PROGRAM STUDIÓW 2005/6

WYKAZ ZAJĘĆ w roku akademickim 2005/2006 (cz. I)

powrót


I. Wykłady kursowe (stałe)

WH.IHS-00031
Wstęp do historii sztuki - prof. dr hab. Jan Ostrowski
wykład dla I roku, semestr I i II, 60 godz. (poniedziałek, godz. 16.00, sala 39)

WH.IHS-0002
Historia technik artystycznych - dr hab. Piotr Krasny
wykład dla I roku, zakończony egzaminem. Semestr I:
-    Malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne - 30 godz., 2 grupy. (wtorek, godz. 10.15, 11.45, Collegium Maius, Sala Bobrzyńskiego)
-    Architektura - 30 godz. (poniedziałek, godz. 11.00, sala 39)

WH.IHS-0001
Sztuka prehistoryczna - prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko
wykład dla I roku, semestr I, 30 godz. (środa, godz. 13.30, Instytut Archeologii, ul. Gołębia 11, sala 210)

WH.IHS-0007
Historia sztuki starożytnej - dr Sławomir Skrzyniarz
wykład dla I roku, semestr I i II, 60 godz. (wtorek, godz. 18.00, sala 39)

WH.IHS-00191
Historia filozofii - dr Jan Kiełbasa
wykład dla  II roku, semestr I i II, 60 godz. (środa, godz. 18.00, sala 39). Przedmiot zakończony egzaminem na III roku

WH.IHS-00192
Historia filozofii - dr Jan Kiełbasa
wykład dla III roku, semestr I i II, 60 godz. (wtorek, godz. 10.00, sala 39). Przedmiot zakończony egzaminem

II. Konwersatoria specjalistyczne (stałe)

Przedmioty te (obowiązkowe dla studentów dziennych) nie są zaliczane do studenckiego pensum wykładów.

WH.IHS-0050
Muzealnictwo - dr Andrzej Szczerski
konwersatorium dla IV roku, semestr I, 30 godz. (wtorek, godz. 10.00, sala 8). Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej

WH.IHS-00511
Konserwacja i ochrona zabytków - dr Zbigniew Beiersdorf
konwersatorium dla IV roku, 2 grupy, semestr II, 30 godz. (termin zostanie podany na początku 
II semestru). Zaliczenie na podstawie referatu

III. Ćwiczenia, proseminaria i seminaria

Limity liczebności grup studenckich wynoszą na UJ od 5 do 12 osób.

Na I i II roku obowiązuje zaliczenie wszystkich wymienionych poniżej zajęć.

Rok I

WH.IHS-0004
Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia z bibliografii - dr Rafał Quirini-Popławski
semestr I, 30 godz, 3 grupy (czwartek, godz. 14.00, 16.00, sala 8; piątek, godz. 8.00, sala 8). 
Zaliczenie na podstawie testu

WH.IHS-0005
Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa (średniowiecze). Semestr II, 
30 godz., 4 grupy : mgr Aneta Bukowska (2 grupy), dr Teresa Rodzińska-Chorąży (1 grupa), dr Marcin Szyma (1 grupa). Terminy zostaną podane na początku II semestru. Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej

WH.IHS-0006
Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa (nowożytność) - dr Andrzej Betlej
semestr II, 30 godz., 4 grupy (terminy zostaną podane na początku II semestru). Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej

WH.IHS-0008
Język łaciński - mgr Ewa Śnieżewska
lektorat, semestr I i II, 120 godz. (poniedziałek, godz. 9.00, Studium Językowe, ul. Św. Anny 6; czwartek, godz. 10.00, IHS UJ, sala 40)

WH.IHS-0009
Podstawy informatyki - ćwiczenia - semestr I, 30 godz., 2 grupy (piątek, godz. 8.00, 10.30, Zakład Logiki UJ, ul. Grodzka 52)

Rok II

WH.IHS-0017
Nauki pomocnicze historii - dr hab. Zenon Piech
2 grupy, semestr I i II, 60 godz. (wtorek, godz. 16.00, 17.45, Zakład Nauk Pomocniczych Historii
i Archiwistyki, ul. Studencka 3)

Proseminaria: studentów II roku obowiązuje zaliczenie trzech proseminariów. 
Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej.

WH.IHS-0014
Proseminarium historii sztuki średniowiecznej, semestr I i II, 60 godz., 4 grupy:
- dr Teresa Rodzińska-Chorąży (wtorek, godz. 16.00, sala 8)
- dr Sławomir Skrzyniarz (czwartek, godz. 16.00, sala 8)
- dr Marcin Szyma (wtorek, godz. 12.00, sala 8)
- dr Marek Walczak (czwartek, godz. 10.00, w lokalu Koła Naukowego)

WH.IHS-0015
Proseminarium historii sztuki nowożytnej, semestr I i II, 60 godz., 4 grupy:
- dr Andrzej Betlej (dwie grupy: poniedziałek, godz. 16.00 i 18.00, sala 8)
- prof. dr hab. Marcin Fabiański (poniedziałek, godz. 13.00, sala 8)
- prof. dr hab. Jan Ostrowski (czwartek, godz. 14.00, sala 40)

WH.IHS-0016
Proseminarium historii sztuki nowoczesnej, semestr I i II, 60 godz., 4 grupy
- prof.dr hab. Wojciech Bałus / dr Andrzej Szczerski (1 grupa: poniedziałek, godz. 13.00, sala 40)
- dr Andrzej Szczerski (2 grupy: wtorek, godz. 12.00, sala 8; środa, godz. 12.00, sala 8)
- dr hab. Marek Zgórniak (1 grupa, wtorek godz. 10.00, sala 40)

Rok III

Obowiązuje zaliczenie dwóch seminariów z różnych epok stylowych (sztuka bizantyńska, średniowieczna, nowożytna, nowoczesna).

Seminarium historii sztuki bizantyńskiej, semestr I i II, 60 godz.
    WH.IHS-0023. Dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka (czwartek, godz. 14.00, sala 8)

Seminarium historii sztuki średniowiecznej, semestr I i II, 60 godz.
    WH.IHS-0022. Dr Marek Walczak (środa, godz. 10.30, sala 8)

Seminarium historii sztuki nowożytnej, semestr I i II, 60 godz.
    WH.IHS-0026. Prof. dr hab. Marcin Fabiański (piątek, godz. 15.30, sala 40)
    WH.IHS-0027. Dr hab. Piotr Krasny (środa, godz. 16.00, sala 8)
    WH.IHS-0024. Prof. dr hab. Adam Małkiewicz (poniedziałek, godz. 11.00, sala 8)
    WH.IHS-0025. Prof. dr hab. Jan Ostrowski (czwartek, godz. 8.00, sala 8)

Seminarium historii sztuki nowoczesnej, semestr I i II, 60 godz.
   WH.IHS-0029. Prof. dr hab. Wojciech Bałus (poniedziałek, godz. 11.30, sala 40)
   WH.IHS-0031. Dr hab. Tomasz Gryglewicz, prof. UJ: w r. 2005/6 na urlopie naukowym. 
        Studenci III roku mogą zapisać się na inne seminarium z zakresu sztuki nowoczesnej i po roku 
        przenieść się na seminarium prof. Gryglewicza.
    WH.IHS-0032. Dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko (czwartek, godz. 12.30, sala 8)
    WH.IHS-0030. Dr hab. Marek Zgórniak (poniedziałek, godz. 16.00, sala 40)

Rok IV - V

Studentów IV i V roku obowiązuje zaliczenie jednego seminarium.
Studenci  V roku dodają do kodu seminarium literę A (np. seminarium dr hab. M. Smorąg Różyckiej otrzymuje kod WH.IHS-0037A).

Seminarium historii sztuki bizantyńskiej, semestr I i II, 60 godz.
    WH.IHS-0037. Dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka (czwartek, godz. 14.00, sala 8)

Seminarium historii sztuki średniowiecznej, semestr I i II, 60 godz.
    WH.IHS-0033. Prof. dr hab. Jerzy Gadomski (czwartek, godz. 12.00, sala 40)

Seminarium historii sztuki nowożytnej, semestr I i II, 60 godz.
    WH.IHS-0039. Prof. dr hab. Marcin Fabiański (piątek, godz. 15.30, sala 40)
    WH.IHS-0041. Dr hab. Piotr Krasny (środa, godz. 18.00, sala 8)
    WH.IHS-0038. Prof. dr hab. Adam Małkiewicz (poniedziałek, godz. 11, sala 8)
    WH.IHS-0040. Prof. dr hab. Jan Ostrowski (poniedziałek, godz. 18.00, sala 40)

Seminarium historii sztuki nowoczesnej, semestr I i II, 60 godz.
    WH.IHS-0042. Prof. dr hab. Wojciech Bałus (poniedziałek, godz. 11.30, sala 40)
    WH.IHS-0045. Dr hab. Tomasz Gryglewicz, prof. UJ: w r. 2005/6 na urlopie naukowym. 
        Studenci prof. Gryglewicza uczęszczają w tym roku na inne seminaria z zakresu sztuki
        nowoczesnej.
    WH.IHS-0044. Dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko (środa, godz. 10.00, sala 40)
    WH.IHS-0043. Dr hab. Marek Zgórniak (poniedziałek, godz. 16.00, sala 40). 
        W związku z urlopem naukowym  planowanym na rok 2006/7 M. Zgórniak w bieżącym roku
        akademickim nie może przyjąć na seminarium studentów IV roku, którzy zamierzają ukończyć
        studia w terminie,  tzn. w roku akad. 2006/7.   

 

dalej


  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator