Historia sztuki: wykaz przedmiotów i kodów 2004/5
Kod kursu Nazwa kursu w jęz. polskim Prowadzący
WH.IHS - 1 Sztuka prehistoryczna wykład z egzaminem  
WH.IHS - 10 Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej – egzamin  
WH.IHS - 109 Architektura południowych katolickich krajów Rzeszy w XVII i XVIII wieku Piotr Krasny
WH.IHS - 11 Historia sztuki średniowiecznej – egzamin  
WH.IHS - 118 Sztuka aktualna Tomasz Gryglewicz
WH.IHS - 12 Historia sztuki nowożytnej- egzamin  
WH.IHS - 129 Sztuka francuska II Cesarstwa Marek Zgórniak
WH.IHS - 13 Język angielski egzamin  
WH.IHS - 13a Język angielski zaliczenie  
WH.IHS - 14 Proseminarium historii sztuki średniowiecznej  
WH.IHS - 15 Proseminarium historii sztuki nowożytnej  
WH.IHS - 16 Proseminarium historii sztuki nowoczesnej  
WH.IHS - 161 Wybrane zagadnienia sztuki średniowiecznej Tersa Rodzińska Chorąży
WH.IHS - 17 Nauki pomocnicze historii  
WH.IHS - 176 Wybrane zagadnienia z historii sztuki średniowiecznej. (Struktura średniowiecznego miasta i jej znaczenia) Tomasz Węcławowicz
WH.IHS - 177 Sztuka bizantyńska: główne kierunki przemian ideowych i artystycznych Małgorzata Smorąg Różycka
WH.IHS - 178 Sztuka bizantyńska w epoce Paleologów Małgorzata Smorąg Różycka
WH.IHS - 179 Wybrane zagadnienia z ikonografii sztuki chrześcijańskiej Ewa Herniczek
WH.IHS - 18 Historia sztuki nowoczesnej (do początku XX wieku) –egzamin  
WH.IHS - 180 Architektura średniowieczna - analiza, rekonstrukcja, interpretacja Tersa Rodzińska Chorąży
WH.IHS - 181 Sztuka romańska - pojęcia, terminy, metody badań Tersa Rodzińska Chorąży
WH.IHS - 182 Malarstwo czeskie XIV wieku Marek Walczak
WH.IHS - 183 Późnogotyckie malarstwo książkowe. Technika, styl, ikonografia Katarzyna Płonka Bałus
WH.IHS - 184 Włoska architektura renesansowa Adam Małkiewicz
WH.IHS - 185 Architektura nowożytna we Francji Marcin Fabiański
WH.IHS - 186 Sztuka renesansu i manieryzmu w Czechach (wybrane zagadnienia) Katarzyna Brzezina
WH.IHS - 187 Architektura XVIII wieku w południowych krajach Rzeszy Piotr Krasny
WH.IHS - 188 Barok w Krakowie w kontekście europejskim Andrzej Betlej
WH.IHS - 189 Krakowskie malarstwo i grafika okresu międzywojennego Tomasz Gryglewicz
WH.IHS - 19 Historia filozofii - wykład z egzaminem (na III roku)  
WH.IHS - 190 Twórczość plastyczna Tadeusza Kantora oraz jego kręgu artystycznego Tomasz Gryglewicz
WH.IHS - 191 Sztuka współczesna w muzealnych ramach Maria Hussakowska Szyszko
WH.IHS - 192 Jackson Pollock i konsekwencje Maria Hussakowska Szyszko
WH.IHS - 193 Inwentaryzacja szat liturgicznych Andrzej Betlej
WH.IHS - 194 Metodologia historii sztuki Wojciech Bałus
WH.IHS - 195 Wychowanie Fizyczne  
WH.IHS - 19a Historia filozofii - wykład z zaliczeniem (na II roku)  
WH.IHS - 2 Historia technik artystycznych wykład z egzaminem  
WH.IHS - 20 Język niemiecki - egzamin  
WH.IHS - 201 Język włoski - egzamin  
WH.IHS - 201a Język włoski - zaliczenie  
WH.IHS - 202 Język francuski - egzamin  
WH.IHS - 202a Język francuski - zalicznie  
WH.IHS - 203 Język hiszpański - egzamin  
WH.IHS - 203a Język hiszpański - zaliczenie  
WH.IHS - 204 Język rosyjski - egzamin  
WH.IHS - 204a Język rosyjski - zaliczenie  
WH.IHS - 20a Język niemiecki - zaliczenie  
WH.IHS - 21 Seminarium z historii sztuki średniowiecznej niższe (czyli dla III roku) Jerzy Gadomski
WH.IHS - 23 Seminarium historii sztuki bizantyńskiej niższe Małgorzata Smorąg Różycka
WH.IHS - 24 Seminarium z historii sztuki nowożytnej niższe Adam Małkiewicz
