Wykłady monograficzne, konwersatoryjne i ćwiczenia w ofercie Instytutu w roku akademickim 2012/2013. Na początku II semestru pojawią się kolejne propozycje.

WYKŁADY 2012/2013 OFERTA IHS UJ

 

 

 

 

 

 

TYUŁ

punkty

semestr

Rodzaj

Kod USOS

Godz.

Prowadzący

 1. Portret staropolski XVI-XVIII wieku

1

2

Wykład konwersatoryjny

IHS-0287

15

Dr hab. A. Betlej

 1. Rzym, sztuka nowożytna. Wybrane zagadnienia

2

1

Ćwiczenia terenowe

IHS-0294

15

Dr hab. A. Betlej

 1. Rzeźba barokowa w Czechach

3

2

Wykład konwersatoryjny

IHS-0292

30

Dr K. Brzezina

 1. Sztuka wczesnośredniowieczna w Krakowie

3

1

Wykład konwersatoryjny

IHS-0278

30

Dr A. Bukowska

 1. Galia–Germania–Italia w X wieku – wybrane zagadnienia ze sztuki średniowiecznej

3

2

Wykład konwersatoryjny

IHS-0285

30

Dr A. Bukowska

 1. Recepcja antyku w sztuce średniowiecznej

2

2

Wykład monograficzny

IHS-0279

30

Dr hab. T. Rodzińska – Chorąży

 1. Początki renesansu w malarstwie toskańskim

2

1

Wykład monograficzny

IHS-0282

30

Prof. M. Fabiański

 1. Ekspresjonizm i ekspresjonizmy w sztuce wieku XX

2

1

Wykład monograficzny

IHS-0289

30

Prof. T. Gryglewicz

 1. Sztuka po 1945. Centra i peryferia

2

1

Wykład monograficzny

IHS-0284

30

Dr hab. M. Hussakowska

 1. Wybrane zagadnienia sztuki francuskiej XVII wieku

2

2

Wykład monograficzny

IHS-0288

30

Prof. P. Krasny

 1. Wybrane zagadnienia z architektury polskiej XVII wieku

3

1

Wykład konwersatoryjny

IHS-0283

30

Dr M. Kurzej

 1. Architektura XX-lecia międzywojennego w Krakowie

1

2

Wykład konwersatoryjny

IHS-0297

15

Mgr R. Ochęduszko

 1. Sztuka romańska – powszechna i polska. Podstawowe zagadnienia

3

1

Wykład konwersatoryjny

IHS-0280

30

Dr R. Quirini-Popławski

 1. Łacinnicy, Grecy i Turcy. Sztuka w basenie Morza Egejskiego (XIII-XV w.)

3

2

Wykład konwersatoryjny

IHS-0286

30

Dr R. Quirini-Popławski

 1. Ikona: kult i tradycja artystyczna

2

2

Wykład monograficzny

IHS-0277

30

Dr hab. M. Smorąg-Rózycka

 1. Kształtowanie się ikonografii Chrystusowego oblicza w pierwszym tysiącleciu

3

1

Wykład konwersatoryjny

IHS-0276

30

Dr S. Skrzyniarz

 1. Polish art after 1989

3

2

Wykład konwersatoryjny

IHS-0290

30

Dr hab. A. Szczerski

 1. Architektura gotycka w Czechach

3

1

Wykład konwersatoryjny

IHS-0143

30

Dr M. Szyma

 1. Miasto w średniowieczu

3

2

Wykład konwersatoryjny

IHS-0144

30

Dr M. Szyma

 1. Widok cudzego cierpienia. Fotografia. Obrazy świadectwa

3

1 i 2

Wykład konwersatoryjny

IHS-0291

60

Mgr W. Szymański

 1. Sztuka gotycka w Czechach (malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne)

2

2

Wykład monograficzny

IHS-0281

30

Dr hab. M. Walczak

 1. Rzym, sztuka średniowieczna. Wybrane zagadnienia.

2

1

Ćwiczenia terenowe

IHS-0293

15

Dr hab. Walczak

 1. Historia kostiumu do końca XVI wieku. Wybrane zagadnienia

2

2

Wykład konwersatoryjny

IHS-0298

15

Mgr A. Wyszyńska

 1. Sztuka francuska II Cesarstwa

2

1

Wykład monograficzny

IHS-0191

30

Dr hab. M. Zgórniak

 1. Francuskie malarstwo pejzażowe w XIX wieku i jego oddziaływanie

2

2

Wykład monograficzny

IHS-0076

30

Dr hab. M. Zgórniak

 1. Rynek sztuki

2

1

Konwersatorium

IHS-0229

30

Mgr E. Skotniczna

 1. Fakultatywne konwersatorium[1] sztuki średniowiecznej dla II roku

 1

Ćwiczenia

BRAK

30

Mgr A. Wyszyńska

 1. Fakultatywne konwersatorium sztuki nowożytnej dla II roku

 2

Ćwiczenia

BRAK

30

Mgr M. Hankus

 1. Fakultatywne Konwersatorium sztuki nowoczesnej dla III roku

 1

Ćwiczenia

BRAK

30

Mgr B. Śniegocka

 

 [1] Zajęcia „fakultatywne konwersatorium” nie są obowiązkowe dla wszystkich studentów. Powstały one w odpowiedzi na prośbę studentów; na zajęciach studenci pod kierunkiem doktorantów mają omawiać i dyskutować zagadnienia, które są obowiązkowe na egzaminach z historii sztuki średniowiecznej, nowożytnej oraz XIX i XX wieku. Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2012 r.