Historia sztuki: wykaz przedmiotów i kodów 2002/3
Kod kursu Nazwa kursu w jęz. polskim Prowadzący
WH.IHS - 1 Sztuka prehistoryczna wykład z egzaminem  
WH.IHS - 10 Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej – egzamin  
WH.IHS - 11 Historia sztuki średniowiecznej – egzamin  
WH.IHS - 118 Sztuka aktualna Tomasz Gryglewicz
WH.IHS - 12 Historia sztuki nowożytnej- egzamin  
WH.IHS - 126 Sztuka w Pradze za czasów  Rudolfa II Katarzyna Brzezina
WH.IHS - 13 Język angielski egzamin  
WH.IHS - 133 Dzieje myśli o sztuce Adam Małkiewicz
WH.IHS - 135 Malarstwo biznatyńskie: przemiany stylu i ikonografii Małgorzata Smorąg Różycka
WH.IHS - 136 "Renesansy" średniowiecznej sztuki Małgorzata Smorąg Różycka
WH.IHS - 137 Antyczne korzenie ikonografii chrześciajńskiej Sławomir Skrzyniarz
WH.IHS - 138 Konstantynopol: urbanistyka i architektura (324-1553) Sławomir Skrzyniarz
WH.IHS - 139 Wybrane zagadnienia (problemy) sztuki europejskiej pierwszego tysiąclecia Tersa Rodzińska Chorąży
WH.IHS - 13a Język angielski zaliczenie  
WH.IHS - 14 Proseminarium historii sztuki średniowiecznej  
WH.IHS - 140 Sztuka gotycka w Austrii Marek Walczak
WH.IHS - 141 Europejskie malarstwo książkowe 1400-1520 Katarzyna Płonka Bałus
WH.IHS - 142 Wybrane zagadnienia sztuki przedromańskiej i romańskiej Tersa Rodzińska Chorąży
WH.IHS - 143 Malarstwo północno-włoskie pierwszej połowy XVI wieku Marcin Fabiański
WH.IHS - 143 Malarstwo północno-włoskie pierwszej połowy XVI wieku Marcin Fabiański
WH.IHS - 144 Malarstwo późnego Cinquecenta (cz. 1) Marcin Fabiański
WH.IHS - 145 Sztuka flamandzka XVII wieku Piotr Krasny
WH.IHS - 146 Wybrane zagadnienia z architektury polskiej XVII i XVIII wieku Andrzej Betlej
WH.IHS - 147 Francuskie malarstywo pejzażowe w XIX wieku i jego odzdziaływanie Marek Zgórniak
WH.IHS - 148 Sztuka sakralna w Krakowie w XIX wieku Wojciech Bałus
WH.IHS - 149 Ekspresjonizm i kespresjonizmy w malarstwie XX wieku Tomasz Gryglewicz
WH.IHS - 15 Proseminarium historii sztuki nowożytnej  
WH.IHS - 150 Wyspiański i Witkacy. Dwaj "geniusze zmultyplikowani" Tomasz Gryglewicz
WH.IHS - 151 Rewolty artystyczne w sztuce XX wieku Maria Hussakowska Szyszko
WH.IHS - 152 Historia wzornictwa XX wieku Andrzej Szczerski
WH.IHS - 153 Historia budowy miast: struktura i znaczenie Tomasz Węcławowicz
WH.IHS - 154 Historia sztuki ogrodowej Wojciech Bałus
WH.IHS - 16 Proseminarium historii sztuki nowoczesnej  
WH.IHS - 17 Nauki pomocnicze historii  
WH.IHS - 18 Historia sztuki nowoczesnej (do początku XX wieku) –egzamin  
WH.IHS - 19 Historia filozofii - wykład z egzaminem (na III roku)  
WH.IHS - 195 Wychowanie Fizyczne  
WH.IHS - 19a Historia filozofii - wykład z zaliczeniem (na II roku)  
WH.IHS - 2 Historia technik artystycznych wykład z egzaminem  
WH.IHS - 20 Język niemiecki - egzamin  
WH.IHS - 201 Język włoski - egzamin  
WH.IHS - 201a Język włoski - zaliczenie  
WH.IHS - 202 Język francuski - egzamin  
WH.IHS - 202a Język francuski - zalicznie  
WH.IHS - 203 Język hiszpański - egzamin  
WH.IHS - 203a Język hiszpański - zaliczenie  
WH.IHS - 204 Język rosyjski - egzamin  
WH.IHS - 204a Język rosyjski - zaliczenie  
WH.IHS - 20a Język niemiecki - zaliczenie  
WH.IHS - 21 Seminarium z historii sztuki średniowiecznej niższe (czyli dla III roku) Jerzy Gadomski
WH.IHS - 23 Seminarium historii sztuki bizantyńskiej niższe Małgorzata Smorąg Różycka
WH.IHS - 24 Seminarium z historii sztuki nowożytnej niższe Adam Małkiewicz
WH.IHS - 25 Seminarium z historii sztuki nowożytnej niższe Jan K. Ostrowski
WH.IHS - 26 Seminarium z historii sztuki nowożytnej niższe Marcin Fabiański
WH.IHS - 27 Seminarium z historii sztuki nowożytnej niższe Piotr Krasny
WH.IHS - 28 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej niższe Jacek Purchla
WH.IHS - 29 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej niższe Wojciech Bałus
WH.IHS - 3 Wstęp do historii sztuki - wykład z egzaminem  
WH.IHS - 30 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej niższe Marek Zgórniak
WH.IHS - 32 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej niższe Maria Hussakowska Szyszko
WH.IHS - 33 Seminarium z historii sztuki średniowiecznej  - wyższe (czyli dla  IV roku) Jerzy Gadomski
WH.IHS - 33a Seminarium z historii sztuki średniowiecznej  - wyższe (czyli dla  V roku) Jerzy Gadomski
WH.IHS - 36 Seminarium historii sztuki bizantyńskiej - wyższe (czyli dla  IV roku) A. Różycka Bryzek/Małgorzata Smorąg Różycka
WH.IHS - 36a Seminarium historii sztuki bizantyńskiej - wyższe   (czyli dla  V roku) A. Różycka Bryzek/Małgorzata Smorąg Różycka
WH.IHS - 38 Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Adam Małkiewicz
WH.IHS - 38a Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Adam Małkiewicz
WH.IHS - 39 Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Marcin Fabiański
WH.IHS - 39a Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Marcin Fabiański
WH.IHS - 4 Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia z bibliografii  
WH.IHS - 41 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Jacek Purchla
WH.IHS - 41a Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Jacek Purchla
WH.IHS - 42 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Tomasz Gryglewicz
WH.IHS - 42a Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Tomasz Gryglewicz
WH.IHS - 43 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Wojciech Bałus
WH.IHS - 43a Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Wojciech Bałus
WH.IHS - 44 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Marek Zgórniak
WH.IHS - 44a Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Marek Zgórniak
WH.IHS - 46 Praktyka zabytkoznawcza – inwentaryzacyjna  
WH.IHS - 47 Historia Doktryn Artystycznych – egzamin  
WH.IHS - 48 Historia Sztuki XX wieku – egzamin  
WH.IHS - 49 Historia sztuki polskiej i powszechnej – egzamin absolutoryjny  
WH.IHS - 5 Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa - średniowiecze  
WH.IHS - 50 Muzealnictwo  
WH.IHS - 51 Konserwacja i ochrona zabytków  
WH.IHS - 52 Praca magisterska  
WH.IHS - 53 Obrona pracy magisterskiej  
WH.IHS - 58 Wybrane zagadnienia z historii sztuki średniowiecznej Tomasz Węcławowicz
WH.IHS - 6 Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa - nowożytność  
WH.IHS - 60 Sztuka gotycka w Krakowie [lub: Wybrane zagadnienia sztuki gotyckiej w Krakowie; Sztuka gotycka w Krakowie;  Gotyk w Krakowie] Marek Walczak
WH.IHS - 61 Polskie witraże średniowieczne Helena Małkiewicz
WH.IHS - 69 Sztuka austriacka XVIII wieku Piotr Krasny
WH.IHS - 7 Historia sztuki starożytnej - wykład z egzaminem  
WH.IHS - 70 Sztuka na wystawach światowych w Paryżu w XIX wieku Marek Zgórniak
WH.IHS - 73 Sztuka amerykańska po II wojnie światowej [inna forma tytułu: Made in USA. Sztuka amerykańska po II wojnie; Sztuka sygnowana "Made in USA” ] Maria Hussakowska Szyszko
WH.IHS - 79 Wybrane problemy z zakresu  ochrony i konserwacji zabytków Zbigniew Beiersdorf
WH.IHS - 8 Język łaciński  
WH.IHS - 9 Podstawy informatyki  
WH.IHS - 96 Sztuka amerykańska po Andy Warholu [inny tytuł: Sztuka "powarholowska"] Maria Hussakowska Szyszko