WH.IHS - 25 Seminarium z historii sztuki nowożytnej niższe Jan K. Ostrowski
WH.IHS - 26 Seminarium z historii sztuki nowożytnej niższe Marcin Fabiański
WH.IHS - 27 Seminarium z historii sztuki nowożytnej niższe Piotr Krasny
WH.IHS - 29 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej niższe Wojciech Bałus
WH.IHS - 3 Wstęp do historii sztuki - wykład z egzaminem  
WH.IHS - 30 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej niższe Marek Zgórniak
WH.IHS - 32 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej niższe Maria Hussakowska Szyszko
WH.IHS - 33 Seminarium z historii sztuki średniowiecznej  - wyższe (czyli dla  IV roku) Jerzy Gadomski
WH.IHS - 33a Seminarium z historii sztuki średniowiecznej  - wyższe (czyli dla  V roku) Jerzy Gadomski
WH.IHS - 37 Seminarium historii sztuki bizantyńskiej - wyższe  (czyli dla  IV roku) Małgorzata Smorąg Różycka
WH.IHS - 37a Seminarium historii sztuki bizantyńskiej - wyższe  (czyli dla  V roku) Małgorzata Smorąg Różycka
WH.IHS - 38 Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Adam Małkiewicz
WH.IHS - 38a Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Adam Małkiewicz
WH.IHS - 39 Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Marcin Fabiański
WH.IHS - 39a Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Marcin Fabiański
WH.IHS - 4 Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia z bibliografii  
WH.IHS - 40 Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Jan K. Ostrowski
WH.IHS - 40a Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Jan K. Ostrowski
WH.IHS - 41 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Jacek Purchla
WH.IHS - 41a Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Jacek Purchla
WH.IHS - 42 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Tomasz Gryglewicz
WH.IHS - 42a Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Tomasz Gryglewicz
WH.IHS - 43 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Wojciech Bałus
WH.IHS - 43a Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Wojciech Bałus
WH.IHS - 44 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Marek Zgórniak
WH.IHS - 44a Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Marek Zgórniak
WH.IHS - 45 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Maria Hussakowska Szyszko
WH.IHS - 45a Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Maria Hussakowska Szyszko
WH.IHS - 46 Praktyka zabytkoznawcza – inwentaryzacyjna  
WH.IHS - 47 Historia Doktryn Artystycznych – egzamin  
WH.IHS - 48 Historia Sztuki XX wieku – egzamin  
WH.IHS - 49 Historia sztuki polskiej i powszechnej – egzamin absolutoryjny  
WH.IHS - 5 Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa - średniowiecze  
WH.IHS - 50 Muzealnictwo  
WH.IHS - 51 Konserwacja i ochrona zabytków  
WH.IHS - 52 Praca magisterska  
WH.IHS - 53 Obrona pracy magisterskiej  
WH.IHS - 6 Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa - nowożytność  
WH.IHS - 60 Sztuka gotycka w Krakowie [lub: Wybrane zagadnienia sztuki gotyckiej w Krakowie; Sztuka gotycka w Krakowie;  Gotyk w Krakowie] Marek Walczak
WH.IHS - 66 Rzeźba włoska XV wieku Marcin Fabiański
WH.IHS - 7 Historia sztuki starożytnej - wykład z egzaminem  
WH.IHS - 78 Wybrane problemy historii urbanistyki Zbigniew Beiersdorf
WH.IHS - 79 Wybrane problemy z zakresu  ochrony i konserwacji zabytków Zbigniew Beiersdorf
WH.IHS - 8 Język łaciński  
WH.IHS - 89 Architektura europejska od klasycyzmu do secesji Wojciech Bałus
WH.IHS - 9 Podstawy informatyki