PROGRAM STUDIÓW

WYKAZ ZAJĘĆ w roku akademickim 2009/2010 (sylabus

powrót


Kliknięcie na kod przedmiotu otwiera stronę z opisem

I. Wykłady kursowe (stałe)

WH.IHS-00031 (wykład), WH.IHS-00032 (egzamin)
Wstęp do historii sztuki - prof. dr hab. Jan Ostrowski,
wykład dla I roku, semestr I i II, 60 godz., czwartek, 8.00-9.30, sala 39


WH.IHS-0002
Historia technik artystycznych
wykład konwersatoryjny dla I roku, semestr I:
- Malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne: dr hab. Piotr Krasny, 30 godz., gr.1: środa, 13.00-14.30, gr. 2: środa, 14.30-16.00, Collegium Maius (sala Bobrzyńskiego)
- Architektura, dr Marcin Szyma, 30 godz., gr. 1: wtorek, 10.00-11.30, sala 8, gr. 2: 13.00-14.30, sala 8

WH.IHS-00071 (wykład z egzaminem)
Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu, dr Sławomir Skrzyniarz

dla I roku, semestr I,
30 godz., wtorek, godz. 8.15-9.45, sala 39

WH.IHS-00072
Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu, dr Sławomir Skrzyniarz
ćwiczenia, semestr I, 30 godz. semestr I, 30 godz., gr. 1: wtorek, 10.00-11.30, sala 39, gr. 2: wtorek, 14.30-16.00, sala 39

WH.IHS- 01111 (wykład)
WH.IHS- 0111 (egzamin)
Podstawy ikonografii od antyku chrześcijańskiego do początku XX wieku, wykład dla I roku,
semestr I i II, 60 godz., wtorek, 11.30-13.00, sala 39
- Ikonografia chrześcijańska, dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, semestr I, 15 godz.
- Ikonografia sztuki średniowiecznej, dr hab. Marek Walczak, semestr I, 15 godz.
- Ikonografia sztuki nowożytnej i XIX wieku, dr hab. Piotr Krasny , semestr II, 30 godz.

WH.IHS-00192
Historia Filozofii – dr hab. Michał Bohun
Wykład dla II roku, semestr II, 30 godz.,  środa, godz. 8.15-9.45, sala 40

WH.IHS-00192 (wykład z egzaminem)
Historia filozofii - dr hab. Janusz Mizera
wykład dla III roku, semestr I - II, 60 godz., wtorek, 14.30-16.00, sala 40

WH.IHS-00471 (wykład)
WH.IHS-0047 (egzamin)
Dr hab. Piotr Krasny, Historia doktryn artystycznych, dla IV roku, semestr I, 30 godz., wtorek, godz. 16.00-17.30, sala 39.


II. Konwersatoria specjalistyczne (stałe)

Przedmioty te (obowiązkowe dla studentów dziennych) nie są zaliczane do studenckiego pensum wykładów.

WH.IHS-0050
Muzealnictwo, dr Andrzej Szczerski, konwersatorium dla II i IV roku, semestr II, 30 godz. (czyt. komunikat IHS) , II rok – poniedziałek, 8.45-10.15, sala 40, IV rok – poniedziałek,  10.30-12.00, sala 40

WH.IHS-0051
Konserwacja i ochrona zabytków, dr Marcin Szyma , konwersatorium (z zajęciami w terenie) dla II i IV roku, semestr I, 30 godz., gr. 1 (II rok) środa, 11.30-13.00, sala 40,  gr. 2 (IV rok), środa, 14.30-16.00, sala 40

III. Ćwiczenia, proseminaria i seminaria

Na I i II roku obowiązuje zaliczenie wszystkich wymienionych poniżej zajęć:

Rok I

WH.IHS-0004

Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia z bibliografii, semestr I, 30 godz.,  4 grupy;
grupa 1 –  mgr Ewa Małgorzata Tatar, wtorek, godz. 14.30-16.00, sala 8
grupa 2 –  mgr Ewa Małgorzata Tatar, wtorek, godz. 16.00-1730, sala 8
grupa 3 –  mgr Wojciech Szymański,  czwartek, godz. 9.45-11.15, sala Koła Naukowego
grupa 4 -   mgr Wojciech Szymański, czwartek, godz. 11.30-13.00, sala Koła
Naukowego

WH.IHS-0005

Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa (średniowiecze). Semestr II,
30 godz., 5 grup: dr Rafał Quirini-Popławski 3 grupy: 1 gr. – wtorek, godz. 9.00-10.30, 2 gr. środa, godz.8.30-10.00, 3 gr. - piątek, godz.9.00-10.30, mgr Aneta Bukowska 4 gr. - wtorek, godz.9.00-10.30, mgr Jakub Adamski 5 gr. – wtorek, godz. 9.00-10.30

WH.IHS-0006
Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa (nowożytność), semestr II, 30 godz., 5 grup: dr Andrzej Betlej 3 grupy: 1 gr. - wtorek, godz. 9.00-10.30, 2 gr. - środa, godz. 9.00-10.30, 3 gr. – piątek, godz. 9.00-10.30,  dr Katarzyna Brzezina  2 grupy: 4 gr. - wtorek, godz. 9.00-10.30, 5 gr. piątek, godz. 9.00-10.30

Język łaciński (czytaj: informacje organizacyjno-regulaminowe)
dla studentów I roku studiów stacjonarnych - mgr Ewa Śnieżewska, semestr I i II, 120 godz.: (rejestracja poprzez strony JCJ), gr. 1: poniedziałek, godz. 8.45-10.15, sala 36 , czwartek, godz. 10.00-11.30, sala 8, gr. 2 : poniedziałek, 10.15-11.45, sala 36, czwartek, godz. 11.30-13.00, sala 8, gr. 3: poniedziałek, godz. 12.00-13.30, sala 36, czwartek, godz. 13.10-14.40, sala 36

WH.IHS-0008 – grupa II (czytaj: informacje organizacyjno-regulaminowe)
Język łaciński dla studentów I roku studiów niestacjonarnych – mgr Ewa Rzeszot, semestr I - II, 120 godz., poniedziałek, godz. 15.30-17.00, czwartek, godz. 11.30-13.00, Jagiellońska 10, III p. 

WH.IHS-00091 
Podstawy logiki, dr Katarzyna Idziak, wykład konwersatoryjny, dla I roku, semestr I, 30 godz., 3 grupy, gr. 1: środa, godz.13.00-14.30, Instytut Filozofii, Grodzka 52, sala 28, gr. 2: środa godz. 14.30-16.00, Instytut Filozofii, Grodzka 52, sala 28, II p., gr.3: środa, godz. 16.00-17.30, sala 8

WH.IHS- 0017
Nauki pomocnicze historii, dr hab. Zenon Piech, ćwiczenia dla I roku, semestr I i II, 60 godz., 2 grupy, gr. 1: wtorek 16.00-17.30, gr. 2: wtorek, godz. 17.45-19.15 Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki, Studencka 3

WH.IHS-0164 
Podstawy technologii informacyjnej, mgr Michał Kurzej, semestr II, 30 godz.  (grupa 1) czwartek, godz. 18.30 - 20.00, sala 39

Rok II

Proseminaria: studentów II roku obowiązuje zaliczenie trzech proseminariów.
Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej.

WH.IHS-0014
Proseminarium historii sztuki średniowiecznej, semestr I i II, 60 godz.; 4 grupy:
- dr Teresa Rodzińska-Chorąży, 1 grupa; wtorek, 11.30-13.00, sala 8
- dr Teresa Rodzińska-Chorąży, 2 grupa: wtorek, 16.00-17.30, sala 36
- dr Sławomir Skrzyniarz, czwartek, godz. 11.30-13.00, sala 40
- dr Marcin Szyma, środa, godz. 13.00-14.30, sala 40

WH.IHS-0015
Proseminarium historii sztuki nowożytnej, semestr I i II, 60 godz.; 4 grupy
-prof. dr hab. Marcin Fabiański, poniedziałek, godz. 12.00-13.30, sala 39
-prof. dr hab. Jan Ostrowski, czwartek, godz. 9.30-11.00, sala 40
-dr Andrzej Betlej, 1 grupa; poniedziałek, godz. 10.15-11.45, sala 39
-dr Andrzej Betlej, 2 grupa: piątek, godz.11.00-12.30, sala 8 

WH.IHS-0016
Proseminarium historii sztuki nowoczesnej, semestr I i II, 60 godz.; 4 grupy
-dr Urszula Bęczkowska, 1 grupa: poniedziałek, godz. 8.30-10.00, sala 8
-dr Urszula Bęczkowska, 2 grupa: poniedziałek, godz. 10.15-11.45, sala 8
-dr Urszula Bęczkowska, 3 grupa:  poniedziałek, godz. 12.00-13.30, sala 8
-dr Andrzej Szczerski, 4 grupa: poniedziałek, godz. 16.30-18.00, sala 39

WH.IHS-0164 
Podstawy technologii informacyjnej, mgr Michał Kurzej, semestr II, 30 godz. (grupa 2): środa, godz. 18.30-20.00, sala 39

Rok III

Obowiązuje zaliczenie dwóch seminariów (główne, poboczne)  z różnych epok stylowych (sztuka bizantyńska, średniowieczna, nowożytna, nowoczesna) –  seminaria tzw. młodsze (niższe).

 Seminarium historii sztuki średniowiecznej, semestr I i II, 60 godz.
 WH.IHS-0022. Dr hab. Marek Walczak: czwartek, godz. 11.30-13.00, sala 40    

Seminarium historii sztuki bizantyńskiej, semestr I i II, 60 godz.
WH.IHS-0023. Dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka: czwartek, godz. 14.30-16.00, sala 8  
 
Seminarium historii sztuki nowożytnej, semestr I i II, 60 godz.
WH.IHS-0026. Prof. dr hab. Marcin Fabiański: piątek, godz. 15.30-17.00, sala 40
WH.IHS-0027. Dr hab. Piotr Krasny: środa, godz. 16.15-17.45, sala 40

Seminarium historii sztuki nowoczesnej, semestr I i II, 60 godz.

WH.IHS-0031. Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz: wtorek, godz. 11.30-13.00, sala 40
WH.IHS-0032. Dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko: czwartek, godz. 11.30-13.00, sala 39
WH.IHS-0030. Dr hab. Marek Zgórniak: wtorek, godz. 9.30-11.00, sala 36

Rok IV - V

Studentów IV i V roku obowiązuje zaliczenie jednego seminarium – tzw. starsze (wyższe).
Na V roku – z cyfrą 1 na końcu kodu , ze względu na różnice punktowe ECTS.


WH.IHS-0034. Seminarium historii sztuki średniowiecznej, dr hab. Marek Walczak,  semestr I i II, 60 godz.: środa, godz. 10.00-11.30, sala 8
WH.IHS-00341. Seminarium historii sztuki średniowiecznej, dr hab. Marek Walczak 

WH.IHS-0037. Seminarium historii sztuki bizantyńskiej, dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, semestr I i II, 60 godz.: czwartek, godz. 14.30-16.00), sala 8
WH.IHS-00371. Seminarium historii sztuki bizantyńskiej, dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka

WH.IHS-0039. Seminarium historii sztuki nowożytnej, prof. dr hab. Marcin Fabiański, semestr I i II, 60 godz.: piątek, godz. 15.30-17.00, sala 40
WH.IHS-00391. Seminarium historii sztuki nowożytnej, prof. dr hab. Marcin Fabiański,

WH.IHS-0041. Seminarium historii sztuki nowożytnej, dr hab. Piotr Krasny, semestr I i II,60 godz.: środa, godz. 17.45-19.15, sala 8
WH.IHS-00411. Seminarium historii sztuki nowożytnej, dr hab. Piotr Krasny,


WH.IHS-0042. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, semestr I i II, 60 godz. : wtorek, godz. 9.45-11.15, sala 40
WH.IHS-00421. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz

WH.IHS-0044. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, dr hab. Marek Zgórniak, semestr I i II, 60 godz.: wtorek, godz. 11.15-12.45, sala 
36
WH.IHS-00441. Seminarium historii sztuki nowoczesnej, dr hab. Marek Zgórniak,

WH.IHS-0045. Seminarium historii sztuki nowoczesnej dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko, semestr I i II, 60 godz.: środa, godz. 10.00-11.30, sala 40
WH.IHS-00451. Seminarium historii sztuki nowoczesnej dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko,

IV. Wykłady monograficzne

Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyńska

WH.IHS-0184. Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka,  Sztuka bizantyńska epoki Paleologów,
wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 16.00-17.30, sala 39

WH.IHS-0194. Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, Bizantyńskie importy artystyczne na obszarze kultury łacińskiej od IX do XVI wieku,  wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 16.00-17.30, sala 39

WH.IHS-0181. Dr Sławomir Skrzyniarz, Ikonoklazm bizantyński, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 18.00-19.30, sala 39

WH.IHS-0182. Dr Sławomir Skrzyniarz, Recepcja dzieł architektury starożytnej w średniowieczu i renesansie, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 18.00-19.30, sala 39  

Sztuka średniowieczna

WH.IHS-0190. Dr hab. Marek Walczak, Albrecht Dürer i sztuka około roku 1500, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz. 13.00-14.30, sala 39

WH.IHS-0177. Dr Rafał Quirini-Popławski, Sztuka romańska w Italii, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS,  czwartek, godz.16.00-17.30, sala 40

WH.IHS-0178. Dr Rafał Quirini-Popławski, Sztuka islamska, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz.16.00-17.30, sala 40

WH.IHS-01801. Dr Teresa Rodzińska-Chorąży, Sztuka pierwszego tysiąclecia - część 1,  wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 13.00-14.30, sala 39

WH.IHS-01802. Dr Teresa Rodzińska-Chorąży, Sztuka pierwszego tysiąclecia - część 2,  wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 13.00-14.30, sala 39

WH.IHS-0186. Dr Marcin Szyma, Architektura gotycka we Francji od połowy XII do początku XVI w., wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, 14.30-16.00, sala 40

WH.IHS-0187. Dr Marcin Szyma, Klasztor chrześcijański od IV do XV w. – funkcja, forma, znaczenie, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 14.30-16.00, sala 39

WH.IHS-0189. Dr Wojciech Walanus, Wybrane zagadnienia z dziejów rzeźby późnogotyckiej w krajach Rzeszy Niemieckiej, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 8.30-10.00, sala 40

WH.IHS-0170. Mgr Aneta Bukowska, Europa około roku 1000. Sztuka Cesarstwa Ottonów i jej źródła, wykład konwersatoryjny, semestr I, 30 godz. 1 p. ECTS, poniedziałek godz. 15.00-16.30, sala 39

Sztuka nowożytna

WH.IHS-0172. Prof. dr hab. Marcin Fabiański,  Malarstwo włoskie okresu manieryzmu, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 13.30-15.00, sala 39

WH.IHS-0171. Prof. dr hab. Marcin Fabiański, "Wokół Carraccich", semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek, godz. 13.30-15.00, sala 39

WH.IHS-0193. Dr hab. Piotr Krasny, Sztuka Hiszpanii XVI i XVII wieku, wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0169. Dr Katarzyna Brzezina, Malarstwo w Pradze około 1600, semestr II, 15 godz., 1 p. ECTS, poniedziałek,  godz. 16.30-18.00, sala 40

Sztuka nowoczesna

WH.IHS-0174. Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, Sztuka przełomu wieku XIX i XX – wybrane zagadnienia, wykład monograficzny, semestr I,  30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 12.00-13.30, sala 39

WH.IHS-0173. Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz,  Abstrakcja w XX wieku, wykład monograficzny, semestr II,  30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 12.00-13.30, sala 39

WH.IHS-0175. Dr hab. Maria Hussakowska, Andy Warhol, nowa historia sztuki i sztuka około 2000, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz.10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0176. Dr hab. Maria Hussakowska, Sztuka w sporze z instytucją, wykład monograficzny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, czwartek, godz. 10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0191. Dr hab. Marek Zgórniak, Sztuka francuska II Cesarstwa, wykład monograficzny, semestr I, 30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0198. Dr hab. Marek Zgórniak,  Akt w sztuce francuskiej XIX wieku, wykład monograficzny, semestr II,  30 godz., 1 p. ECTS, środa, godz. 10.00-11.30, sala 39

WH.IHS-0168. Dr Urszula Bęczkowska, Wybrane zagadnienia ze sztuki XIX wieku, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 16.30-18.00, sala 39

WH.IHS-0158. Dr Andrzej Szczerski, Sztuka polska po 1989 roku, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 3 p .ECTS, poniedziałek, godz. 15.00-16.30, sala 39 (wykład w języku angielskim)

WH.IHS-0192. Mgr Rafał Ochęduszko, Architektura polska w okresie międzywojennym, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p .ECTS, wtorek, godz. 18.00-19.30, sala 40

Teoria sztuki, metodologia, inne

WH.IHS-00471 (wykład)
WH.IHS-0047 (egzamin)
Dr hab. Piotr Krasny, Historia doktryn artystycznych, semestr I, 30 godz., wtorek, godz. 16.00-17.30, sala 39

WH.IHS-0197. Dr Katarzyna Płonka-Bałus, Francuskie malarstwo książkowe, wykład konwersatoryjny, semestr II, 30 godz., 1 p. ECTS, wtorek, godz. 8.15-9.45, sala 40 (zajęcia w muzeach)

WH.IHS-0166 Dr Sybilla Stanisławska-Kloc, Dr Andrzej Matlak, Prawa własności intelektualnej, semestr II, wtorek, godz. 15.00-16.30, 15 godz. 1 p. ECTS, sala 39  (obowiązkowy kurs w toku  studiów I-III)

Zajęcia w terenie:

Szczegółowy harmonogram będzie podany w komunikatach IHS.

WH.IHS-0046. Terenowe ćwiczenia zabytkoznawcze (dawniej praktyka  inwentaryzatorska), po III roku, opiekun - dr Urszula Bęczkowska, dr  Rafał Quirini-Popławski, 5 p. ECTS.

WH.IHS-0131. Sztuka Małopolski, Ziemia Sandomierska, Okolice Krzeszowic i Olkusza, dr Andrzej Betlej, ćwiczenia terenowe,  obowiązkowe dla studentów stacjonarnych I roku, semestr II

WH.IHS-0160. Sztuka Śląska, dr Katarzyna Brzezina, ćwiczenia terenowe,  obowiązkowe dla studentów stacjonarnych II roku, semestr II, 5 p. ECTS

WH.IHS-0185. Łódź, Warszawa, dr Andrzej Szczerski, ćwiczenia terenowe obowiązkowe dla studentów stacjonarnych III roku, semestr II, 5 p. ECTS

WH.IHS-0179. dr Teresa Rodzińska-Chorąży, Architektura średniowieczna w Wielkopolsce, dr Teresa Rodzińska-Chorąży, 5-dniowe ćwiczenia  terenowe,  semestr I, 30 godz. , 1 p. ECTS

WH.IHS-0183. Sztuka Italii Północnej i Środkowej od starożytności do końca epoki nowożytnej, dr hab. Marek Walczak, dr Andrzej Betlej, dr Sławomir Skrzyniarz, ćwiczenia terenowe, 30 godz. 1 p. ECTS

WH.IHS-0196. Sztuka południowej Francji od starożytności do końca czasów nowożytnych,
dr hab. Marek Walczak, dr Rafał Quirini-Popławski, dr Marcin Szyma, ćwiczenia terenowe, semestr II, 30 godz. 1p. ECTS

Pozostałe kody:

Egzaminy  (zob. informacje i wykaz literatury zalecanej - link):

II rok
WH.IHS-0010.    Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej (dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka)                                  

WH.IHS-0011.     Historia sztuki średniowiecznej (dr hab. Marek Walczak)
WH.IHS-0012.     Historia sztuki nowożytnej (prof. dr hab. Marcin Fabiański)

III rok
WH.IHS-0018.     Historia sztuki nowoczesnej [do początku XX wieku] (dr hab. Marek  Zgórniak)
WH.IHS-0048.     Historia sztuki XX wieku (dr hab. Maria Hussakowska)

IV rok
WH.IHS-0049.     Historia sztuki powszechnej i polskiej (egzamin komisyjny)

WH.IHS-0052.     Praca magisterska
WH.IHS-0053.     Egzamin magisterski


   

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator