PROGRAM STUDIÓW

WYKAZ ZAJĘĆ w roku akademickim 2006/2007 

powrót


I. Wykłady kursowe (stałe)

WH.IHS-00031
Wstęp do historii sztuki - prof. dr hab. Jan Ostrowski
wykład dla I roku, semestr I i II, 60 godz. (poniedziałek, godz. 16.00-17.30, sala 39)

WH.IHS-0002
Historia technik artystycznych 
wykład konwersatoryjny dla I roku, semestr I:
-   Malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne, dr hab. Piotr Krasny, 2 grupy, 30 godz. (gr. 1: wtorek, godz. 10.15-11.45; gr. 2: wtorek, godz. 11.45-13.30, Collegium Maius, Sala Bobrzyńskiego)
-  Architektura, dr Marcin Szyma, 30 godz. (wtorek, godz. 16.00-17.30, sala 39) 

WH.IHS-0001
Sztuka prehistoryczna - prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko
wykład dla I roku, semestr I, 30 godz. (środa, godz. 13.30-15.00, Instytut Archeologii, ul. Gołębia 11, sala 210)

WH.IHS-0007
Historia sztuki starożytnej - dr Sławomir Skrzyniarz
wykład dla I roku, semestr I i II, 60 godz. (wtorek, godz. 18.00-19.30, sala 39)

WH.IHS-00191
Historia filozofii - dr Janusz Mizera, 
wykład dla  II roku, semestr I i II, 60 godz. (czwartek, godz. 16.00-17.30, sala 40). Przedmiot zakończony egzaminem na III roku

WH.IHS-00192
Historia filozofii - dr Janusz Mizera
wykład dla III roku, semestr I i II, 60 godz. (czwartek, godz. 17.45-19.15, sala 40).

II. Konwersatoria specjalistyczne (stałe)

Przedmioty te (obowiązkowe dla studentów dziennych) nie są zaliczane do studenckiego pensum wykładów.

WH.IHS-0050. Muzealnictwo, dr Andrzej Szczerski, konwersatorium dla IV roku, I semestr, 30 godz. (wtorek, godz. 12.00-13.30, sala 39). Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej

WH.IHS-0051. Konserwacja i ochrona zabytków, dr Zbigniew Beiersdorf, konwersatorium (z zajęciami w terenie) dla IV roku, 2 grupy, semestr II, 30 godz. (wtorek, godz. 18.00-19.30, sala 40)

III. Ćwiczenia, proseminaria i seminaria

Na I i II roku obowiązuje zaliczenie wszystkich wymienionych poniżej zajęć.

Rok I

WH.IHS-0004. Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia z bibliografii, dr Rafał Quirini-Popławski,
semestr I, 30 godz. 3 grupy (gr. 1: czwartek, godz. 16.00-17.30, sala 8; gr. 2: piątek, godz. 8.15-9.45, sala 8; gr. 3: piątek, godz. 10.15-11.45, sala 8). Zaliczenie na podstawie testu

WH.IHS-0005. Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa (średniowiecze). semestr II, 30 godz., 3 grupy: dr Teresa Rodzińska-Chorąży (1 grupa: piątek 10.30-12.00), dr Marcin Szyma (1 grupa, wtorek 10.15-11.45), mgr Karolina Pachla-Wojciechowska (1 grupa, piątek 10.30-12.00). Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej

WH.IHS-0006. Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa (nowożytność), semestr II, 30 godz., dr Andrzej Betlej (I grupa piątek 9.00-10.30, II grupa piątek 10.45-12.15), dr Katarzyna Brzezina (I grupa poniedziałek 9.15-10.45,II grupa poniedziałek 11.15-12.45); pierwsze spotkanie organizacyjne w piątek 2 III, godz. 9.00, sala 8. Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej

WH.IHS-0008. Język łaciński dla studentów I roku studiów stacjonarnych, mgr Ewa Śnieżewska, semestr I i II, 120 godz. (gr. 1: poniedziałek, godz. 9.30-11.00, Studium Językowe, ul. Św. Anny 6, sala 23; czwartek, godz. 9.45-11.15, IHS, sala 8; gr. 2: poniedziałek, godz. 11.05-12.35, Studium Językowe, ul. Św. Anny 6, sala 23; czwartek, godz. 11.30-13.00, Studium Językowe, ul. Św. Anny 6, sala 14)

Język łaciński dla studentów I roku studiów niestacjonarnych – mgr Ewa Rzeszot, semestr I i II, 120 godz. (poniedziałek, godz. 14.00-15.30; czwartek, godz. 12.00-13.30, ul. Jagiellońska 10, 3. piętro)

WH.IHS-0009. Podstawy informatyki, dr Katarzyna Idziak, ćwiczenia dla I roku, 2 grupy, I semestr, 30 godz. (gr. 1: piątek, godz. 8.30-10.00; gr. 2: piątek, godz. 10.00-11.30, Zakład Logiki UJ, ul. Grodzka 52, sala 82, 2. piętro)

Rok II

WH.IHS-0017. Nauki pomocnicze historii, dr hab. Zenon Piech, ćwiczenia dla II roku, 2 grupy, I-II semestr, 60 godz. (gr. 1: wtorek, godz. 16.00-17.30; gr. 2: wtorek, godz. 17.45-19.15, Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki, ul. Studencka 3)

Proseminaria: studentów II roku obowiązuje zaliczenie trzech proseminariów.
Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej.

WH.IHS-0014. Proseminarium historii sztuki średniowiecznej, semestr I i II, 60 godz., 4 grupy:
- dr Teresa Rodzińska-Chorąży (wtorek, godz. 16.00-17.30, sala 8)
- dr Sławomir Skrzyniarz (środa, godz. 12.00-13.30, sala 8)
- dr Marcin Szyma (wtorek, godz. 12.30-14.00, sala 8)
- dr Marek Walczak (czwartek, godz. 10.00-11.30, sala Koła Naukowego)

WH.IHS-0015. Proseminarium historii sztuki nowożytnej, semestr I i II, 60 godz., 4 grupy:
- prof. dr hab. Marcin Fabiański (poniedziałek, godz. 13.00-14.30, sala 8)
- prof. dr hab. Jan Ostrowski (czwartek, godz. 10.00-11.30, sala 40)
-dr Andrzej Betlej (poniedziałek, godz. 9.00-10.30, sala 8)
-dr Katarzyna Brzezina (piątek, godz. 11.45-13.15, sala 40)

WH.IHS-0016. Proseminarium historii sztuki nowoczesnej, semestr I i II, 60 godz., 4 grupy
- prof. dr hab. Wojciech Bałus (wtorek, godz. 10.00-11.30, sala 8)
-dr hab. Tomasz Gryglewicz, prof. UJ (wtorek, godz. 12.00-13.30, sala 40)
-dr Andrzej Szczerski (gr. 1: wtorek, godz. 10.15-11.45, sala 39; gr. 2: środa, godz. 12.00-13.30, sala 40)

Rok III

Obowiązuje zaliczenie dwóch seminariów z różnych epok stylowych (sztuka bizantyńska, średniowieczna, nowożytna, nowoczesna).

WH.IHS-0022. Seminarium historii sztuki średniowiecznej (tzw. młodsze, III rok),  dr Marek Walczak I i II semestr, 60 godz. (czwartek, godz. 12.00-13.30, sala 40)

WH.IHS-0023. Seminarium historii sztuki bizantyńskiej (tzw. młodsze), dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka semestr I i II, 60 godz. (czwartek, godz. 14.00-15.30, sala 8)
 
Seminarium historii sztuki nowożytnej, semestr I i II, 60 godz.
WH.IHS-0026. Prof. dr hab. Marcin Fabiański (piątek, godz. 15.30-17.00, sala 40)
WH.IHS-0024. Prof. dr hab. Adam Małkiewicz (poniedziałek, godz. 11.30-13.00, sala 8) 
WH.IHS-0025. Prof. dr hab. Jan Ostrowski (czwartek, godz. 8.30-10.00, sala 40)
WH.IHS-0027. Dr hab. Piotr Krasny (środa, godz. 16.00-17.30, sala 8)   

Seminarium historii sztuki nowoczesnej, semestr I i II, 60 godz.
WH.IHS-0029. Prof. dr hab. Wojciech Bałus (poniedziałek, godz. 11.30-13.00, sala 40)
WH.IHS-0031. Dr hab. Tomasz Gryglewicz, prof. UJ (wtorek, godz. 10.00-11.30, sala 40)
WH.IHS-0032. Dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko (tzw. młodsze dla III roku: czwartek, godz. 12.00-13.30, sala 8)
   
Rok IV - V

Studentów IV i V roku obowiązuje zaliczenie jednego seminarium.

WH.IHS-0034. Seminarium historii sztuki średniowiecznej (dr Marek Walczak i dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka), semestr I i II, 60 godz. (środa, godz. 10.00-11.30, sala Koła Naukowego)

WH.IHS-0037. Seminarium historii sztuki bizantyńskiej, dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, semestr I i II, 60 godz. (czwartek, godz. 14.00-15.30, sala 8)

Seminarium historii sztuki nowożytnej, semestr I i II, 60 godz.
WH.IHS-0039. Prof. dr hab. Marcin Fabiański (piątek, godz. 15.30-17.00, sala 40)
WH.IHS-0038. Prof. dr hab. Adam Małkiewicz (poniedziałek, godz. 11.30-13.00, sala 8)
WH.IHS-0040. Prof. dr hab. Jan Ostrowski (czwartek, godz. 8.30-10.00, sala 40)
WH.IHS-0041. Dr hab. Piotr Krasny (środa, godz. 16.00-17.30, sala 8)

Seminarium historii sztuki nowoczesnej, semestr I i II, 60 godz.
 WH.IHS-0043. Prof. dr hab. Wojciech Bałus (poniedziałek, godz. 11.30-13.00, sala 40)
 WH.IHS-0042. Dr hab. Tomasz Gryglewicz, prof. UJ (wtorek, 10.00-11.30, sala 40)
 WH.IHS-0045. Dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko (środa, godz. 10.30-12.00, sala 40)
 
IV. Wykłady monograficzne

Uwaga: do zaliczenia I roku uwzględnia się również 1 punkt ECTS, a do zaliczenia lat wyższych
do 2 punktów ECTS za objazdy zabytkoznawcze (zajęcia konwersatoryjne w terenie) organizowane lub akceptowane przez dyrekcję IHS, zazwyczaj wg przelicznika 1 punkt za 3 dni objazdu. Zasady zaliczania poszczególnych objazdów określają prowadzący. Punkty za praktykę inwentaryzatorską liczą się oddzielnie.

Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyńska

WH.IHS-0086. Dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, Ikona: przemiany ideowe i formalno-artystyczne, wykład monograficzny, I semestr, 30 godz. (środa, godz.16.00-17.30, sala 39), 1 p. ECTS

WH.IHS- 0087. Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, Sztuka bizantyńska we Włoszech, wykład monograficzny, II semestr, 30 godz. (środa, godz. 16.00-17.30, sala 39), 1 p. ECTS

WH.IHS-0088. Dr Sławomir Skrzyniarz, Ewolucja urbanistyczna Konstantynopola od IV do XV w., wykład konwersatoryjny, II semestr, 30 godz. (środa, godz. 13.45-15.15, sala 40), 1 p. ECTS

WH.IHS-0089. Dr Sławomir Skrzyniarz, Bizantyńska ikonografia świętych hierarchów, wykład konwersatoryjny, I semestr, 30 godz. (czwartek, godz. 18.00-19.30 sala 40), 1. p. ECTS

Sztuka średniowieczna

WH.IHS-0090. Dr Rafał Quirini-Popławski, Sztuka romańska w krajach śródziemnomorskich, wykład konwersatoryjny, I semestr, 30 godz. (środa, godz. 18.00-19.30, sala 39), 1 p. ECTS

WH.IHS-0091. Dr Teresa Rodzińska-Chorąży, Dzieło architektury średniowiecznej w kontekście badań interdyscyplinarnych, wykład konwersatoryjny, I-II semestr, 60 godz.  (zajęcia w terenie, piątek, godz. 13.15-14.45, sala 40), 2 p. ECTS

WH.IHS-0092. Dr Teresa Rodzińska-Chorąży, Wybrane zagadnienia sztuki średniowiecznej, wykład konwersatoryjny, I-II semestr, 60 godz. (wtorek, godz. 14.00-15.30, sala 39), 2 p. ECTS

WH.IHS-0093. Dr Marcin Szyma, Sztuka zakonów żebraczych, wykład konwersatoryjny, I semestr, 30 godz. (wtorek, godz. 8.30-10.00, sala 40), 1 p. ECTS

WH.IHS-0060. Dr Marek Walczak, Sztuka gotycka w Krakowie, wykład konwersatoryjny I-II semestr, 60 godz. (czwartek, godz. 8.30-10.00, sala 39), 2 p. ECTS

WH.IHS-0094. Dr Marek Walczak, Sztuka dworska w średniowiecznej Europie XIV w., wykład konwersatoryjny, I semestr, 30 godz. (środa, godz. 8.30-10.00, sala 39), 1 p. ECTS

Sztuka nowożytna

WH.IHS-0104. Prof. dr hab. Marcin Fabiański, Malarstwo włoskie II połowy XV wieku (cz. 1), wykład monograficzny, I semestr, 30 godz. (poniedziałek, 14.30-16.00, sala 39), 1 p. ECTS

WH.IHS-0105. Prof. dr hab. Marcin Fabianski, Malarstwo włoskie II połowy XV wieku (cz. 2), wykład monograficzny, II semestr, 30 godz., 1 p. ECTS

WH.IHS- 0095. Dr hab. Piotr Krasny, Sztuka w służbie władzy w epoce nowożytnej, wykład monograficzny, I semestr, 30 godz. (wtorek, godz. 8.30-10.00, sala 39), 1 p. ECTS

WH.IHS-0101. Dr Andrzej Betlej, Rzeźba rzymska w XVII i XVIII wieku, wykład konwersatoryjny, II semestr, 30 godz. (środa, 10.00-11.30, sala 8), 1 p. ECTS

WH.IHS-0102. Dr Katarzyna Brzezina, Sztuka barokowa w Czechach, wykład konwersatoryjny, I semestr, 30 godz. (piątek, godz. 10.00-11.30, sala 40), 1 p. ECTS

WH.IHS-0103. Dr Katarzyna Brzezina, Manieryzm. Wybrane zagadnienia, wykład konwersatoryjny, II semestr, 30 godz. (piątek, godz. 10.00-11.30, sala 40), 1 p .ECTS

Sztuka nowoczesna

WH.IHS- 0096. Dr hab. Tomasz Gryglewicz, prof. UJ, Malarstwo i grafika w XX wieku, wykład monograficzny, I-II semestr, 60 godz. (środa, godz. 12.00-13.30, sala 39), 2 p. ECTS

WH.IHS-0097. Dr hab. Maria Hussakowska, Pomiędzy modernizmem a postmodernizmem: sztuka europejska po 1945 roku, wykład monograficzny, I semestr, 30 godz. (czwartek, godz. 10.00-11.30, sala 39), 1 p. ECTS

WH.IHS-0098. Dr hab. Maria Hussakowska, Nurt krytyczny w sztuce amerykańskiej, wykład monograficzny, II semestr, 30 godz. (czwartek, godz. 10.00-11.30, sala 39), 1 p. ECTS

WH.IHS-0099. Dr. Andrzej Szczerski, Wybrane zagadnienia sztuki europejskiej XIX wieku, wykład konwersatoryjny, I semestr, 30 godz., 1 p. ECTS (środa, godz. 14.00-15.30, sala 39)

WH.IHS-0100. Dr Andrzej Szczerski, Sztuka w okresie międzywojennym, wykład konwersatoryjny, II semestr, 30 godz. (środa, godz. 14.00-15.30, sala 39), 1 p. ECTS

Urbanistyka, ochrona zabytków:

WH.IHS-00511. Dr Zbigniew Beiersdorf, Wybrane zagadnienia z historii urbanistyki, wykład konwersatoryjny dla studentów europeistyki, zalecany również dla studentów historii sztuki, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS (poniedziałek, godz. 10.00 - lub 12.00, Instytut Europeistyki, ul. Jodłowa 13  (tzw. Zamek w Przegorzałach), sala 122). Zaliczenie na podstawie testu

Inne

WH.IHS-0067. Dr Katarzyna Płonka-Bałus, Późnogotyckie malarstwo książkowe. Technika - styl - ikonografia, konwersatorium, II semestr, 30 godz. (piątek, godz. 8.30-10.00, Muzeum Czartoryskich; pierwsze spotkanie 2 III godz. 9.00-10.00, sala 40), 1 p. ECTS

WH.IHS- 0066. Dr Ewa Herniczek, Wybrane zagadnienia ikonografii chrześcijańskiej, konwersatorium, I semestr, 30 godz. (środa, godz. 10.15-11.45, ASP, pl. Matejki 13, sala 104), 1 p. ECTS

Dr Maria Korzeniowska-Marciniak, Rynek dzieł sztuki, konwersatorium, II semestr, 30 godz. (piątek, 13.00-16.00 - blok zajęć co dwa tygodnie, sala 8). Pierwsze zajęcia odbędą się wyjątkowo w czwartek (1 marca), godz. 13.45-16.00, sala 40)

Lektoraty 

mgr Anna Inglot, lektorat języka niemieckiego (dla początkujących)  II rok, I-II semestr, 60 godz., (środa, godz. 8.00-9.30, ul. Krupnicza 2,  sala 208)

mgr Alicja Waligóra, lektorat języka angielskiego, II rok, I-II semestr, 60 godz. (poniedziałek, godz. 13.15-14.45, ul. Krupnicza 2, sala 301)

mgr Renata Jawniak, lektorat języka angielskiego dla studentów studiów niestacjonarnych, I-II semestr, 60 godz. ( środa, godz. 8.00-9.30, ul. Krupnicza 2, sala 301)

mgr Jonka Wawrzyniak, lektorat języka niemieckiego – poziom A-1, I-II semestr, 60 godz. (poniedziałek, godz. 11.30-13.00 lub środa, godz. 13.15-14.45; termin do uzgodnienia, ul. Krupnicza 2, sala 113)

Zajęcia w terenie

WH.IHS-0106. Wyjazd zabytkoznawczy do Rzymu (ćwiczenia terenowe do wykładu Rzeźba rzymska w XVII i XVIII wieku, II semestr, 1 p. ECTS

   

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator