INSTYTUT HISTORII SZTUKI UJ


NOWE WYPOSAŻENIE FOTOTEKI INSTYTUTU
 
Od końca  roku 2005 fototeka Instytutu Historii Sztuki przechodzi szeroko zakrojoną reorganizację, której celem jest uporządkowanie zbiorów, ich digitalizacja i umożliwienie wygodnego z nich korzystania pracownikom, studentom, a także zainteresowanym osobom spoza Instytutu. Zasoby fototeki zawierają około 27000 fotografii (odbitki, przezrocza, negatywy), reprodukcji i rysunków dzieł sztuki europejskiej, gromadzonych od r. 1897 drogą zakupów lub darów. Do tej pory kolekcja przechowywana była we wtórnie przystosowanych szafach drewnianych, nie spełniających wymogów przeciwpożarowych, nie zapewniających właściwego zabezpieczenia obiektów i utrudniających korzystanie.

Prace nad modernizacją fototeki rozpoczęły się remontem pomieszczenia (wykonanym siłami Sekcji Usług Remontowych UJ od listopada do grudnia 2005) i wymianą oświetlenia. Z punktu widzenia zabezpieczenia zbiorów największe znaczenie miała kompleksowa modernizacja wyposażenia fototeki. Jej przeprowadzenie było możliwe dzięki dofinansowaniu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej wysokości 60 000 zł, otrzymanemu w ramach programu MILAB (nr umowy 123/2005). Z funduszy tych zakupiono:
  •  metalowe regały z szufladami, zaprojektowane specjalnie na potrzeby fototeki;
  •  pudła introligatorskie z tektury bezkwasowej do przechowywania odbitek (500 szt.) wraz    z kartonowymi przekładkami (2000 szt.);
  • zestaw mebli biurowych (do 3 miejsc pracy dla personelu w pomieszczeniu fototeki i 2 miejsc pracy dla korzystających ze zbiorów w sąsiednim pokoju) wraz z fotelami obrotowymi (5 szt.);
  • system klimatyzacji pomieszczenia fototeki.
fototeka po remoncie (2006)
 Zakupy te zrealizowano w okresie od stycznia do września 2006.

 Aktualnie trwa porządkowanie i układanie fotografii w zakupionych pudłach i regałach. Równocześnie  postępuje digitalizacja zbiorów oraz prace nad elektroniczną bazą danych (program MultiArch firmy  Infogenia), która w przyszłości ma służyć katalogowaniu zasobów fototeki i częściowemu ich  udostępnieniu w internecie.
 opr. Wojciech Walanus

  Strona główna UJ  
webmaster  COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator