PROGRAM STUDIÓW

Program 3-letnich studiów tzw. licencjackich
na kierunku historia sztuki w Uniwersytecie Jagiellońskim
od roku akad. 2007/2008

(studia stacjonarne i niestacjonarne płatne)

Zgodnie z Regulaminem studiów UJ studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązuje uzyskanie w ciągu roku akademickiego minimalnej liczby 60 pkt. ECTS.

Studentów studiów stacjonarnych w IHS UJ obowiązuje zaliczenie określonej liczby godzin wykładów monograficznych i konwersatoryjnych.

30 godzin wykładu monograficznego lub konwersatoryjnego = 1 pkt ECTS[1].
Dyrektor Instytutu może uznać zaliczenia wykładów prowadzonych w innych jednostkach UJ oraz w innych uczelniach, jednak w zasadzie z zakresu przedmiotów humanistycznych oraz w wymiarze nie większym niż:

I. rok studiów – 1/2
II. i III. rok studiów – 1/3

 Brak punktacji w tabeli odnosi się do zajęć nieobowiązkowych dla studentów studiów niestacjonarnych (z wyjątkiem lektoratu, zob. przypis 3). Jeśli jednak student uzyska zaliczenie, przysługuje mu taka sama liczba punktów, jak studentom studiów stacjonarnych. Studentom studiów niestacjonarnych przysługuje prawo wyboru formy zaliczenia proseminariów i seminariów albo w trybie jak studenci studiów stacjonarnych, albo w formie konsultacji z prowadzącym na warunkach określonych w Regulaminie studiów niestacjonarnych.

E = egzamin.

 

sem.I

sem.II

razem

ECTS stacjonarne

ECTS niestacjon.
płatne

Rok I

 

 

 

 

 

Historia technik artystycznych

60E

 

60

10

13

Podstawy ikonografii od antyku chrześcijańskiego do początku XX w.

30

30E

60

10

13

 Wstęp do historii sztuki:

 

 

 

 

 

     wstęp: wykład

30

30

60

 

 

     wstęp: bibliografia

30

 

30

2

2

     wstęp: ćw. terenowe     (średniow.)

 

30

30

3

3

     wstęp: ćw. terenowe               (nowożytność)

 

30

30

3

3

     wstęp: egzamin

 

E

 

10

13

Nauki pomocnicze historii

30

30

60

3

 

Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu:

 

 

 

 

 

      wykład

30

 

 

 

 

       ćwiczenia

30

 

 

 

 

      egzamin

E

 

60

10

13

Wykłady monograficzne i konwersatoria

 

 

60

2

 

Język łaciński

60

60E

120

10

13

Podstawy logiki

30

 

30

2

 

Wychowanie fizyczne

30

30

60

 

 

obowiązkowe 5-dniowe ćwiczenia terenowe[2]

 

 

 

5

 

     razem punktów

 

 

 

70

73

 

 

 

 

 

 

 Rok II

 

 

 

 

 

Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej

E

 

 

10

13

 Historia sztuki średniowiecznej

E

 

 

10

13

 Historia sztuki nowożytnej 

 

E

 

10

13

 Proseminarium historii sztuki  średniowiecznej

30

30

60

6

8

 Proseminarium historii sztuki  nowożytnej

30

30

60

6

8

 Proseminarium historii sztuki  nowoczesnej

30

30

60

6

8

Wykłady monograficzne i konwersatoria

 

 

180

6

 

Podstawy technologii informacyjnej

 

30

30

2

 

 Muzealnictwo

30

 

30

4

 

 Konserwacja i ochrona zabytków

 

30

30

4

 

 Język obcy I[3]

30

30

60

 

 

obowiązkowe 5-dniowe ćwiczenia terenowe

 

 

 

5

 

 razem punktów

 

 

 

69

63

 

 

 

 

 

 

 Rok III

 

 

 

 

 

 Historia sztuki nowoczesnej  (do początku  XX wieku)

E

 

 

10

13

 Historia sztuki XX wieku 

E

 

 

10

13

Metody i kierunki badań w historii sztuki

30E

 

30

10

13

Podstawy krytyki artystycznej

 

30

30

2

 

Seminarium

30

30

60

10

15

Wykłady monograficzne i konwersatoria

 

 

120

4

 

 Język obcy I

30

30E

60

5

5

obowiązkowe 5-dniowe ćwiczenia terenowe

 

 

 

5

 

ćwiczenia terenowe (praktyka inwentaryzatorska)

 

 

 

5

 

Historia sztuki powszechnej i polskiej (egz. licencjacki)

 

  E

 

20

30

 razem punktów

 

 

 

81

89

  XX

 

 

 

 

 

Razem punktów za studia

 

 

 

220

225


[1] Nie dotyczy wykładów obowiązkowych dla danego roku studiów. Raz uzyskane zaliczenie nie podlega przepisaniu z wyjątkiem tzw. nadwyżek punktowych.

[2] Należy rozumieć jako jednorazowe ćwiczenia terenowe trwające 5 dni lub sumę kilku trwających krócej. W ramach tego wymiaru studentów I. roku obowiązuje zaliczenie tzw. małopolskich ćwiczeń terenowych prowadzonych przez dra Andrzeja Betleja.

Wszystkie ćwiczenia terenowe są punktowane odpowiednio do czasu trwania wg zasady: 1-2 dni = 1pkt ECTS, powyżej 2 dni = 2 pkt. ECTS. Odrębna punktacja będzie ustalana dla długoterminowych ćwiczeń terenowych wpisywanych do programu studiów w danym roku akademickim.

[3] Student otrzymuje 5 pkt. ECTS za egzamin na III. roku studiów na poziomie ustalonym w Regulaminie.


  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator