Historia sztuki: wykaz przedmiotów i kodów 2005/6
  Nazwa kursu w jęz. polskim  Prowadzący
WH.IHS - 0001 Sztuka prehistoryczna wykład z egzaminem  
WH.IHS - 0002 Historia technik artystycznych wykład z egzaminem  
WH.IHS - 00031 Wstęp do historii sztuki - wykład  
WH.IHS - 00032 Wstęp do historii sztuki - egzamin  
WH.IHS - 0004 Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia z bibliografii  
WH.IHS - 0005 Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa - średniowiecze  
WH.IHS - 0006 Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa - nowożytność  
WH.IHS - 0007 Historia sztuki starożytnej - wykład z egzaminem  
WH.IHS - 0008 Język łaciński  
WH.IHS - 0009 Podstawy informatyki  
WH.IHS - 0010 Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej – egzamin  
WH.IHS - 0011 Historia sztuki średniowiecznej – egzamin  
WH.IHS - 0012 Historia sztuki nowożytnej- egzamin  
WH.IHS - 00131 Język angielski zaliczenie  
WH.IHS - 00132 Język angielski egzamin  
WH.IHS - 0014 Proseminarium historii sztuki średniowiecznej  
WH.IHS - 0015 Proseminarium historii sztuki nowożytnej  
WH.IHS - 0016 Proseminarium historii sztuki nowoczesnej  
WH.IHS - 0017 Nauki pomocnicze historii  
WH.IHS - 0018 Historia sztuki nowoczesnej (do początku XX wieku) –egzamin  
WH.IHS - 00191 Historia filozofii - zaliczenie  
WH.IHS - 00192 Historia filozofii - egzamin  
WH.IHS - 00201 Język niemiecki - zaliczenie  
WH.IHS - 00202 Język niemiecki - egzamin  
WH.IHS - 0022 Seminarium z historii sztuki średniowiecznej niższe Marek Walczak
WH.IHS - 0023 Seminarium historii sztuki bizantyńskiej niższe Małgorzata Smorąg Różycka
WH.IHS - 0024 Seminarium z historii sztuki nowożytnej niższe Adam Małkiewicz
WH.IHS - 0025 Seminarium z historii sztuki nowożytnej niższe Jan K. Ostrowski
WH.IHS - 0026 Seminarium z historii sztuki nowożytnej niższe Marcin Fabiański
WH.IHS - 0027 Seminarium z historii sztuki nowożytnej niższe Piotr Krasny
WH.IHS - 0029 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej niższe Wojciech Bałus
WH.IHS - 0030 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej niższe Marek Zgórniak
WH.IHS - 0031 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej niższe Tomasz Gryglewicz
WH.IHS - 0032 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej niższe Maria Hussakowska Szyszko
WH.IHS - 0033 Seminarium z historii sztuki średniowiecznej  - wyższe Jerzy Gadomski
WH.IHS - 0037 Seminarium historii sztuki bizantyńskiej - wyższe Małgorzata Smorąg Różycka
WH.IHS - 0038 Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe Adam Małkiewicz
WH.IHS - 0039 Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe Marcin Fabiański
WH.IHS - 0040 Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe Jan K. Ostrowski
WH.IHS - 0041 Seminarium sztuki nowożytnej - wyższe Piotr Krasny
WH.IHS - 0042 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe Wojciech Bałus
WH.IHS - 0043 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe Marek Zgórniak
WH.IHS - 0044 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe Maria Hussakowska Szyszko
WH.IHS - 0045 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Tomasz Gryglewicz
WH.IHS - 0046 Praktyka inwentaryzacyjna  
WH.IHS - 0047 Historia doktryn artystycznych – egzamin  
WH.IHS - 0048 Historia sztuki XX wieku – egzamin  
WH.IHS - 0049 Historia sztuki powszechnej i polskiej  
WH.IHS - 0050 Muzealnictwo  
WH.IHS - 00511 Konserwacja i ochrona zabytków  
WH.IHS - 0052 Praca magisterska  
WH.IHS - 0053 Egzamin magisterski  
WH.IHS - 0054 Architektura sakralna Cesarstwa Bizantyńskiego Sławomir Skrzyniarz
WH.IHS - 0055 Początki ikonografii Chrystusa - geneza typów fizjonomicznych Sławomir Skrzyniarz
WH.IHS - 0056 Wielkie zespoły bizantyńskiego malarstwa monumentalnego Małgorzata Smorąg Różycka
WH.IHS - 0057 Klasycyzm i spirytualizm: o dychotomii malarstwa bizantyńskiego Małgorzata Smorąg Różycka
WH.IHS - 0058 Sztuka wczesnopiastowska w kontekście sztuki europejskiej 950-1150 Tersa Rodzińska Chorąży
WH.IHS - 0059 Architektura ottońska a architektura romańska Francji i Italii Tersa Rodzińska Chorąży
WH.IHS - 0060 Sztuka gotycka w Krakowie Marek Walczak
WH.IHS - 0061 Motywy antyczne w sztuce średniowiecznej Tersa Rodzińska Chorąży
WH.IHS - 0062 Problemy i metodologia badań nad architekturą średniowieczną Tersa Rodzińska Chorąży
WH.IHS - 0063 Regiony rzeźby romańskiej we Włoszech Rafał Quirini Popławski
WH.IHS - 0064 Katedra gotycka we Francji Marcin Szyma
WH.IHS - 0065 Europejskie malarstwo gotyckie od połowy w. XIII do pocz. w. XVI Marek Walczak
WH.IHS - 0066 Wybrane zagadnienia z ikonografii sztuki średniowiecznej Ewa Herniczek
WH.IHS - 0067 Późnogotyckie malarstwo książkowe. Technika, styl, ikonografia Katarzyna Płonka Bałus
WH.IHS - 0068 Początki renesansu w malarstwie włoskim Marcin Fabiański
WH.IHS - 0069 Sztuka nowożytna w krajach niemieckich (wybrane zagadnienia) Katarzyna Brzezina
WH.IHS - 0070 Włoska architektura barokowa Adam Małkiewicz
WH.IHS - 0071 Sztuka hiszpańska XVII wieku Piotr Krasny
WH.IHS - 0072 Sztuka w służbie potrydenckiej reformy Kościoła Piotr Krasny
WH.IHS - 0073 Barok w Krakowie w kontekście europejskim Andrzej Betlej
WH.IHS - 0074 Inwentaryzacja szat liturgicznych Andrzej Betlej
WH.IHS - 0075 Sztuka francuska w okresie klasycyzmu Marek Zgórniak
WH.IHS - 0076 Francuskie malarstwo pejzażowe w XIX wieku i jego oddziaływanie Marek Zgórniak
WH.IHS - 0077 Sztuka Europy Środkowej XX wieku Andrzej Szczerski
WH.IHS - 0078 Marcel Duchamp, kultowa postać awangardy i neoawangardy Maria Husakowska-Szyszko
WH.IHS - 0079 Sztuka "Made in USA” Maria Hussakowska Szyszko
WH.IHS - 0080 Współczesne metody historii sztuki Wojciech Bałus
WH.IHS - 0081 Rynek sztuki Maria Korzeniowska-Marciniak
WH.IHS - 0082 Introduction to theory, practice & connoisseurship... Albert Boesten-Stengel
WH.IHS - 0083 Sztuka Rusi Koronnej - objazd zabytkoznawczy Andrzej Betlej
WH.IHS - 0195 Wychowanie Fizyczne  
WH.IHS - 02011 Język włoski - zaliczenie  
WH.IHS - 02012 Język włoski - egzamin  
WH.IHS - 02021 Język francuski - zaliczenie  
WH.IHS - 02022 Język francuski - egzamin  
WH.IHS - 02031 Język hiszpański - zaliczenie  
WH.IHS - 02032 Język hiszpański - egzamin  
WH.IHS - 02041 Język rosyjski - zaliczenie  
WH.IHS - 02042 Język rosyjski - egzamin