INSTYTUT HISTORII SZTUKI UJ

NOWE WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI INSTYTUTU 

Księgozbiór Instytutu Historii Sztuki UJ, liczący obecnie (w r. 2009) przeszło 40 000 woluminów, należy do najlepiej zaopatrzonych bibliotek specjalistycznych o profilu historyczno-artystycznym w naszej części Europy. Stałe powiększanie się zasobów, przy ograniczonej powierzchni magazynowej, spowodowało w ostatnich latach niemal zupełne wyczerpanie miejsca przeznaczonego na książki i, co za tym idzie, poważne trudności organizacyjne. W związku z tym w r. 2008 podjęto decyzję o zainstalowaniu ruchomych regałów w trzech z czterech pomieszczeń magazynowych oraz wydzielenie części księgozbioru jako księgozbioru podręcznego, udostępnianego w czytelni. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane dzięki subwencji wysokości 130000 zł, przyznanej przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (http://www.fnp.org.pl/) w ramach programu NOVUM (umowa nr 5/2008).

Dofinansowanie pozwoliło na:

1.    zakup nowego umeblowania czytelni (11 stołów dla czytelników, stanowisko bibliotekarza, stanowisko komputerowe, 2 szafki katalogowe, 2 regały na księgozbiór podręczny) oraz urządzenie nowych stanowisk dla czytelników pracujących w magazynach (5 stołów);2.    zakup ruchomych regałów w pomieszczeniach magazynowych nr 25, 28 i 31, o łącznej długości półek 1308 mb.


Zakupy te zrealizowano od stycznia do listopada 2009. Dzięki instalacji regałów przesuwnych łączna powierzchnia magazynowa w pomieszczeniach 25, 28 i 31 zwiększyła się o 48%.

Przed zamontowaniem regałów konieczne było wzmocnienie stropów pod magazynami. Odpowiednie prace budowlane, przeprowadzone od czerwca do listopada 2009, zostały sfinansowane z budżetu remontowego uczelni.

  Strona główna UJ  
webmaster  COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator