PROGRAM STUDIÓW

Program 5-letnich studiów magisterskich
na kierunku historia sztuki w Uniwersytecie Jagiellońskim
od roku akad. 2007/2008

 studia stacjonarne i niestacjonarne (płatne)

Zgodnie z Regulaminem studiów UJ studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązuje uzyskanie w ciągu roku akademickiego minimalnej liczby 60 pkt. ECTS

Studentów studiów stacjonarnych w IHS UJ obowiązuje zaliczenie określonej liczby godzin wykładów monograficznych i konwersatoryjnych.

30 godzin wykładu monograficznego lub konwersatoryjnego = 1 pkt ECTS[1].
Dyrektor Instytutu może uznać zaliczenia wykładów prowadzonych w innych jednostkach UJ oraz w innych uczelniach, jednak w zasadzie z zakresu przedmiotów humanistycznych oraz w wymiarze nie większym niż:

I. rok studiów – 1/2

II. i III. rok studiów – 1/3

Brak punktacji w tabeli odnosi się do zajęć nieobowiązkowych dla studentów studiów niestacjonarnych (z wyjątkiem lektoratu). Jeśli jednak student uzyska zaliczenie, przysługuje mu taka sama liczba punktów, jak studentom studiów stacjonarnych. Studentom studiów niestacjonarnych przysługuje prawo wyboru formy zaliczenia proseminariów i seminariów albo w trybie jak studenci studiów stacjonarnych, albo w formie konsultacji z prowadzącym na warunkach określonych w Regulaminie studiów

E = egzamin
 

 

sem.I

sem.II

razem

ECTS
stacjon.

ECTS
niestacjon.

 Rok I:  od roku akad. 2007-2008 zob. program studiów 3-letnich

 

 

 

 

 

 Historia technik artystycznych

60E

 

60

10

13

 Sztuka prehistoryczna

30E

 

30

6

8

 Wstęp do historii sztuki

 

 

 

 

 

     wstęp: wykład

30

30

60

2

 

     wstęp: bibliografia

30

 

30

2

2

     wstęp: ćw. terenowe     (średniow.)

 

30

30

3

3

     wstęp: ćw. terenowe               (nowożytność)

 

30

30

3

3

     wstęp: egzamin

 

E

 

12

15

 Historia sztuki starożytnej

30

30E

60

10

13

 Język łaciński

60

60E

120

10

13

 Wykłady monograficzne i  konwersatoria  

 

 

60

2

 

 Podstawy informatyki

30

 

30

1

 

 Wychowanie fizyczne

30

30

60

 

 

     razem punktów

 

 

 

61

70

 

 

 

 

 

 

 Rok II

 

 

 

 

 

 Historia sztuki wczesno-  chrześcijańskiej i bizantyńskiej

E

 

 

10

13

 Historia sztuki średniowiecznej

E

 

 

10

13

 Proseminarium historii sztuki  średniowiecznej

30

30

60

5

10

 Proseminarium historii sztuki  nowożytnej

30

30

60

5

10

 Proseminarium historii sztuki  nowoczesnej

30

30

60

5

10

 Nauki pomocnicze historii

30

30

60

3

 

 Historia filozofii

30

30

60

  4

  

 Historia sztuki nowożytnej 

 

E

 

10

13

Wykłady monograficzne i  konwersatoria  

 

 

180

6

 

 Język obcy I

60

60E

120

5

5

 Język obcy II

30

30

60

 

 

 razem punktów

 

 

 

63

74

 

 

 

 

 

 

 Rok III

 

 

 

 

 

 Historia sztuki nowoczesnej  (do początku  XX wieku)

E

 

 

10

13

 Historia filozofii

30

30E

60

10

13

 Seminarium główne

30

30

60

10

15

 Seminarium poboczne

30

30

60

10

15

Wykłady monograficzne  i konwersatoria

 

 

390

13

 

 Język obcy II

30

30E

60

5

5

 Ćwiczenia terenowe (praktyka inwentaryzatorska)

 

 

 

5

 

    razem punktów

 

 

 

63

61

 

 

 

 

 

 

 Rok IV

 

 

 

 

 

 Historia doktryn artystycznych 

E

 

 

10

13

 Historia sztuki XX wieku 

E

 

 

10

13

 Seminarium

30

30

60

10

15

 Muzealnictwo

30

 

30

4

 

 Konserwacja i ochrona zabytków

 

30

 30

4

 

Wykład monograficzne i konwersatoria

 

 

330

11

 

 Historia sztuki powszechnej  i polskiej

 

E

 

20

30

    razem punktów

 

 

 

69

71

 

 

 

 

 

 

 Rok V

 

 

 

 

 

 Seminarium

30

30

60

20

25

 Wykłady monograficzne  i konwersatoria

 

 

240

8

 

 Praca magisterska

 

 

 

20

30

 Egzamin magisterski 

 

E

 

20

30

    razem punktów

 

 

 

68

85

 

 

 

 

 

 

 Razem punktów za studia

 

 

 

324

361


[1] Nie dotyczy wykładów obowiązkowych dla danego roku studiów. Raz uzyskane zaliczenie nie podlega przepisaniu z wyjątkiem tzw. nadwyżek punktowych.

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator