PROGRAM STUDIÓW

Historia sztuki: harmonogram zajęć z podaniem liczby godzin i punktów ECTS


   Uwaga:
   gwiazdką (*)  oznaczono przedmioty, których eksterniści nie muszą zaliczać.
   E = egzamin.

 

sem.I

sem.II

razem

ECTS dzienne

ECTS ekstern.

 Rok I

 

 

 

 

 

 Historia technik artystycznych

60E

 

60

10

13

 Sztuka prehistoryczna

30E

 

30

6

8

 Wstęp do historii sztuki

 

 

 

 

 

     wstęp: wykład

30

30

60

2

*

     wstęp: bibliografia

30

 

30

2

2

     wstęp: ćw. terenowe     (średniow.)

 

30

30

3

3

     wstęp: ćw. terenowe               (nowożytność)

 

30

30

3

3

     wstęp: egzamin

 

E

 

12

15

 Historia sztuki starożytnej

30

30E

60

10

13

 Język łaciński

60

60E

120

9

9

  Wykłady monograficzne i   konwersatoria  (kierunkowe)1

 

 

[60]

2

 *

 Podstawy informatyki

30

 

30

1

 *

 Wychowanie fizyczne

30

30

60

 

 *

     razem punktów

 

 

 

60

66

 

 

 

 

 

 

 Rok II

 

 

 

 

 

 Historia sztuki wczesno-  chrześcijańskiej i bizantyńskiej2

E

 

 

10

13

 Historia sztuki średniowiecznej

E

 

 

10

13

 Proseminarium historii sztuki  średniowiecznej

30

30

60

5

5

 Proseminarium historii sztuki  nowożytnej

30

30

60

5

5

 Proseminarium historii sztuki  nowoczesnej

30

30

60

5

5

 Nauki pomocnicze historii

30

30

60

3

 Historia filozofii

30

30

60

 

 

 Historia sztuki nowożytnej 

 

E

 

10

13

Wykłady monograficzne i  konwersatoria  (kierunkowe)3

 

 

[180]

6

 *

 Język obcy I4

30

30E

60

4

4

 Język obcy II

30

30

60

4

4

    razem punktów

 

 

 

60

60

 

 

 

 

 

 

 Rok III

 

 

 

 

 

 Historia sztuki nowoczesnej  (do początku  XX wieku)

E

 

 

10

13

 Historia filozofii

30

30E

60

10

13

 Seminarium główne

30

30

60

8

8

 Seminarium poboczne

30

30

60

8

8

Wykłady monograficzne  i konwersatoria 5

 

 

[390]

13

 *

 Język obcy II 6

30

30E

60

4

4

 Praktyka inwentaryzatorska

 

 

 

5

 *

    razem punktów

 

 

 

60

48

 

 

 

 

 

 

 Rok IV

 

 

 

 

 

 Historia doktryn artystycznych 

E

 

10

10

13

 Historia sztuki XX wieku 

E

 

10

10

13

 Seminarium

30

30

60

8

8

 Muzealnictwo

30

 

3

3

 Konserwacja i ochrona zabytków

 

30

 

3

Wykład monograficzne i konwersatoria 7

 

 

[330]

11

*

 Historia sztuki powszechnej  i polskiej

 

E

 

15

20

    razem punktów

 

 

 

60

54

 

 

 

 

 

 

 Rok V

 

 

 

 

 

 Seminarium

30

30

60

8

8

 Wykłady monograficzne  i konwersatoria

 

 

[240]

8

 Praca magisterska

 

 

 

40

54

 Egzamin magisterski 

 

E

 

4

10

    razem punktów

 

 

 

60

72

 

 

 

 

 

 

 Razem punktów za studia

 

 

 

300

300


 

dalej


1 Wykłady monograficzne i zajęcia konwersatoryjne ujęte w programie studiów w IHS UJ

2  Egzamin obejmuje również recepcję sztuki cerkiewnej na ziemiach polskich.

3 Wykłady monograficzne i zajęcia konwersatoryjne ujęte w programie studiów w IHS UJ.

4 Student otrzymuje 2 punkty ECTS za każde 30 godzin zaliczonego kursu (w IHS obowiązuje kurs roczny) i dodatkowo za zdanie egzaminu wg wymienionego niżej przelicznika: poziom egzaminu A1 - 1 pkt ECTS, A2 - 2 pkt ECTS, B1 - 3 pkt ECTS, B2 - 4 pkt ECTS, C1 - 5 pkt ECTS, C2 - 6 pkt ECTS.

5 W tym co najmniej 2/3 wybrane spośród wykładów monograficznych i konwersatoryjnych ujętych w programie studiów w IHS UJ. Zajęcia w innych uczelniach mogą być zaliczone w porozumieniu z Dyrekcją IHS.

6 Student otrzymuje 2 punkty ECTS za każde 30 godzin zaliczonego kursu (w IHS obowiązuje kurs roczny) i dodatkowo za zdanie egzaminu wg wymienionego niżej przelicznika: poziom egzaminu A1 - 1 pkt ECTS, A2 - 2 pkt ECTS, B1 - 3 pkt ECTS, B2 - 4 pkt ECTS, C1 - 5 pkt ECTS, C2 - 6 pkt ECTS.

7 W tym co najmniej połowa wybrana spośród wykładów monograficznych i konwersatoryjnych ujętych w programie studiów w IHS UJ. Zajęcia w innych uczelniach mogą być zaliczone w porozumieniu z Dyrekcją IHS.

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator