PROGRAM STUDIÓW

 Wykaz kodów USOS pozostałych przedmiotów (stałych) i egzaminów

powrót

Języki obce: 

Angielski (zal.) WH.IHS-00131
Angielski (egz.) WH.IHS-00132 

Niemiecki (zal.) WH.IHS-00201
Niemiecki (egz.) WH.IHS-00202 

Włoski (zal.) WH.IHS-02011
Włoski (egz.) WH.IHS-02012

Francuski (zal.) WH.IHS-02021
Francuski (egz.) WH.IHS-02022

Hiszpański (zal.) WH.IHS-02031
Hiszpański (egz.) WH.IHS-02032 

Rosyjski (zal.) WH.IHS-02041 
Rosyjski (egz.) WH.IHS-02042

WF: WH.IHS-0195

Egzaminy:

Wstęp do historii sztuki: WH.IHS-00032

Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej:  WH.IHS-0010

Historia sztuki średniowiecznej: WH.IHS-0011

Historia sztuki nowożytnej: WH.IHS-0012

Historia sztuki nowoczesnej (do pocz. XX wieku): WH.IHS-0018

Historia doktryn artystycznych: WH.IHS-0047

Historia sztuki XX wieku: WH.IHS-0048

Historia sztuki powszechnej i polskiej: WH.IHS-0049:

Praktyka inwentaryzacyjna:  WH.IHS-0046

Praca magisterska:  WH.IHS-0052

Egzamin magisterski:  WH.IHS-0053

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator