PROGRAM STUDIÓW

 


OCHRONA DÓBR KULTURY

 

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

Sem. I

Sem. II

Forma zaliczenia

ECTS

I ROK

Wstęp do historii sztuki:

 

 

 

 

- Wykład

30

 

Egz.

4

- Ćwiczenia

30

 

Zal.

4

Styloznawstwo

 

 

 

 

- wykład

 

30

E

4

- ćwiczenia

 

60

Zal.

8

Historia technik artystycznych

60

 

E

6

Ochrona dóbr kultury w ujęciu historycznym. Doktryny konserwatorskie.

30

30

E

6

Prawo w ochronie zabytków. Wprowadzenie do ochrony zabytków. Instytucjonalne i organizacyjne formy ochrony zabytków

30

 

E

4

Antropologiczne i kulturoznawcze perspektywy badań nad dziedzictwem kulturowym

30

 

E

4

Nauki pomocnicze historii w praktyce badań nad zabytkami kultury

30

 

E.

4

Konserwacja zabytków malarstwa, rzeźby, architektury

 

 

 

 

- wykład

 

30

E.

4

- ćwiczenia

 

30

Zal.

4

Podstawy technologii informatycznej

 

30

Zal.

2

Udział w wykładach IHS, IE, IA

90

Zal

6

60 pkt ECTS  

 

II ROK

Historia sztuki powszechnej

60

60

E

10

Inwentaryzacja zabytków w terenie

 

 

 

 

- wykład

 

30

E

3

- ćwiczenia

 

30

Zal.

3

Inwentaryzacja zabytków w zbiorach muzealnych

 

 

 

 

- wykład

30

 

E

3

- ćwiczenia

30

 

Zal.

3

Wstęp do archeologii

 

 

 

 

- wykład

30

 

E

4

- ćwiczenia

30

 

Zal.

3

Wstęp do etnografii

 

 

 

 

- wykład

 

30

E.

4

- ćwiczenia

 

30

Zal.

3

Muzealnictwo

 

 

 

 

- wykład

30

 

E.

3

- ćwiczenia

15

 

Zal.

2

Prawna i konserwatorska ochrona zabytków archeologicznych

 

30

E.

3

Język obcy

30

30

Zal.

 

Proseminarium

30

30

Zal.

6

Udział w wykładach IHS, IE, IA

90

Zal

6

Praktyka w muzeum historyczno-artystycznym, etnograficznym lub archeologicznym

2 tygodnie

Zal.

3

Praktyka inwentaryzacyjna

1 tydzień

Zal.

5

 64 pkt ECTS

 

III ROK

Historia sztuki polskiej

60

60

E

10

Ochrona dóbr kultury a ich udostępnianie w turystyce

30

 

E

3

Wybrane zagadnienia ochrony zabytków sztuki XX wieku

 

 

 

 

- wykład

 

30

E

4

- ćwiczenia

 

30

Zal.

3

Zabytki kultury w odbiorze społecznym

 

 

 

 

- wykład

30

 

E

4

- ćwiczenia

30

 

Zal.

3

Zarządzanie obiektami zabytkowymi

30

 

Zal.

2

Wprowadzenie do geografii artystycznej i kulturowej

30

 

E

4

Udział w wykładach w IHS, IE, IA

60

Zal.

2

Język obcy

30

30

E

5

Seminarium

30

30

Zal.

10

Praca licencjacka

 

 

 

10

60 pkt ECTS  

 


 

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator