska-Chorąży (piątek, godz. 10.00-11.30), dr Marcin Szyma (2 grupy, gr. 1: wtorek, godz. 12.00-13.30; gr. 2: środa, 13.00-14.30). Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej

WH.IHS-0006
Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa (nowożytność), semestr II, 30 godz.,  dr Andrzej Betlej (2 grupy, gr. 1: wtorek, godz. 8.30-10.00; gr. 2: piątek, godz. 8.30-10.00); dr Katarzyna Brzezina (poniedziałek, godz. 9.00-10.30). Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej. Zajęcia organizacyjne (z rozdaniem tematów prac) dla wszystkich grup odbędą się w 29 II (piątek), godz. 15.00, sala 8

WH.IHS-0008
Język łaciński dla studentów I roku studiów stacjonarnych - mgr Ewa Śnieżewska, semestr I i II, 120 godz. (gr. 1: poniedziałek, godz. 9.30-11.00; gr. 2: poniedziałek, godz. 11.00-12.30, Studium Językowe, ul. Św. Anny 6, sala 23; gr. 1: czwartek, godz. 9.45-11.15, IHS UJ, sala 40; gr. 2: czwartek, godz. 11.20-12.50, sala Koła Naukowego)

Język łaciński dla studentów I roku studiów niestacjonarnych – mgr Ewa Rzeszot, semestr I i II, 120 godz. (poniedziałek, godz. 16.15-17.45; czwartek, godz. 12.00-13.30, ul. Jagiellońska 10, 3. piętro

WH.IHS-00091 
Podstawy logiki, dr Katarzyna Idziak, wykład konwersatoryjny, dla I roku, semestr I, 30 godz., 2 grupy (gr. 1: piątek, godz. 8.00-9.30; gr. 2: piątek, godz. 9.30-11.00, Instytut Filozofii, ul. Grodzka 52, sala 28, 1. piętro)

WH.IHS- 0017
Nauki pomocnicze historii, dr hab. Mieczysław Rokosz (semestr I), ćwiczenia dla I roku, semestr I i II, 60 godz. (gr. 1: wtorek, godz. 16.00-17.30; gr. 2: wtorek, godz. 17.45-19.15, Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki, ul. Studencka 3).

Rok II

WH.IHS-0017
Nauki pomocnicze historii, dr hab. Zenon Piech, ćwiczenia dla II roku, semestr I i II, 60 godz., 2 grupy (gr. 1: wtorek, 16.00-17.30; gr. 2: wtorek, 17.45-19.15, Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki, ul. Studencka 3)

Proseminaria: studentów II roku obowiązuje zaliczenie trzech proseminariów.
Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej.

WH.IHS-0014
Proseminarium historii sztuki średniowiecznej, semestr I i II, 60 godz.; 4 grupy:
- dr Teresa Rodzińska-Chorąży (wtorek, godz. 16.00-17.30, sala 8)
- dr Sławomir Skrzyniarz, 2 grupy (gr. 1: środa, godz. 11.45-13.15, sala 8; gr. 2: czwartek, godz. 12.00-13.30, sala 39)
- dr Marcin Szyma (wtorek, godz. 10.30-12.00, sala 8)

WH.IHS-0015
Proseminarium historii sztuki nowożytnej, semestr I i II, 60 godz.; 4 grupy:
- prof. dr hab. Marcin Fabiański (poniedziałek, godz. 13.00-14.30, sala 8)
- dr Andrzej Betlej (poniedziałek, godz. 9.30-11.00, sala 8), II semestr 30 godz.
  semestr I w/z dr Katarzyna Brzezina 30 godz.
- dr Katarzyna Brzezina 2 grupy (1 gr.: poniedziałek, godz. 11.15-12.45, sala 8; 2 gr.: piątek,
  godz. 11.30-13.00, sala 40)

WH.IHS-0016
Proseminarium historii sztuki nowoczesnej, semestr I i II, 60 godz., 4 grupy
- prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz (wtorek, godz. 12.00-13.30, sala 40)
- dr hab. Marek Zgórniak (poniedziałek,  godz. 15.00-16.30, sala 40)
- dr Andrzej Szczerski, semestr II, (poniedziałek, godz. 9.15-10.45, sala 40)
  semestr I, w/z mgr Urszula Bęczkowska 30 godz.
- mgr Urszula Bęczkowska, (poniedziałek, godz. 11.00-12.30, sala 39)

Rok III

Obowiązuje zaliczenie dwóch seminariów (główne, poboczne)  z różnych epok stylowych (sztuka bizantyńska, średniowieczna, nowożytna, nowoczesna) –  seminaria tzw. młodsze (niższe).

WH.IHS-0022
Seminarium historii sztuki średniowiecznej,  dr hab. Marek Walczak I i II semestr, 60 godz. (środa, godz. 10.00-11.30, sala 8) 

WH.IHS-0023
Seminarium historii sztuki bizantyńskiej, dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka semestr I i II, 60 godz. (czwartek, godz. 14.00-15.30, sala 8)  
 
Seminarium historii sztuki nowożytnej, semestr I i II, 60 godz.:

WH.IHS-0026. Prof. dr hab. Marcin Fabiański (piątek, godz. 15.30-17.00, sala 40)

WH.IHS-0027. Dr hab. Piotr Krasny (środa, godz. 14.15-15.45, sala 8) 

Seminarium historii sztuki nowoczesnej, semestr I i II, 60 godz.

WH.IHS-0029. Prof. dr hab. Wojciech Bałus (poniedziałek, godz. 11.30-13.00, sala 40)

WH.IHS-0031. Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz (wtorek, 10.00-11.30, sala 40)

WH.IHS-0032. Dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko: (czwartek, godz. 12.00-13.30, sala 8)

WH.IHS-0030. Dr hab. Marek Zgórniak (poniedziałek, godz. 17.00-18.30, sala 40)
 
Rok IV - V

Studentów IV i V roku obowiązuje zaliczenie jednego seminarium – tzw. starsze (wyższe) na IV roku, a seminarium na V roku – z cyfrą 1 na końcu kodu (seminaria mają różne punkty ECTS).

WH.IHS-0034. Seminarium historii sztuki średniowiecznej, dr hab. Marek Walczak,  semestr I i II, 60 godz. (czwartek, godz. 12.00-13.30, sala 40)
WH.IHS-00341. Seminarium historii sztuki średniowiecznej, dr hab. Marek Walczak, 

WH.IHS-0037. Seminarium historii sztuki bizantyńskiej, dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, semestr I i II, 60 godz. (czwartek, godz. 14.00-15.30, sala 8)  
WH.IHS-00371. Seminarium historii sztuki bizantyńskiej, dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka,

WH.IHS-0039. Seminarium historii sztuki nowożytnej, prof. dr hab. Marcin Fabiański, semestr I i II, 60 godz. (piątek, godz. 15.30-17.00, sala 40)
WH.IHS-00391. Seminarium historii sztuki nowożytnej, prof. dr hab. Marcin Fabiański,

WH.IHS-0041. Seminarium historii sztuki nowożytnej, dr hab. Piotr Krasny, semestr I i II,
60 godz. (środa, godz. 16.00-17.30, sala 40)
WH.IHS-00411. Seminarium historii sztuki nowożytnej, dr hab. Piotr Krasny,

WH.IHS-0043. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, prof. dr hab. Wojciech Bałus, semestr I i II, 60 godz. (poniedziałek,  godz. 11.30-13.00, sala 40)
WH.IHS-00431. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, prof. dr hab. Wojciech Bałus,

WH.IHS-0042. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, semestr I i II, 60 godz. (wtorek, godz. 10.00-11.30, sala 40)
WH.IHS-00421. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz

WH.IHS-0045. Seminarium historii sztuki nowoczesnej dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko,
semestr I i II, 60 godz. (środa, godz. 10.00-11.30, sala 40)
WH.IHS-00451. Seminarium historii sztuki nowoczesnej dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko

WH.IHS-0044. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, dr hab. Marek Zgórniak, semestr I i II, 60 godz. (poniedziałek, godz. 17.00-18.30, sala 40)
WH.IHS-00441. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, dr hab. Marek Zgórniak

IV. Wykłady monograficzne.

Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyńska

WH.IHS-0112. Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka,  Wzory antyczne w sztuce bizantyńskiej, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz. (środa, godz. 16.00-17.30, sala 39 ) 1 p. ECTS

WH.IHS-0113. Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka,  Sztuka staroruska od X do XVI  wieku, wykład monograficzny, semestr II, 30 godz. (środa, godz. 16.00-17.30, sala 39) 1 p. ECTS

Sztuka średniowieczna

WH.IHS-0114. Dr Rafał Quirini-Popławski, Sztuka średniowieczna w basenie Morza Śródziemnego (wybrane zagadnienia), wykł. konwersatoryjny, semestr I, 30 godz. (środa, godz. 18.00-19.30, sala 39), 1 p. ECTS

WH.IHS-0092. Dr Teresa Rodzińska-Chorąży, Wybrane zagadnienia sztuki średniowiecznej, wykład konwersatoryjny,  II semestr, 30 godz. (wtorek, godz. 14.00-15.30, sala 39)  1p. ECTS

WH.IHS-0115. Dr Teresa Rodzińska-Chorąży,  Sztuka polska do końca XII wieku w kontekście sztuki europejskiej. Formy, fundatorzy, interpretacje. Wykład konwersatoryjny,  II semestr, 30 godz. (piątek, godz. 13.00-14.30, sala 40) 1 p. ECTS

WH.IHS-0116. Dr Marcin Szyma, Architektura gotycka w Niemczech w XIII i XIV w., wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz. (wtorek, godz. 14.00-15.30, sala 39),1p. ECTS

WH.IHS-0060 Dr hab. Marek Walczak, Sztuka gotycka w Krakowie, wykład konwersatoryjny,
 semestr I-II, 45 godz. (czwartek, godz. 8.00-9.30, sala 39) 2 p. ECTS

WH.IHS-0117. Dr hab. Marek Walczak, Rzeźba gotycka, wykład konwersatoryjny, semestr I,
30 godz. (środa, godz. 8.15-9.45, sala 39) 1 p. ECTS

Sztuka nowożytna

WH.IHS-0118. Dr hab. Piotr Krasny, Sztuka flamandzka w XVII wieku, wykład monograficzny, semestr I i II, 45 godz. (wtorek, 8.30-10.00, sala 39),  2 p. ECTS

WH.IHS-0119. Dr Andrzej Betlej, „Murator” i „Ikea” w XVIII w. Wzory i wzorniki oraz ryciny ornamentalne i ich oddziaływanie, wykład konwersatoryjny,  semestr II, 15 godz. (środa, godz. 8.30-10.00, sala 8), 1 p . ECTS. Wykład rozpocznie się w kwietniu.

WH.IHS-0120. Dr Katarzyna Brzezina, Sztuka niemiecka w XVII i XVIII w. (wybrane zagadnienia), wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz. (piątek, godz. 10-11.30, sala 40), 1 p. ECTS

Sztuka nowoczesna

WH.IHS-0123. Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, Malarstwo i grafika XX wieku (część II: 1930-2000), wykład monograficzny, semestr I i II, 60 godz.,(środa, godz. 12.00-13.30, sala 39), 2 p. ECTS

WH.IHS-0121. Dr hab. Maria Hussakowska, Czy każdy może być artystą?, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz. (czwartek, godz. 10.00-11.30, sala 39) 1 p. ECTS

WH.IHS-0122. Dr hab. Maria Hussakowska, Sztuka amerykańska po 1945 r. wykład monograficzny, semestr II, 30 godz. (czwartek, godz. 10.00-11.30)  1 p. ECTS

WH.IHS-0124. Dr hab. Marek Zgórniak, Sztuka na wystawach światowych w Paryżu, 1855-1900, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz. (wtorek, godz. 12.00-13.30, sala 39) 1 p. ECTS

WH.IHS-0125. Dr hab. Marek Zgórniak, Jan Matejko, wykład monograficzny, semestr II, 15 godz. (wtorek, godz. 12.00-13.30, sala 39), 1 p. ECTS

WH.IHS-0126. Mgr Urszula Bęczkowska, Architektura Krakowa pierwszej połowy XIX wieku, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz. (środa, godz. 17.45-19.15, sala. 39), 1 p. ECTS

Teoria sztuki, metodologia

WH.IHS-0127. Prof. dr hab. Wojciech Bałus, Metodologia historii sztuki, wykład
monograficzny, semestr II, 30 godz.  (wtorek, godz. 16.00-17.30, sala 39) 1 p. ECTS

Prof. dr hab. Wojciech Bałus, Historia doktryn artystycznych, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz. (wtorek, godz. 16.00-17.30, sala 39)

V. Inne

WH.IHS-0128. Dr Katarzyna Płonka-Bałus, Włoskie malarstwo książkowe XIII-XVI w., wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz. (piątek, godz. 8.15-9.45, sala 40), 1 p .ECTS. Zajęcia organizacyjne odbędą się 29 II (piątek), godz. 9.00-9.45, sala 40.

Lektoraty

(Rejestracja na lektoraty na stronie: www.zapisy usos.uj.edu.pl )

Lektoraty języka angielskiego:

mgr Beata Batko – rok II i III (studia niestacjonarne) – spotkanie organizacyjne 3 X 2007 (środa): rok III, godz. 10.00-11.00; rok II, godz. 11.00-12.00, sala Koła Naukowego

mgr Renata Jawniak – rok III (studia niestacjonarne), środa, godz. 8.15-9.45, ul. Krupnicza 2, sala 302 (I i II semestr, 60 godz.)

mgr Urszula Małek-Walczak – rok II, gr. 1 (B1), piątek, godz. 7.30-9.00; gr. 2 (B 2), godz. 9.00-10.30, ul. Św. Anny 6, sala 21. Pierwsze zajęcia odbędą się 5 X 2007
mgr E. Palko – rok III (poziom B 2) grupa międzywydziałowa, środa, godz. 16.00-17.30, ul. Nawojki 11, sala 219

mgr Alicja Waligóra – rok III (studia stacjonarne), poniedziałek, 14.15-15.45, ul. Krupnicza 2, sala 208 (I i II semestr, 60 godz.)

Lektoraty języka niemieckiego:

mgr Anna Inglot –  rok III, środa, godz. 8.00-9.30, ul. Krupnicza 2, sala 113 (I i II semestr,  60 godz.)

mgr Jonka Wawrzyniak – rok II: poziom B1 – poniedziałek, godz. 15.00-16.30, ul. Krupnicza 2, sala 209; poziom A1 – poniedziałek, godz. 14.30-16.00, ul. Krupnicza 2, sala 113; poziom A2 – wtorek, godz. 17.30-19.00, ul. Krupnicza 2, sala 209 (I i II semestr, 60 godz.)

Zajęcia w terenie

WH.IHS-0046. Terenowe ćwiczenia zabytkoznawcze (dawniej - praktyka  inwentaryzatorska, po III roku, opiekun dr hab. Piotr Krasny), 5 p. ECTS

WH.IHS-0129. Sztuka średniowiecznego Paryża, dr hab. Marek Walczak (ćwiczenia terenowe, 7 dni,  marzec 2008 r.), 2 p. ECTS

WH.IHS-0130. Sztuka średniowieczna w basenie Morza Śródziemnego, Sztuka Europy Środkowej, dr Rafał Quirini-Popławski, dr Andrzej Szczerski (ćwiczenia terenowe, semestr II,  wyjazd 10-dniowy), 2 p. ECTS

WH.IHS-0131. Sztuka Małopolski, dr Andrzej Betlej,  (ćwiczenia terenowe, 5 dniowe obowiązkowe dla studentów I roku), 5 p. ECTS

WH.IHS-0132. Sztuka Sycylii, dr Sławomir Skrzyniarz, (zajęcia terenowe, 19-30 X 2007, 12 dni), 2 p. ECTS 

WH.IHS-0133. Barcelona - objazd zabytkoznawczy, X 2007, 2 p. ECTS 

WH.IHS-0134. Śląsk i Morawy - objazd zabytkoznawczy, semestr letni, 2 p. ECTS

 
Pozostałe kody:

Egzaminy:

WH.IHS-00032. Wstęp do historii sztuki (
prof. dr hab. Marcin Fabiański).

WH.IHS-0010. Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej (
dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka).

WH.IHS-0011. Historia sztuki średniowiecznej (
dr hab. Marek Walczak).

WH.IHS-0012. Historia sztuki nowożytnej (
prof. dr hab. Marcin Fabiański).

WH.IHS-0018. Historia sztuki nowoczesnej [do początku XX wieku] (
dr hab. Marek Zgórniak).

WH.IHS-0047. Historia doktryn artystycznych (
prof. dr hab. Wojciech Bałus).

WH.IHS-0048. Historia sztuki XX wieku (
dr hab. Maria Hussakowska).

WH.IHS-0049. Historia sztuki powszechnej i polskiej (
Egzamin komisyjny).

WH.IHS-0052. Praca magisterska.

WH.IHS-0053. Egzamin magisterski.

   

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator